Evropska koordinacija Via Campesine, organizacija evropskih poljoprivrednika i poljoprivrednih radnika, u potpunosti podržava zahtev srpske organizacije Pokret za slobodu, u vezi sa Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU, da se opozovu izmene zakona koje omogućavaju stranim kompanijama da poseduju poljoprivredno zemljište u Srbiji, i da javne vlasti prisvoje zemljište stečeno na nezakonit način tokom procesa privatizacije.

Obezbediti zemlju poljoprivrednicima i sprečiti špekulante u otimanju zemlje jesu rastući problemi u čitavoj Evropi, a naročito u istočnim zemljama.

Naše je mišljenje da se, u cilju dostizanja sigurnosti hrane, prioritet mora dati održivim porodičnim farmama i farmama u krugu zajednica, baziranim na ravnopravnom pristupu resursima.

Nedavna studija (1) koju je sproveo ECVC, uz saradnju više NVO-a poput FIAN-a (2) i TNI-a (3), jasno pokazuje razmeru problema, kao i potrebu za agrarnom reformom u Evropi koja bi se bazirala na “Dobrovoljnim smernicama za odgovorno upravljanje zemljom, ribnjacima i šumama” – dokumentu sastavljenom od strane Komiteta za sigurnost hrane UN-a (4).

Brisel, 28. jun

Koordinacioni komitet Via Campesine

ORIGINALNO SAOPŠTENJE NA ENGLESKOM

FUSNOTE:

1 – https://www.eurovia.org/spip.php?article757&lang=en

2 – FIAN international

3 – TNI – Transnational Institute

4 – https://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en