Subotica: Predstavljanje Platforme Koordinacionog odbora radničkih organizacija (VIDEO)

Udruženje građana Solidarnost objavilo je na današnjoj konferenciji za štampu Platformu Koordinacionog odbora radničkih organizacija u Srbiji. Platforma je usvojena nakon serije razgovora na temu Biti radnik danas, u okviru Oktobarskog salona. 2011.

Subotica, 27. 12. 2011 - Platforma je sačinjena od iskustva radnika i malih akcionara u firmama i preduzećima koja su prošla ili su u procesu privatizacije, a kako je rečeno u više slučajeva neuspele tačnije, od oko 2.500 privatizovanih preduzeća, njih oko 700 raskida ugovor zbog nepravilnosti u procesu privatizacije.
U usvojenoj platformi navodi se da je još uvek veliki broj preduzeća u Srbiji koja nisu privatizovana, kao i onih u kojima su ugovori o privatizaciji raskinuti, a koja imaju perspektivu. Ukoliko se njihova privatizacija nastavi po dosadašnjem modelu, šanse za opstanak su im onoliko dobre koliko se poklope sa interesimna prljavog novca, špekulanata, uvozničkog lobija i sličnih struktura koje čine ekonomsku elitu, pod znacima navoda. Drugim rečima šanse su im gotovo nikakve ako se proces privatizacije ubuduće ne bude oslonio na interese onih koji od njih žive-radnika i malih akcionara, navedeno je u platformi.
Kao očiti primer neuspelih privatizacija navodi se i primer nekadašnjeg subotičkog giganta Atb Sever, gde udruženje građana Solidarnost traži poništenje procesa privatizacije i postavlja pitanje koje izaziva sumnju u rad sudova. Čiji su interesi da slučajevi zastare tj. zašto nema ujednačenih kriterijuma na sudovima, tačnije Apelacionog suda u Novog sadu gde je predat slučaj Severa.Da podsetimo proces Atb Sever traje već 7 godina, podneto je 1100 tužbi radnika Severa, a donešene su samo 2 pravosnažne presude.
Izvor: RTV CITY, Subotica
Povezane vesti:

Socijalne borbe u Srbiji, E novine, 24. decembar 2011.

Socijalne borbe u Srbiji (VIDEO), TVisual Communication, 24. decembar 2011.

Socijalne borbe u Srbiji (VIDEO i Foto), Medija centar, 22. decembar 2011.

Izjava subotičkih radnika o pristupanju Koordinacionom odboru radničkih protesta, 9. jun 2011.

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija