Snimak predavanja Milenka Srećkovića iz Pokreta za slobodu na Univerzitetu Johan Kepler u Lincu o raspadu Jugoslavije, ekonomskoj krizi, radničkom samoupravljanju i aktuelnim radničkim borbama u Srbiji. Predavanje je održano na engleskom jeziku u okviru konferencije ”Ekonomska kriza i realne utopije” 17. novembra 2011.