Pre nego što se odštampa, svaki tekst treba da prođe proces lekture. Lektura teksta podrazumeva ispravljanje jezičkih grešaka, kao i stilsku obradu celokupnog teksta. Pažljivim čitanjem, lektor uklanja gramatičke i pravopisne greške, usklađujući stil pisanja sa srpskom jezičkom normom.

Adekvatno napisan tekst, koji jasno izražava vaše misli, ukazaće na elementarnu pismenost koja je neophodna prilikom usmenog i pismenog izražavanja. Uspešno napisan tekst koji zadovoljava jezičke i stilske norme sprskog jezika, pruža vam mogućnost da lakše stupite u kontakt sa vašom ciljnom publikom, koja će jasno shvatiti vaše misli i ciljeve.

Pravilno lektorisanje zahteva stručno znanje i iskustvo kako bi tekst bi uspešno napisan. Ukoliko želite savršeno jasan i oblikovan tekst, nakon lekture potrebno je izvršiti i korekturu teksta. Dok se lektorov zadatak odnosi na ispravljanje jezičkih i stilskih grešaka u tekstu, kako bi jasno istakao smisao, zadatak korektora se najviše odnosi na slovne i znakovne greške koje su nastale tokom pisanja.

Korektura predstavlja poslednji korak prilikom uređivanja teksta, koji podrazumeva pronalaženje i otklanjanje svih štamparskih grešaka u tekstu, kao što su pogrešna upotreba znakova, nepravilnosti u spajanju i rastavljanju reči, veličina slova, dupliranje slova i drugo.

Korektor treba biti stručno lice koje poznaje pravopis i gramatiku srpskog jezika, kako bi uočio i otklonio sve greške nastale tokom pisanja ili kucanja.

Neke kompanije mogu zahtevati samo uslugu korekture, ali ne i uslugu lekture koja bi poboljšala kvalitet napisanog. Za koju uslugu ćete se odlučiti zavisi od vrste teksta, kao i od važnosti koju taj tekst ima za vašu kompaniju.

Naveli smo vam osnovne razlike između lekture i korekture, kako biste znali da lakše odredite koja usluga je potrebna vašem tekstu. Uočavanjem razlika, shvatićete koliko procesi lekture i korekture imaju bitnu ulogu prilikom finalne obrade vašeg teksta. Opredelite se za pravu uslugu, kako biste obezbedili uspeh u objavljivanju tekstova.

Tim stručnih lica iz Spektrum kooperative, nudi vam uslugu lekture i korekture svih vrsta tekstova, kako biste obezbedili kvalitetno napisan tekst. Možete nas kontaktirati putem e-mejla: kontakt@spektrum.rs ili na telefon: 062/234-251 radi formiranja uspešne buduće saradnje!