PLATFORMA KOORDINACIONOG ODBORA RADNIČKIH PROTESTA U SRBIJI

Bezakonje i korupcija u privatizaciji doveli su naša preduzeća, i čitavu privredu Srbije u bezizlazan položaj. Neodgovorno i nezakonito ponašanje novih vlasnika, i korupcija u državnim organima koji treba da kontrolišu poštovanje zakona i ugovora u privatizaciji, ugrožavaju naš opstanak i opstanak stotina hiljada radničkih porodica u Srbiji. Svetska ekonomska kriza je samo izgovor za položaj u kom se danas nalazimo. Pravi razlog za gašenje radnih mesta koja nam znače život, leži u dvadesetogodišnjoj pljački industrije koju su radnici u Srbiji decenijama gradili, a koja se danas uništava da bi novi vlasnici oprali novac, ili na jeftin način došli do građevinskog zemljišta i poslovnog prostora.

Mi radnici ”Zastave elektro”, ”Trudbenik gradnje”, ”Raške”, ”Srboleka”, ”Šinvoza”, ”Ravanice” i BEK-a, borimo se da sačuvamo svoja radna mesta, i da živimo u zemlji u kojoj će zakoni važiti za sve.

Naši problemi ne mogu se rešiti merama koje je predložila Vladina Radna grupa za prevazilaženje problema u ostvarivanju prava zaposlenih u uslovima ekonomske krize. Povezivanje staža i jednokratna novčana pomoć nisu adekvatne mere za očuvanje radnih mesta koja se gase zbog pljačke i korupcije.

ZATO ZAHTEVAMO DA VLADA ŠTO HITNIJE PREDUZME MERE KOJIMA BI SE STALO NA PUT BEZAKONJU U PRIVATIZACIJI NAŠIH PREDUZEĆA, JER JE TO JEDINI NAČIN DA SE TRAJNO OČUVA PROIZVODNJA OD KOJE ŽIVIMO.

Lokalne vlasti Zrenjanina, Rače, Novog Pazara i Ćuprije nastojale su svaka na svoj način da podrže borbu za oporavak naših preduzeća, odnosno za očuvanje radnih mesta koja znače i opstanak lokalnih zajednica iz kojih dolazimo. Ipak, uprkos dobroj volji, ispostavilo se da lokalna samouprava može da nam ponudi samo reči podrške, a da nema nikakve mehanizme da spreči našu, ali i sopstvenu propast, koja će neminovno uslediti ukoliko zamre lokalna industrija.

ZATO ZAHTEVAMO DA VLADA HITNO PREDLOŽI PROPISE KOJIMA ĆE OBEZBEDITI VEĆE NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIVREDI I SREDSTVA KOJA ĆE LOKALNIM ZAJEDNICAMA DATI ŠANSU DA STVARNO PODRŽE OPSTANAK ONIH PREDUZEĆA KOJA JOŠ UVEK NISU UNIŠTENA PLJAČKOM I BEZAKONJEM.

Kao radnici u protestu, ali i kao građani Srbije, veoma smo zabrinuti zbog izjava premijera i drugih Vladinih funkcionera da nakon usvajanja mera koje je predložila Radna grupa više neće biti razloga za proteste, odnosno da će policija sprečiti održavanje mirnih protesta ispred državnih institucija u Beogradu. Upozoravamo premijera da ni u jednoj zemlji koja sebe smatra demokratskom vlast ne sme određivati da li građani imaju razloge za proteste, i da ograničavanje prava na mirno izražavanje nezadovoljstva predstavlja grubo kršenje elementarnih političkih sloboda. Ukoliko Vlada ne želi radničke proteste na ulicama prestonice i na naslovnim stranama štampe, onda neka pokaže da je spremna da reši opravdane zahteve radnika, i da je dostojna našeg poverenja.

ZATO ZAHTEVAMO DA VLADA ODUSTANE OD NAJAVLJENE REPRESIJE NAD RADNIČKIM PROTESTIMA ISPRED DRŽAVNIH INSTITUCIJA U BEOGRADU.

Koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji će ove zahteve uputiti Vladi Srbije i njenom Radnom telu, sa predlogom za sastanak. Ukoliko u razumnom roku ne budemo dobili odgovor, radikalizovaćemo svoje proteste dok vlast ne bude shvatila da o našim životima više ne može odlučivati bez nas.

ZA KOORDINACIONI ODBOR RADNIČKIH PROTESTA,

Ispred Štrajkačkog odbora ’’Zastave elektro’’, Slobodan Gajić

Ispred Štrajkačkog odbora TK „Raške“, Zoran Bulatović

Ispred Štrajkačkog odbora ’’Ravanice’’, Dragana Mitrović

Ispred Štrajkačkog odbora ’’Srboleka’’, Zoran Gočević

Ispred Štrajkačkog odbora ’’Šinvoza’’, Mita Lisica

Ispred Štrajkačkog odbora ’’BEK-a’’, Milena Prstojević

Ispred Štrajkačkog odbora ’’Trudbenik gradnje’’, Milan Živković