Predstavnik Pokreta za slobodu iz Beograda, Milenko Srećković, govorio je u Odboru regija, savetodavnom telu Evropske Unije, o ekonomskim posledicama privatizacije u Srbiji. U svom izlaganju je Vladu Srbije označio za krivca za uništavanje velikog broja preduzeća i radnih mesta, pranje nelegalno stečenog novca kroz privatizaciju, uništavanje poljoprivrednih zadruga i kombinata, korupciju, tajkunizaciju svih segmenata društva i korišćenje državnog budžeta za finansiranje stranačkih aktivnosti.

Pokret za slobodu od Vlade Srbije traži nadoknadu štete i ispravljanje nepravde koja je radnicima i seljacima napravljena u postupku privatizacije.

”Nedopustivo je da tolika pljačka ostane nekažnjena a da sadašnja vlast i dalje bude smatrana demokratskom i proevropskom. Vlast u Srbiji govori da sve čini da bi Srbija postala deo Evropske unije a nijedna privatizacijska afera nije do kraja istražena niti su počinioci kažnjeni”, izjavio je Milenko Srećković.

Učešće Pokreta za slobodu na javnoj konferenciji održanoj prošle srede u Odboru regija podržao je međunarodni pokret ”European Coordination Via Campesina”. Sredinom sledećeg meseca će se u Briselu održati javni skup na kojem će se institucijama Evropske Unije ponovo predati pismo sa detaljnim informacijama o korupciji u privatizaciji. Skup će organizovati nedavno formirani ogranak Pokreta za slobodu u Briselu u kojem se nalaze društveni aktivisti iz inostranstva.

mart 2012.