Glas izbeglica je besplatna publikacija štampana kao podrška u informisanju o položaju izbeglica u Srbiji, procesu readmisije, i tokom zajedničke akcije Pokreta za slobodu i Izbrisanih iz Slovenije u organizovanju tribine u Domu Omladine 23. oktobra 2008. i protesta ispred slovenačke ambasade narednog dana.