Radnički predstavnici, okupljeni u KOORDINACIONI ODBOR RADNIČKIH PROTESTA, na konferenciji POKRETA ZA SLOBODU održanoj 13. jula 2010. u Rex-u, u Beogradu.