Saopštenje za javnost Pokreta za slobodu i Koordinacionog odbora radničkih protesta

Pismo podrške protestu studenata Beogradskog Univerziteta

Dragi studenti i buduće kolege,

Već decenijama suočeni smo sa neodgovornim odnosom vlasti prema privredi naše zemlje, što za posledicu ima sve veću ekonomsku neravnopravnost i opadanje životnog standarda velikog broja stanovnika. Ekonomska degradacija, deindustrijalizacija i politička korupcija uslovljeni su pretežno okolnostima specifičnim za našu istoriju i politički život, ali odražavaju i globalne tokove izražene u sve većem prilagođavanju svih aspekata društva isključivo potrebama onih pojedinaca i korporacija koji imaju monopol kako nad tržištem tako i nad političkim odlučivanjem. Obrazovni sistem takođe doživljava svoju komercijalizaciju i opadanje kvaliteta nastave pre svega usled procesa njegove reforme, poznate pod imenom Bolonjski proces, kao i uvođenja sve većih studijskih školarina.

Bolonjski proces nailazi na otpor širom sveta prvenstveno jer ukida autonomiju Univerziteta i potčinjava ga zahtevima tržišta. Obrazovni programi prilagođavaju se potrebi tržišta za specifičnim kadrovima, te tako Univerzitet postaje fabrika za proizvodnju korporativnih i partijskih aparatčika. Opstanak obrazovnih profila koji nisu tržišno konkurentni, posebno iz oblasti humanističkih nauka, na univerzitetima širom sveta biva sve više dovođen u pitanje. S druge strane, implementacija bolonjske deklaracije u Srbiji obavljena je bez adekvatne reforme studijskih programa čime je studentima znatno otežano redovno ispunjavanje zadatih obaveza, a prve generacije ’’bolonjaca’’ shvaćene su kao ’’eksperimentalni zamorčići’’ na kojima treba da se ispita uspešnost obrazovne reforme.

Umesto da državni čelnici u Srbiji stvore uslove za društvo u kojem bi znanje bilo dostupno svima kako bi se što veći broj naših sugrađana osposobio za život u sadašnjem kompleksnom informacionom dobu, državna politika, u skladu sa degradirajućim globalnim trendom, znanje predstavlja robom koja se prodaje i kupuje, i koja nije za bilo koga.

Svesni teškog položaja u kojem se nalazite usled sve većeg povećanja školarina, sprovođenja Bolonjskog procesa, i neodgovornog odnosa Vlade Republike Srbije prema budućnosti našeg društva, želimo da vam poručimo da je važno da istrajete u svom protestu sve do ispunjenja vaših zahteva. Važno ne samo za vas lično, već i za budućnost visokog školstva, a time i za budućnost našeg društva.

U Beogradu, 24. novembra 2009,

Pokret za slobodu

Koordinacioni odbor radničkih protesta