Treći dopis Predsedništvu nakon pregovora na protestu PZS 14. septembra 2012.

Pokret za slobodu
Matični broj organizacije: 17686097
www.pokret.net
info@pokret.net
Br. tel: 062/234.251 i 063/83.83.882

Predsedništvo Srbije,
Andrićev Venac br.1

Predmet: Privatizacija korporacije ''Sever'' iz Subotice

Poštovani,
Po dogovoru postignutom prilikom našeg protesta ispred Predsedništva 14. septembra, šaljemo Vam dopis о privatizacionom kolapsu preduzeća ''Sever Holding Internacional'' a.d. iz Subotice, koje se možda trenutno ne nalazi na inicijalnom EU spisku spornih privatizacija, ali koje svakako iziskuje što hitniju istragu, kao i državnu intervenciju, kako bi se ispravila nepravda naneta njegovim radnicima. Pokret za slobodu je institucijama Evropske Unije u više navrata dostavljao informacije o ovom preduzeću, ali, u krajnjoj liniji, smatramo da je za rešavanje tih pitanja najpozvanija Republika Srbija, budući da joj je to mnogo više u interesu nego samoj Evropskoj Uniji. Ipak, kako dosadašnje vlasti nisu pokazivale interes da se bave ovim problemom, nastavićemo da informišemo i javnost, i sve zainteresovane aktere i institucije, o tom slučaju neprikrivene korupcije; Detalj koji dovoljno govori o celoj stvari jeste činjenica da je tadašnji direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović smenjen posle samo 3 meseca obavljanja svoje dužnosti, jer se protivio nameštanju tendera za prodaju "Severa", koje je sprovođeno lažiranjem njegove tržišne vrednosti. Osim toga, istraga pred privrednim sudom u Beču koja se vodi protiv kupca ''Severa'' potvrđuje da je ''Sever'' još jedno od preduzeća u Srbiji koje je država prodala neodgovornim vlasnicima sklonim privrednom kriminalu, u ovom slučaju krivotvorenju godišnjeg bilansa uspeha i stanja, kao i prijavljivanju lažnih stečajeva.

U nizu nezakonitih postupaka kupca ''Severa'' i Agencije za privatizaciju, uništena je egzistencija i perspektiva nekoliko hiljada radnika i njihovih porodica, a ogromna šteta naneta i samoj državi.

''Sever'' je privatizovan 31. decembra 2004. godine tenderskom prodajom 70% društvenog kapitala austrijskoj kompaniji ''ATB Austria Antriebstechnik AG'', jednoj od tri kompanije koja je poslovala u okviru krovne multinacionalne korporacije ''A-Tec Industries'' iz Austrije. Procenjeni kapital preduzeća od strane Agencije za privatizaciju, u momentu kada je direktor bio Mirko Cvetković, bio je sa negativnim predznakom od minus 2 miliona evra. Ista Agencija je za vreme sledećeg direktora Branka Pavlovića vrednost firme procenila na pozitivnih 12 miliona evra.

Prva ponuda jedinog ponuđača ''ATB Austria Antriebstechnik AG'' i njegovog vlasnika Mirka Kovača, bila je samo 315 hiljada evra za prodajni paket akcija 70% kapitala ''Severa''. Branko Pavlović, u svojstvu direktora Agencije za privatizaciju, poništava tender i vrši ekspertsku proveru procenjene vrednosti ukupnog kapitala preduzeća. Zbog toga je Pavlović ubrzo smenjen, a ''Sever'' prodat po naknadno prispeloj ponudi istog ponuđača za 4.1 miliona evra. Naime, resorni predstavnici Vlade Srbije na nezakonit način poništili su odluku o poništenju tendera koju je doneo direktor Agencije za privatizaciju i omogućili jedinom ponuđaču da ''obnovi'' svoju ponudu koja je sada uvećana za 13 puta i iznosila 4.1 milion evra. Time je tenderski postupak prodaje društvenog kapitala preduzeća ''Sever'' a.d. Subotica, de fakto preinačen u ''postupak sa pogađanjem'' koji nije predviđen nijednim zakonskim aktom Republike Srbije koji bi se mogao odnositi na neke od zakonskih oblika svojinske transformacije. Kako će se to vrlo brzo ispostaviti, bila je to dobra osnova za početak spirale nezakonitih postupaka Kupca i Prodavca kapitala u petogodišnjem ugovornom postupku potpune devastacije industrijskih potencijala ''Severa''.

O smeni sa mesta direktora Agencije za privatizaciju, lično je govorio sam Branko Pavlović:

''Neposredan povod za smenu je obaranje fingiranog tendera za prodaju velike subotičke firme ''Sever'' specijalizovane za proizvodnju elektromotora i bele tehnike sa preko 2000 zaposlenih. Proverom dokumentacije, ustanovljeno je da su angažovani konsultanti lažno prikazali minusni saldo ''Severa'' od 2 miliona evra. Da je pravilno urađen ovaj konsultantski posao, videlo bi se da je ta firma zapravo u plusu od 10 do 12 miliona evra. Bio je to klasičan primer korupcije, kada se privatizacija pakuje poznatom kupcu i kada se trguje sa poverljivim informacijama“.

Sve do polovine 2007. godine kupoprodajni ugovor imao je status ''strogo čuvane tajne''. Ostvarivši uvid u sadržaj ugovora, Udruženje malih akcionara ''Solidarnost'' je, zbog niza uočenih nepravilnosti i nezakonitih radnji (npr. integralni tekst socijalnog programa iz tenderske dokumentacije nije unet u kupoprodajni ugovor...) podnelo Zahtev Agenciji da se privatizacioni ugovor odmah raskine i da država preuzme vlasništvo nad preduzećem do pronalaska novog strateškog partnera.

U 2010. godini kompanija ''A-Tec Industries'', u čijem sastavu je poslovao kupac ''Severa'' - ''ATB Austria Antriebstechnik AG'', oglašava bankrot čije su razmere ocenjene kao treći najveći bankrot u istoriji Austrije. U sanacionom programu vlasnika ''A-Tec Industries'' Mirka Kovača državni tužilac Austrije nalazi krivične elemente i po službenoj dužnosti preduzima istražne radnje i proveru poslovanja kompanije u periodu od 2005. do 2010. godine. Proveru su u maju 2010. godine obavila tri tužioca i 70 inspektora austrijskih državnih organa. Izvršena je policijska racija u preduzeću i domovima vlasnika firmi ''A-Tec Industries'' i ''ATB Austria Antriebstechnik AG'' i više odgovornih lica u donjoj Austriji. Oduzeto je više kontejnera dokumenata u sklopu prikupljanja dokaza za sumnje da su odgovorni u kompaniji lažirali godišnje bilanse uspeha i stanja i da su prijavljivali lažne i prevarne stečajeve, a u svrhu pribavljanja imovinske koristi.

Nakon više radničkih protesta, tribina, konferencija za štampu, komunikacije sa rukovodstvom grada Subotica, 15. juna 2011.godine, Skupština Grada je jednoglasno usvojila zaključke, po kojima se traži od nadležnih organa da preispitaju privatizaciju ove firme. Do sada od praktične realizacije ovh zaključaka, za čijeg je izvršioca bio određen gradonačelnik Subotice, nije bilo ništa.

Član 41a Zakona o privatizaciji propisuje u kojim slučajevima se raskida Ugovor o privatizaciji. Po tom članu, pet, od šest propisanih, uslova bilo je ispunjeno da se u roku od pet godina automatski raskine kupoprodajni ugovor zbog prouzrokovane štete i neispunjenih uslova od strane kupca. Ni po jednom slovu Zakon o privatizaciji nije bio realizovan, jer je od 11 baznih ''Severovih'' proizvodnih programa ugašeno 9; kupac nije doneo nijedan proizvodni program; preduzeće, od privatizacije, posluje sa enormnim gubicima. Otpušteno je preko 1600 radnika, a sada ponovo postoji spisak od 150 radnika za otkaz ili skraćenu radnu nedelju (trenutno u firmi radi 465 radnika). Ovo sve ukazuje na to da se firma i dalje uništava.

Kupac ni do danas nije izvršio u celosti sve obaveze iz investicionog programa od 16 miliona evra iz kupoprodajnog ugovora. Prodata je sva imovina koju je firma pre privatizacije posedovala u inostranstvu (Danska, Italija, bivše republike SFRJ), kao i više stotina vrednih i korisnih mašina i obradnih centara.

Epilog privatizacije je to da je sva imovina ''Severa'' sada pod hipotekom austrijske banke ''Hypo Alpe Adria'', koja je u međuvremenu bankrotirala.

Javnom tužilaštvu i odeljenju MUP-a u Subotici radnici iz udruženja ''Solidarnost'' decembra 2011. godine podneli su krivičnu prijavu za počinjene nezakonite radnje u privatizaciji ''Severa''. U tom dokumentu izneli su dokaznu argumentaciju, kao i imena odgovornih.

Zaposleni i bivši zaposleni radnici, njih oko 1.100, već više od devet godina pred Osnovnim sudom u Subotici, potražuju zaostale zarade iz perioda 1997–2002. godine.

Do sada su radnici dobili samo dve pravosnažne presude u korist radnika, a ovih dana se distribuiraju rešenja za oko 500 radnika čije tužbe se odbijaju zbog navodne zastarelosti potraživanja. Sud se pogrešno poziva na podatak da je završetak privatizacije bio 9. februara 2005. godine, iako je to, u stvari, bio samo ''dan ispunjenja'' registracije i uvođenja kupca u vlasništvo nad imovinom. Prema dokumentu Agencije za privatizaciju, datum okončanja privatizacije je 15. jul 2010.godine. Zbog ove zbrke oko datuma, Osnovni sud u Subotici želi da odbije tužbu mnogih radnika bez ikakvog osnova.

Rezultati rada Osnovnog suda u Subotici su katastrofalni i razočaravajući za radnike. Zbog toga su 9. januara 2012. godine tražili od Ministarstva pravde i Visokog saveta sudstva da se razreši dužnosti v.f. predsednika Osnovnog suda u Subotici, Tumbas Rozalija, kao i da se izvrši inspekcija i sudski nadzor svih postupajućih sudija u predmetima radnika ''Severa''. Ni od ovih zahteva ništa nije uvaženo.

Radnicima je jasno da se, u stvari, zbog političke zaštite koju uživaju funkcioneri umešani u pljačku ''Severa'', ništa nije uradilo da bi se privatizacija poništila. Zna se koji državni organi su nadležni da se utvrdi i oceni odgovornost svih onih koji su učestvovali u pljački ''Severa'' i drugih firmi u Subotici i Srbiji.
 
Važno je istaći zašto treba da se poništi privatizacija ''Severa'' i da se ovo preduzeće stavi u funkciju podsticaja tehničko-tehnološkog razvoja i progresa Republike Srbije:

• ''Sever'' je bio i može biti ponovo značajan izvoznik;

• ''Sever'' je imao značajne proizvodne programe, a i sad poseduje tehničko-tehnološke, i kadrovske potencijale za proizvodnju opreme za alternativne izvore električne energije (vetrogeneratori, mini hidroelektrane, zalivni sistemi u poljoprivredi, itd.);

• ''Sever'' je sposoban da vrši remont i revitalizaciju energetskih postrojenja u elektroprivredi i da bude jedan od nosilaca industrijske revitalizacije.

Preduzeća kao što je ''Sever'' moraju imati prioritet u procesu reindustrijalizacije i revitalizacije privrede, raskidom privatizacije i uspostavljanjem odgovornijeg menadžmenta.

Pokret za slobodu
Milenko Srećković

U.G.S. SOLIDARNOST – Subotica
Izvršni Odbor:
1. Vanja Dragojlović, predsednik
2. Mikloš Nađ Olajoš, član
3. Milan Đ. Svilar, član
4. Dušan Zvekić, član
5. Ilija Tulumović, član

Prilog broj 1

Region grada Subotice je pre donošenja Zakona o privatizaciji i započinjanja procesa privatizacije, imao izgrađene, u svetu renomirane, infrastrukturne i prerađivačke industrijske kapacitete koji su ga, po ukupnim ekonomskim pokazateljima, činili najrazvijenijim srpskim industrijskim gradom, uz veoma nisku stopu nezaposlenosti. Centralno mesto i vodeću ulogu u procesu industrijalizacije i opštedruštvenog razvoja imalo je preduzeće za proizvodnju električnih mašina ''Sever holding internacional'' a.d., koje je, u svim fazama tehničko-tehnološkog progresa našeg društva, počev od samog osnivanja 1923. godine, dobijalo i uspešno realizovalo najsloženije razvojne zadatke od esencijalnog industrijskog i državotvornog značaja.

To se naročito odnosi na periode:

• intenzivne planske industrijalizacije srpskog društva,
• gradnje baznih i prerađivačkih industrijskih elemenata,
• gradnje i kapitalnog održavanja energetskih postrojenja EPS-a.

Time je preduzeće steklo i sve do 31.12.2004. godine očuvalo prestižni regionalni status ''srpskog SIMENS-a''.            

Privatizaciono uništavanje ''Severa''       

70% društvenog kapitala preduzeća ''Sever'' a.d. kupilo je 2004. godine austrijsko preduzeće ''ATB Austrija Antribstechnik A.G.''.

Kupac iz Austrije je za samo pet godina:

• anulirao rezultate višedecenijskog uzlaznog tehničkog i privrednog razvoja subjekta privatizacije.
• ugasio proizvodnju gotovo svih njegovih svetski poznatih proizvodnih robnih marki.
• otpustio 4/5 zaposlenih radnika (otpušteno 1600, na spisku za otkaz još 150).
• rasprodao veći deo njegovih proizvodnih kapaciteta i drugih oblika imovine u zemlji i inostranstvu (Pored ostalog, prodata je sva imovina koju je firma pre privatizacije posedovala u inostranstvu - Danska, Italija, bivše republike SFRJ - kao i više stotina vrednih i korisnih mašina i obradnih centara).
• nakon 87 godina postojanja, ukinuo akcionarski oblik organizacije.

Kupac ni do danas nije u celosti izvršio sve obaveze iz investicionog programa, u vrednosti 16,1 miliona evra, propisane kupoprodajnim ugovorom.

Krajem februara 2011. godine kupac je uz ''nesebičnu'' pomoć prodavca uspeo da aktivira sva hipotekarna opterećenja položena na celokupan kapital i imovinu subjekta privatizacije u periodu od 2005. do 2010. godine.

Oktobra 2011. godine Državno tužilaštvo Austrije imovinu ''Severa'' unosi u stečajnu masu radi namirivanja poverilaca po osnovu bankrota "A-Tec-a" iz Austrije, krovne kompanije "ATB Antribstehnika A.G. Austrija", kupca "Severa".

U tom postupku Kineska firma ''Wollong Holding'' iz Šangaja, marta 2012. godine otkupljuje 98,7% kapitala ''ATB Antribstehnika''.

Spremni smo da Vam dostavimo svu neophodnu (inače veoma obimnu) dokumentaciju o ovom slučaju.

O postupku privatizacije preduzeća ''Sever''- Subotica

''Sever'' je privatizovan poslednjeg dana 2004. godine, tenderskom prodajom ''Paketa akcija'' 70% društvenog kapitala, kada je Agencija za privatizaciju potpisala kupoprodajni Ugovor broj: 1-1688/04-168/02 sa jedinim ponuđačem po javnom oglasu objavljenom novembra 2003.godine.

Kupac je malo poznata Austrijska kompanija ''ATB Antribstehnik'' a.g. koja je u tom trenutku poslovala kao jedna od tri preduzeća multinacionalne korporacije ''A-Tec'' iz Austrije.

Akcijski kapital u ekvivalentu od 70% procenjene vrednosti društvenog kapitala i imovine ''Severa'' prodat je jedinom ponuđaču za 4,1 milion evra.

Važno je znati i nekoliko nespornih činjenica koje su prethodile tenderskoj prodaji ''Paketa akcija'' 70% kapitala preduzeća ''Sever'' - Subotica:

• U pripremi za privatizaciju nije vršen postupak restrukturiranja preduzeća.
• Odluka o privatizaciji ''Severa'' doneta je na sednici Vlade Republike Srbije, oktobra 2003.godine po jednom od formalnih zaključaka, a javni poziv za prodaju 70% društvenog kapitala preduzeća objavljen je u dnevnom listu ''Politika'' 28.11.2003.godine.
• Procena vrednosti kapitala i imovine preduzeća vršena je u trenutku kada je direktor Agencije bio doskorašnji predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.
• Konsultantske poslove postupka privatizacije, Vlada Srbije dodelila je Beogradskoj ekspozituri banke ''Societe Generale bank''. Za podizvođača na poslovima procene vrednosti kapitala subjekta privatizacije banka je angažovala takođe konsultantsku kuću ''Deloitte&Touche'' čiji je predstavnik na poslovima definisanja najvažnijeg dela tenderske dokumentacije bio doskorašnji ministar u Vladi Mirka Cvetkovića, Nebojša Ćirić.
• Kapital ''Severa'' procenjen je sa negativnim predznakom od minus dva miliona evra.
• Na adresu Agencije za privatizaciju prispela je samo jedna ponuda za tenderski otkup ''Prodajnog paketa akcija'' 70% kapitala ''Severa''. od austrijske kompanije ''ATB Antribstechnik a.g''. Ponuda ATB-a je glasila na samo 315 hiljada evra za prodajni paket akcija.
• Naslednik Mirka Cvetkovića na mestu direktora Agencije, od 07. aprila 2004.godine, Branko Pavlović sa svojim stručnim timom dodatno analizira ovu jedinu prispelu ponudu.
• Agencija za privatizaciju je tada ponudu ocenila kao nepristojno nisku. Direktor Pavlović je u maju 2004.godine raskinuo ugovor sa angažovanim konsultantima i doneo odluku da poništi tender.
Odluka direktora Pavlovića o poništenju tendera usledila je nakon preispitivanja sadržaja i kvaliteta tenderske dokumentacije u delu koji se odnosio na procenu vrednosti kapitala preduzeća, a koja je po gospodinu Pavloviću pokazala da je kapital preduzeća ''Sever'' pozitivan za oko 10 do 12 miliona evra.
Zbog toga je gospodin Pavlović smenjen sa mesta direktora Agencije za privatizaciju o čemu je i lično više puta javno govorio.

Ovde je takođe važno znati:

• Da su resorni predstavnici Vlade Srbije na nezakonit način poništili odluku o poništenju tendera koju je doneo direktor Agencije za privatizaciju i omogućili jedinom ponuđaču da ''obnovi'' svoju ponudu koja je sada uvećana za 13 puta, pa je glasila na iznos 4.1 milion evra za ''paket akcija'' 70% kapitala Subjekta privatizacije.
• Da je time, tenderski postupak prodaje društvenog kapitala preduzeća ''Sever'' a.d. Subotica, de fakto preinačen u ''postupak sa pogađanjem'' koji nije predviđen nijednim zakonskim aktom Republike Srbije koji bi se mogao odnositi na neke od zakonskih oblika svojinske transformacije. Kako će se to vrlo brzo ispostaviti, bila je to dobra osnova za početak spirale nezakonitih postupaka Kupca i Prodavca kapitala u petogodišnjem ugovornom postupku potpune devastacije industrijskih potencijala ''Severa''.
• Da su pojedini resorni predstavnici Vlade Srbije (pre svih Predrag Bubalo i Mlađan Dinkić) u postupku privatizacije ''Severa'' vršili konstantan pritisak na menadžment i većinski reprezentativni sindikat ''Severa''. Pojedincima su upućivane i poruke preteće sadržine, zbog čega je tadašnji generalni direktor ''Severa'', Mirko Simić, podneo ostavku na članstvo u Tenderskoj komisiji.
• Da se i predstavnik lokalne samouprave u Subotici, Ištvan Pastor u svojstvu predsednika Tenderske komisije obraćao direktoru Agencije za privatizaciju Branku Pavloviću sa dramatičnim zahtevom da se ne poništava tender, zalažući se da bude prihvaćena prva ponuđena cena Kupca.

Kupac i Prodavac kapitala su ''postupak sa pogađanjem'' okončali u Beogradu 31.12.2004. godine potpisivanjem kupoprodajnog Ugovora.

Tom prilikom Kupac se nije udostojio da potpise ovlašćenih lica i vlasnika Kristijana Šmita i Mirka Kovača overi pečatom kompanije ''ATB Antribstehnik'' iz Austrije. Sa druge strane potpis na Ugovor u ime Prodavca nije položio direktor Agencije za privatizaciju Miodrag Đorđević, već nekoliko opunomoćenih lica Agencije za privatizaciju.

Kupac je u svojstvu većinskog vlasnika stupio u posed 70% društvenog kapitala Subjekta privatizacije, 09.02.2005.godine na ugovorom propisani ''Dan ispunjenja'' kada je sa Agencijom u Beogradu potpisao ''Zapisnik o nastupanju Ispunjenja''. Time je potpisani Ugovor stupio na snagu a Prodavac je Kupcu vratio licitacionu garanciju na iznos od 4.1 miliona evra za prodajni paket akcija.

Obaveze Kupca i Prodavca po dokumentima Tenderske Komisije

Kupac i Prodavac kapitala bili su obavezni da postupe i po klauzulama iz dokumenta Tenderske Komisije što se odnosi i na Socijalni Program, u kome je prezentovana Odluka o prodaji kapitala sa poglavljem ''Rezime'' od 29.12.2004 u kojem su specificirane sve obaveze kupca po socijalnom programu uključujući i isplatu svih zaostalih zarada na koje polažu pravo 3.120 zaposlenih i bivših zaposlenih radnika ''Severa''.

Datumski, bilo je to samo dva dana pre potpisivanja Ugovora.

Obaveze Kupca i Prodavca po osnovnom Ugovoru

Kupac i Prodavac kapitala su se saglasno normativnim okvirima Zakona o privatizaciji i Uredbe o tenderskoj prodaji društvenog kapitala, međusobno sporazumeli i dodatno aneksirali tekst osnovnih Ugovornih obaveza:

• Kupac kapitala Subjekta privatizacije obavezao se da će izvršiti sve zakonski dospele obaveze, proistekle iz poslovanja subjekta privatizacije kao pravnog prethodnika.

• Kupac je položio Ugovorom definisana sredstva obezbeđenja za Program investiranja, u vrednosnom iznosu od 16,1 miliona evra, kojim je garantovao izvršenje plana investiciono-tehnološke dokapitalizacije subjekta privatizacije, dinamički planiranog i oročenog na pet kalendarskih godina
• Kupac se Ugovorno obavezao da će tehnološki modernizovati preduzeće, zadržati kontinuitet proizvodnje, i unaprediti ekonomske i tržišne potencijale preduzeća, saglasno osnovnim ciljevima iz klauzule 2. Zakona o privatizaciji Republike Srbije.
• Kupac i Prodavac 70% kapitala subjekta privatizacije, sporazumeli su se da će poslove nadzora zakonitosti i kontrole izvršenja ugovornih obaveza vršiti Centar za kontrolu Agencije za privatizaciju sa ugovornom pozicijom Prodavaca kapitala.

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija