Zahtev za izmenu SSP-a i zabranu rasprodaje poljoprivrednog zemljišta stranim korporacijama

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske Unije stupio je na snagu u utorak, 18. juna 2013, pošto ga je ratifikovao parlament Litvanije, jedine države članice EU koja to do sada nije uradila. Najproblematičnija odredba tog Sporazuma predviđa da Srbija četiri godine nakon njegovog stupanja na snagu omogući prodaju svog poljoprivrednog zemljišta stranim korporacijama.


U procesu privatizacije velike površine poljoprivrednog zemljišta postale su plen tajkunskog krupnog kapitala, čiji je uticaj i bio presudan za usvajanje ovako nepovoljne odredbe SSP-a. Jedinu korist od legalizovanja otimačine poljoprivrednog zemljišta imaće tajkuni koji će napraviti ogroman profit prodajom poljoprivrednog zemljišta.

Pokret za slobodu, kao organizacija koja godinama ukazuje na štetne posledice privatizacije, zahteva zabranu rasprodaje poljoprivrednog zemljišta i njegovo vraćanje pod kontrolu lokalne zajednice, odnosno pod kontrolu zadruga i malih poljoprivrednih proizvođača, pod uslovom da ga obrađuju na način koji ne zagađuje prirodnu sredinu i služi potrebama lokalne zajednice.

Zahtevamo poništenje odredbe SSP-a kojom se omogućava stranim korporacijama pravo vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem u Srbiji i zaplenu poljoprivrednog zemljišta koje je stečeno nezakonitostima i korupcijom u privatizaciji, kao i zaplenu poljoprivrednog zemljišta čiji su vlasnici pojedinci protiv kojih se vode istražni procesi zbog kriminalnih radnji počinjenih u procesu privatizacije.

Zahtevamo novu agrarnu reformu koja bi zemljište stavila na raspolaganje onima koji ga obrađuju da bi stvarali hranu a ne profit.

ispred POKRETA ZA SLOBODU

Miroslav Grubanov,
predsednik Odbora za poljoprivredu u Pokretu za slobodu
i predsednik Udruženja ''Paori'' iz Crepaje
20. jun 2013.
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija