Donaciju Pokretu za slobodu možete uplatiti na sledeći račun:

Pokret za slobodu
KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD
205-121816-39
Ili na Paypal: info@pokret.net

Molimo vas da nas na imejl info@pokret.net obavestite da ste izvršili uplatu.