”JUST A WITNESS” (‘PUKI SVEDOK’, 2016) – Dokumentarni film nezavisnog novinara i reportera Milenka Srećkovića.

Dokumetarni film ”Just a Witness” (”Puki svedok”) od danas je u celini dostupan i na internetu. Film govori o etničkim čišćenjima koje su na Kosovu 1999. godine u prisustvu NATO trupa sprovodili albanski ekstremisti. O zločinima svedoči američki pisac Pol Polanski koji je od 1999. boravio na Kosovu kao savetnik UNHCR-a za pitanja romskih ljudskih prava. Za svoj rad na Kosovu Polanski je 2004. nagrađen vajmarskom nagradom za ljudska prava za koju ga je nominovao nemački književnik i nobelovac Ginter Gras.