SEO optimizacija (Search Engine Optimization) je postupak unapređenja vašeg sajta kako bi bolje zadovoljio kriterijume po kojima Gugl više vrednuje jedne sajtove od drugih. Pre svega, dobro optimizovan sajt podrazumeva da je on bezbedan, brz i prilagođen za pojavljivanje na svim uređajima – najviše na mobilnim telefonima. Tek u potpunosti modernizovan sajt, koji je u svakom segmentu usavršen, dobra je podloga za plasiranje kvalitetnog sadržaja. Kvalitetan sadržaj na tehnički lošem ili zastarelom sajtu, neće se visoko popeti u rezultatima Gugl pretrage. Isto tako, tehnički usavršen sajt bez kvalitetno napisanog i relevantnog sadržaja, neće uspeti dobro da se rangira na Guglu.

Stoga je SEO optimizacija postupak koji kombinuje i programerske i marketinške veštine. Međutim, ugradnjom statističkih alata za praćenje posećenosti vašeg sajta, dobijamo značajne informacije o tome šta pretražuju potencijalni posetioci vašeg sajta i u kojoj meri kliknu baš na vaš sajt. Preko njih saznajemo i koja naša stranica dobija najviše poseta i na koje ključne reči treba da se usmerimo. Na primer, imaćemo slučaj da internet korisnici na Guglu pretražuju određenu ključnu reč (na primer, ”apoteke Kragujevac”) i da im naš sajt izlazi u rezultatima ali da retko ko uđe baš na naš sajt. U tom slučaju, pravimo dalju strategiju kako da povećamo rang mesto našeg sajta za takvu potencijalno veoma plodnu pretragu, i kako da prikaz našeg sajta na Guglu učinimo atraktivnijim za onog ko pretražuje. Što više takvih poseta, povećavamo i šanse da upravo naš sajt stekne novu mušteriju, novog poslovnog partnera ili klijenta.

Optimizacija sajta je investicija koja je uvek isplativa ukoliko se napravi dobra marketinška strategija. Treba analizirati na koje sve načine vaš sajt može da postane relevantniji za temu kojom se bavi – to je bitno i sa marketinške strane ali i iz razloga SEO optimizacije. Sem toga, optimizacija je skopčana sa analizom podataka na osnovu kojih se grade dalji marketinški i poslovni koraci, kojom se osvajaju novi klijenti i nova tržišta. Kvalitetna SEO agencija koja može da unapredi vaš sajt u sklopu strategije unapređenja ukupnog poslovanja, je SEO agencija Spektrum kooperativa.

Spektrum kooperativa (www.spektrum.rs) je programerska firma koja vam može omogućiti da budete prvi na Guglu i čijom SEO optimizacijom ćete biti zadovoljni. Kontakt telefon: 062/234-251; I-mejl: kontakt@spektrum.rs.