deindustrijalizacijaU knjizi koja je pred vama, izabrani su članci, saopštenja, dokumenta i intervjui za koje mislimo da na dobar način predstavljaju iskustvo Pokreta za slobodu sa radničkim otporom deindustrijalizaciji Srbije. Radi se o iskustvu solidarne saradnje i podrške onima koji su se odlučili na otpor, manje o našem tragu u štrajkovima i protestima, više o njihovom mestu u nama. Na putu ka refleksiji ovog iskustva, analizi, zaključcima, pa naposletku i ocenama, odlučili smo se na međukorak – zbornik reprezentativnih akata, koji će nam, nadamo se, omogućiti da najpre čujemo ocene drugih.

Početkom 2007. godine uključili smo se u radničke proteste i inicijative sa idejom da ćemo ih najcelishodnije podržati pokretanjem nezavisnog medija. Tako smo od 2007. do 2009. godine izdavali balkansko izdanje Z magazina, koje je izlazilo na kioscima, da bi tokom 2008. godine pokrenuli i bilten Glas radnika, koji smo besplatno delili među radnicima, nastojeći da uspostavimo i unapređujemo interno informisanje u uslovima potpune medijske blokade prema dramama koje su se svakodnevno odvijale sa one strane fabričkih kapija širom Srbije. Čitav ovaj period je pre svega obeležila saradnja sa radničkim grupama zrenjaninskih preduzeća Jugoremedija, Šinvoz i BEK, okupljenih od decembra 2007. godine oko lokalne političke organizacije Ravnopravnost.

Pobeda koju su 1. marta 2007. godine posle trogodišnjih napora ostvarili radnici-akcionari Jugoremedije, pre svega je značila pobedu protiv deindustrijalizacije.

Uprkos činjenici da se grupa u Jugoremediji formalno gledano izborila za svoja prava zahvaljujući vlasništvu nad akcijama fabrike, njihov motiv da istraju bila je odbrana radnih mesta od ”investitora” čiji su interesi vukli fabriku u stečaj. Trijumf u Jugoremediji inspirisao je druge zrenjaninske radnike da se pobune protiv propadanja svojih preduzeća. I premda je deo našeg kolektiva bio duboko rezervisan prema njihovoj odluci da borbu vode kao politička stranka, odlučili smo da njihovim dobrim namerama, entuzijazmu i instinktima damo prednost u odnosu na svoja ubeđenja.

Ravnopravnost je na lokalnim izborima 2008. godine osvojila nešto više od 5% glasova i ušla u zrenjaninski parlament. Slučaj je, međutim, hteo da tih 5% ne budu zloglasni ”jezičak na vagi”, čime je mlada stranka izbegla iskušenje da stasava na politikantskim ucenama. Posvetili su se ozbiljnom političkom delovanju, čiji je za sada najvažniji domet Anketni odbor grada Zrenjanina o Šinvozu, osnovan na inicijativu Ravnopravnosti. Radom ovog tela je predsedavao odbornik Ravnopravnosti i radnik Jugoremedije Branislav Markuš. Njihov izveštaj, daleko najozbiljniji akt o privatizaciji donet na lokalnom nivou u Srbiji, svojim glasovima su podržali svi zrenjaninski odbornici. Mala radnička partija je uspela da oko inicijative protiv uništavanja preduzeća u kom je radilo petsto njihovih sugrađana, ujedini vlast i opoziciju, i to u zemlji u kojoj se lokalni političari poslovično ograđuju da su za pitanja privrede i privatizacije nadležne isključivo vladine agencije.

Borba za Šinvoz još uvek nije okončana. Nije, međutim, ni predata, a radnici na svojoj strani imaju čitavu lokalnu zajednicu.

Povezivanje radničke borbe protiv deindustrijalizacije i borba za decentralizaciju vlasti u Srbiji koju je napravio pokret Ravnopravnost jedna je od najdinamičnijih političkih inicijativa u Srbiji za poslednjih deset godina. Velike političke stranke su, naravno, uočile narastajuću snagu lokalnih političkih pokreta koji su ušli u gradske i opštinske parlamente na poslednjim izborima, tako da je već 2009. godine donet novi zakon o političkim strankama, koji je propisao da je za osnivanje novih i preregistraciju postojećih stranaka potrebno minimalno 10.000 osnivača. Lokalne stranke i pokreti ovim su primorani da se utope u velike. Na poziv Sandžačke demokratske partije, Ravnopravnost je pristupila novoosnovanoj Socijaldemokratskoj partiji Srbije. U kojoj meri će zrenjaninska grupa u okviru nove organizacije uspeti da nametne svoje političke prioritete, pokazaće vreme. Sigurno je samo jedno – izmene zakona o političkim strankama su u njihov politički rad unele dinamiku koja im nije bila potrebna.

Sa jačanjem ekonomske krize tokom 2009. godine, krenuo je novi talas radničkog otpora u Srbiji, koji je znatno više nego sva prethodna ”događanja radnika” dobio karakter otpora deindustrijalizaciji. Našavši se u brojnim obavezama na podršci nekim od najintenzivnijih štrajkova (najpre Zastava elektro, a zatim i Trudbenik gradnja), početkom 2009. godine smo odlučili da obustavimo rad na Z magazinu i sve svoje kapacitete posvetimo organizacionim aktivnostima. Na inicijativu Pokreta za slobodu, avgusta 2009. godine radnici okupljeni oko pokreta Ravnopravnost i radnici beogradskog Ikarbusa došli su u solidarnu podršku štrajkačima Zastave elektro iz Rače. Tom prilikom je osnovan Koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji, kom su se kasnije priključili i štrajkači Ravanice, Srboleka, Prosvete, Vršačkih vinograda i drugih preduzeća.

Koordinacioni odbor je efektivno funkcionisao narednih godinu dana. Njegovo glasilo je bilten Pokret, koji izdaje i uređuje Pokret za slobodu. Pojedina preduzeća uključena u rad Koordinacionog odbora postigla su određene uspehe: raskid ugovora o privatizaciji u Zastavi elektro i Prosveti, hapšenje Jovice Stefanovića-Ninija zbog zloupotrebe u Srboleku, isplata otpremnina radnicima Trudbenik gradnje… Ipak, tek po neki od njih su trajno zaštitili svoja preduzeća i radna mesta. Radnici Zastave elektro su mesecima zahtevali od Agencije za privatizaciju i ministra Dinkića da raskinu ugovor o prodaji preduzeća sa mužem predsednice srpskog parlamenta Slavice Đukić-Dejanović, koji ih je nesavesnim poslovanjem doveo na ivicu stečaja. Nakon što su protesti urodili plodom, radnici su pokušali da sa državom podele odgovornost za ponovno pokretanje proizvodnje, ali Dinkić tu odgovornost nije želeo, već je preduzeće na brzinu preprodao južnokorejskoj korporaciji Jura. Ipak, koliko god se ministar upinjao da oživljavanje fabrike i zapošljavanje 1.200 novih radnika iskoristi u svojoj predizbornoj kampanji, šansu za Raču je stvorio štrajk i protest radnika Zastave elektro. Tekstovi objavljeni u ovoj knjizi deo su našeg nastojanja da se ova istina ne zaboravi.

Kao i iskustvo Ravnopravnosti, i rad Koordinacionog odbora je pokazao dve vrlo važne stvari.

Prvo, da su politički i ekonomski monopoli u Srbiji ranjiviji nego što to na prvi pogled deluje. Naime, sama činjenica da su radnički kolektivi ušli u horizontalnu saradnju, mimo kontrolisanih sindikalnih struktura, naterala je vlasti na popuštanje.
Drugo, da je prerastanje neformalne horizontalne koordinacije u trajniju solidarnu mrežu sa artikulisanim političkim zahtevima još uvek teško dostižan organizacioni stepenik za radnike u Srbiji.
Pred vama su, dakle, dokumenta koja podsećaju na inicijative sa kojima smo četiri godine tesno sarađivali, a koje su uspele da zatresu najopasniji od svih monopola u Srbiji – monopol na organizovanje. Kakvi su trajni dometi ovih inicijativa, i da li će ih uopšte biti, u ovom trenutku je teško reći. Jedini zaključak na koji ćemo se mi usuditi je da se vredi boriti. Ne samo uvek i svuda, nego i sada i ovde.

U Beogradu, 11. marta 2011. godine
Pokret za slobodu
KNJIGU PRIREDIO
Pokret za slobodu
DIZAJN KORICA
Zorana Lalić
PREVOD
Bratislav Srećković
IZDAVAČ
Pokret za slobodu
GODINA
2011.
Sadržaj
Predgovor: Zbog toga POKRET, sada i ovde!
Koordinacioni odbor radničkih protesta
–    Novi radnički pokret u Srbiji – proglas Koordinacionog odbora radničkih protesta u Srbiji, objavljen u listu ’’Pokret’’, 15. oktobra 2009.
–    Saopštenje: Osnovan Koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji, objavljeno 31. avgusta 2009.
–    Platforma Koordinacionog odbora radničkog protesta – usvojena 25. septembra 2009.
–    Podrška protestu studenata Beogradskog Univerziteta – saopštenje Pokreta za slobodu i Koordinacionog odbora radničkih protesta, objavljeno 24. novembra 2009.
–    Neophodna korenita promena koncepta tranzicije u kojoj moraju učestvovati svi zainteresovani delovi društva – proglas Koordinacionog odbora radničkih protesta, objavljen u listu ’’Pokret’’, 26. septembra 2010.
–    Anti-privatizacioni protesti u Srbiji – intervju sa Milenkom Srećkovićem, objavljen na Znetu, 7. septembra 2009.
–    Smisao radničke borbe danas – tribina o aktivnostima Koordinacionog odbora radničkih protesta u Srbiji – Milenko Srećković, članak objavljen na www.pokret.net, februara 2010.
Jugoremedija
–    Jugoremedija, Zrenjanin – Ivan Zlatić
–    Koreni mira – intervju sa Zdravkom Deurićem – Ivan Zlatić, intervju objavljen u časopisu Z magazin, juna 2007.
–    Film ’’Ugovor na štetu trećeg’’ (režija, scenario i montaža Ivan Zlatić) – Milenko Srećković, tekst objavljen u časopisu Z magazin, marta 2008.
–    “Hodaćemo korakom najsporijeg” – … u ovom pohodu moramo brinuti o poslednjem u koloni – Zdravko Deurić, tekst objavljen na www.pokret.net, 29. aprila 2008.
–    Naš cilj – ravnopravnost – Zdravko Deurić, tekst objavljen na www.pokret.net, 16. oktobra 2007.
–    Ko uspeh pretvara u aferu? – saopštenje generalnog direktora ’’Jugoremedije’’, objavljeno na www.pokret.net, 25. juna 2010.
–    Film ”Mi biramo svoj put” – radnici sami grade fabriku Luksol farmacija u Zrenjaninu – Milenko Srećković, tekst objavljen na www.pokret.net, 10. decembra 2010.
Šinvoz
–    Solidarnost i borba zrenjaninskih radnika – Marija Radišić, Ivan Zlatić, Vladislav Bailović i Milenko Srećković, tekst objavljen u časopisu Z magazin, marta 2008.
–    Noam Čomski podržao apel  Pokreta za slobodu – Agencija Beta, 11. marta 2009.
–    Pismo Industrijskih radnika sveta (IWW) državnim organima republike Srbije, marta 2009.
–    Saopštenje: Radnik Šinvoza preminuo tokom protesta u Domu Sindikata, objavljeno 16. januara 2008. godine
–    Saopštenje: Radnici i akcionari doneli odluku da blokiraju Šinvoz, objavljeno 28. decembra 2007. godine
–    Srpski Evropejci, radnici, privatizacija i mali akcionari (Slučaj zrenjaninskog „Šinvoza”) – Ivan Zlatić, tekst objavljen na sajtu www.pokret.net, 18. februara 2009.
–    Solidarnost sa radnicima Šinvoza – benefit koncerti, april 2009.
–    Izveštaj Anketnog odbora za utvrđivanje razloga za pokretanje stečajnog postupka nad AD Šinvoz – usvojen 3. februara 2009.
–    Nismo odgovorni za stečaj u Šinvozu – Agencija za privatizaciju, 28. februara 2009.
–    Saopštenje za javnost Anketnog odbora Skupštine grada Zrenjanina – odgovor Agenciji za privatizaciju – 3. marta 2009.
Zastava elektro
–    Da li nadolazi talas štrajkova i protesta? – Ivan Zlatić, tekst objavljen 24. aprila 2009.
–    Širenje radničkog pokreta – intervju sa Milanom Srećkovićem, aktivistom Pokreta za slobodu i radnikom Zastave elektro, objavljen na www.pokret.net, 30. maja 2009.
–    Radnici nude izlaz – Ivan Zlatić, tekst objavljen na www.pokret.net, maja 2009.
–    Saopštenje Pokreta za slobodu povodom policijskog delovanja na protestu radnika Zastave elektro ispred Agencije za privatizaciju 11. avgusta 2009.
–    Protest ispred Agencije za privatizaciju 11. i 12. Avgusta – Milenko Srećković, tekst objavljen na www.pokret.net, avgusta 2009.
–    Na čijoj je strani istina – iskustvo Zastave elektro iz Rače, razgovor sa Slobodanom Gajićem i Milanom Srećkovićem, tekst objavljen na www.pokret.net, januara 2010.
–    Radnici Zastave elektro protiv Vladinog predloga za članove Upravnog i Nadzornog odbora – saopštenje Štrajkačkog odbora, 14. januara 2010.
–    Kršenje radničkih prava u kompaniji Jura – saopštenje kampanje ”Narod protiv Dinkića”, 17. aprila 2010.
–    Na spisku Jure 118 radnica Zastave elektro – Marija Misita, članak objavljen u listu Svetlost, 22. aprila 2010.
–    Izjava Verice Barać o radnicima Zastave elektro – objavljena u listu Akter, oktobra 2010.
–    Ne treba nam atmosfera linča – sve navode o Juri treba detaljno ispitati – Milenko Srećković, tekst objavljen na sajtu www.pokret.net, 22. februara 2011.
–    Saopštenje za javnost Saveta zaposlenih Jura korporacije, 23. februara 2011.
Ravanica
–    Smisao borbe za fabriku i radnička prava – iskustvo Ravanice iz Ćuprije, tekst objavljen na www.pokret.net, decembra 2009.
Trudbenik gradnja
–    Optužba za terorizam je sramotna – saopštenje Pokreta za slobodu, objavljeno 23. septembra 2009.
–    Zahtevamo da Agencija za privatizaciju hitno spreči propadanje Trudbenik gradnje – Koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji, 26. oktobra 2009.
–    Podrška borbi radnika Trudbenik gradnje protiv propadanja preduzeća i gašenja radnih mesta – Koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji, 16. decembra 2009.
–    Pomoć onima koji su uništili preduzeća ne može dovesti do oporavka – Koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji, 16. februara 2010.
–    Trudbenik – korak ka proleću – Ivan Zlatić, tekst objavljen u listu Republika, marta 2010.
–    Saopštenje: Trudbenik ponovo na ulici, objavljeno 10. juna 2010.
–    Saopštenje: Nastavljamo proteste ispred Ministarstva ekonomije, objavljeno 15. juna 2010.
–    Trudbenik godinu dana kasnije – Ivan Zlatić, tekst objavljen u listu Republika, septembra 2010.
–    Otvoreno pismo Štrajkačkog odbora PD Trudbenik gradnja d.o.o., 30. decembra 2010.
–    Benefit žurka za radnike Trudbenika – 19. februara 2011.
–    Radnici varani pa klevetani – Ivan Zlatić, tekst objavljen na www.pokret.net, maja 2010.
Srbolek
–    Radnička raskršća – Ivan Zlatić, tekst objavljen u listu Republika, februara 2010.
–    Štrajkački odbor Srboleka: ’’Istrajaćemo do pobede’’ – Siniša Jelovac, tekst objavljen u listu Republika, marta 2010.
–    Sindikalna previranja – Siniša Jelovac, tekst objavljen u listu Republika, aprila 2010.
–    Štrajk prekinut, problemi ostali – Siniša Jelovac, tekst objavljen u listu Republika, maja 2010.
–    Saopštenje radnika i malih akcionara Srboleka u vezi sa postupanjem države i netačnim medijskim izveštajima o stanju u našem preduzeću, februara 2010.
Prosveta
–    Kad privatizacija znači uništenje – Siniša Jelovac, tekst objavljen u listu Republika, juna 2010.
Glas radnika
–    Ekonomija bankrota – ’’Rekord’’, Rakovica – Ivan Zlatić i Milenko Srećković, tekst objavljen u listu Glas radnika, 4. juna 2008.
–    ’’BEK’’ – jedan drastičan primer bezakonja – Ivan Zlatić, tekst objavljen u listu Glas radnika, 15. marta 2008.
–    ’’Magnohrom’’ – jedna sasvim zakonita privatizacija – Marija Radišić i Ivan Zlatić, tekst objavljen u listu Glas radnika, 15. marta 2008. godine
–    Represija u vranjanskoj fabrici ’’Jumko’’ – Marija Radišić, tekst objavljen u listu Glas radnika, decembra 2007.
–    Povratak politici? – radnici u Srbiji dvadeset godina kasnije – Ivan Zlatić, tekst objavljen u listu Glas radnika, 1. maja 2008.
–    Šinvoz – primer pljačke i simbol solidarnosti – tekst objavljen u listu Glas radnika, aprila 2009.
Suočavanje s prošlošću
–    Zašto su radnici nepoželjni? – intervju sa Dušanom Petrovićem, predsednikom konzorcijuma zaposlenih Veterinarskog zavoda, objavljen u časopisu Z magazin, marta 2009.
–    U podnožju kapitalizma – intervju sa Milenom Prstojević, predsednicom Štrajkačkog odbora BEK-a iz Zrenjanina, objavljen u časopisu Z magazin, decembra 2008.
Dodatak
–    Između US Steela i Delte – Ivan Zlatić, tekst objavljen u časopisu Z magazin, septembra 2007.
–    Ekonomska kriza u raljama ideologije – Milenko Srećković, tekst objavljen na www.pokret.net, 12. marta 2009.
–    Zarobljena svojina – Ivan Zlatić, tekst objavljen na www.pokret.net, septembra 2007.
–    Alternativni ekonomski poredak – Milenko Srećković, tekst objavljen u časopisu Z magazin, septembra 2007.
–    Ko su ’’nevidljivi radnici’’ u Sloveniji?– Ivan Zlatić, tekst objavljen na www.pokret.net, 11. februara 2009.
–    Lekcija iz levice – Ivan Zlatić, tekst objavljen na www.pokret.net, 3. juna 2009.
–    Regionalni centralizam – Ivan Zlatić, tekst objavljen na www.pokret.net, 15. juna 2009.
–    Osvrt na borbu pojedinih radničkih grupa – Siniša Jelovac, Milenko Srećković i Ivan Zlatić, tekst objavljen na www.pokret.net, juna 2010.
–    Novi radnički pokret u Srbiji – ciljevi i prepreke – Ivan Zlatić, tekst objavljen na www.pokret.net, januara 2010.
Drugi o nama
–    Leto protesta – Boris Kanclajter, tekst objavljen u listu Prager Fruhling, oktobra 2009.
–    Tržišni fundamentalisti su zla kob srpske ekonomije – intervju sa Verom Vratušom objavljen u listu Pečat, 5. februara 2010.
–    Ispod cenzusa! – Danko Milojević, tekst objavljen u E novinama, 15. aprila 2010.
–    Disciplinovanje Srbije – Hanes Hofbauer, tekst objavljen u listu Neues Deutschland  24. marta 2009.
English Summary
–    Serbia’s ”socially acceptable” privatization
–    The Battle of Jugoremedija
–    Chronology of fight for Jugoremedija
–    Šinvoz – the Case of Bankruptcy
–    Interview with a Zastava Elektro Worker and Freedom Fight Activist
–    Establishing a Coordinating Committee for Workers Protests in Serbia
–    Anti-Privatization Protests in Serbia
–    Platform of the ‘Coordinating Committee for Workers Protests in Serbia’
–    Letter of support for the protests by Belgrade University students
–    New Rounds of Enclosure and Resistance: Fighting Notes from “Transitional” Serbia – Interview with Pokret za Slobodu (Freedom Fight Movement)
Čitavu knjigu možete preuzeti ovde: (Deindustrijalizacija i radnički otpor)