Zaključci sa prvog od četiri okrugla stola na temu Biti radnik danas (Tekst & Video)

Centralizovanost je najdominantnije obeležje privatizacije u Srbiji. Kako bi se omogućila demokratičnost ovog procesa, odnosno uključenost svih zainteresovanih delova društva u odlučivanje o svojinskoj transformaciji i restrukturiranju privrede, učesnici prvog okruglog stola Biti radnik danas, koji je za temu imao isključenost lokalne zajednice iz odlučivanja o procesu privatizacije, zaključili su:
- Iskustvo radničkih borbi protiv pljačke u privatizaciji, pokazalo je da je lokalna javnost mnogo više zainteresovana, a lokalna vlast tim više osetljiva za probleme radnika i malih akcionara u privatizaciji.
- Prvi preduslov za decentralizaciju odlučivanja o pitanjima privrede i privatizacije jeste da se lokalnim samoupravama vrati imovina koja im je oduzeta 1995. godine, i da se odgovornost za imovinu Republike Srbije u preostalim subjektima privatizacije oduzme od Agencije za privatizaciju i poveri lokalnim samoupravama.
- Da se gradovima i opštinama obezbede kapaciteti za izvršavanja ovih nadležnosti, kao i da im centralna vlast ne stvara prepreke. U protivnom, desiće se da lokalne samouprave dobiju samo gomilu problema sa kojima ne mogu da izađu na kraj.
- Veće nadležnosti i veća odgovornost lokalne samouprave u privredi i privatizaciji za koje se zalažemo, nisu nikakav recept za rešenje svih naših problema, već samo šansa da radnici i mali akcionari efikasnije kontrolišu postupanje vlasti u njihovim preduzećima.

U Beogradu, 22. oktobra 2011. godine,

Učesnici Okruglog stola prema redosledu izlaganja:

Milenko Srećković iz Pokreta za slobodu

Jelena Veljić, kolektiv Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju

Ivan Zlatić iz Pokreta za slobodu

Branislav Markuš, radničko udruženje „Ravnopravnost“ Zrenjanin

Vladimir Zlatanović, radničko udruženje „Ravnopravnost“ Zrenjanin

Vanja Dragojlović, radničko udruženje „Solidarnost“, Subotica

Žarko Vukmirović, predsednik sindikata NU „Božidar Adžija“

Ljubica Stjepanović Muhić, predsednica Samostalnog sindikata IP „Prosveta“

Desimir Guzina, ekonomista

Milan Svilar, radničko udruženje „Solidarnost“, Subotica

Video snimci sa tribine:

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija