POKRET je glasilo POKRETA ZA SLOBODU i Koordinacionog odbora radničko-seljačkih organizacija.