Mlađan Dinkić dolazak kompanije ’’Jura’’ u Raču kragujevačku koristi za ličnu promociju, iako je on sam najodgovorniji što su državne agencije, tolerisanjem nesavesnog ponašanja bivših vlasnika, omogućile da se ’’Zastava elektro’’ dovede na ivicu stečaja, a radnike primorale da spas potraže na ulici u višemesečnim protestima. Nakon što su raskidom privatizacije omogućili oporavak svoje fabrike koja je poznata po kvalifikovanoj radnoj snazi i očuvanim fabričkim pogonima, radnike je dočekalo po njih najnepovoljnije moguće sklapanje ugovora sa stranom korporacijom.

Južnokorejanska “Jura“ korporacija, koja je nedavno kupila pogone “Zastave elektro“ u Rači, ne preuzevši nikakvu obavezu prema radnicima, u Slovačkoj je poznata po kršenju radnih prava, predugom radnom vremenu i maltretiranju radnika, zaključci su slovačke inspekcije rada. Radnici su prisiljavani da rade u smenama od po dvanaest sati, bez pauze, a zabranjen im je međusobni razgovor kao i upotreba mobilnih telefona. U nekim izveštajima govori se i o fizičkom maltretiranju i ponižavanju radnika. Samim radnicima ’’Zastave elektro’’ novi vlasnik već je pretio otkazom ukoliko osnuju sindikat u njegovoj kompaniji.

S obzirom na to da im radnička prava nisu zaštićena i da kod novog vlasnika neće imati pravo na sindikalno organizovanje (i to u 21. veku), skoro svi radnici odlučili su da napuste fabriku i uzmu otpremnine. Nepoverenje u sadašnju vlast, pre svega u Mlađana Dinkića, kao i iskustvo maltretiranja radnika ’’Fiata’’ u Kragujevcu, presudno su uticali na odluku radnika o napuštanju fabrike. Ukoliko se još podsetimo da će država svako novo radno mesto u ’’Juri’’ finansirati sa 4.500 evra, biće nam jasnije koliko je državna politika postala neodgovorna prema građanima, ali verovatno u skladu sa zahtevima MMF-a koji domaću ekonomiju sve više potčinjavaju interesima globalnog kapitala.

Kao koordinatori kampanje ’’Narod protiv Dinkića’’ podržavamo svaku inicijativu za razrešenje Mlađana Dinkića sa dužnosti ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

U Rači, 17. aprila 2010.

Pokret za slobodu

Narodni Front – inicijativa za jedinstvenu levicu