Slovenija mora isplatiti odštetu Izbrisanima

Evropski sud za ljudska prava potvrdio je presudu iz 2010. prema kojoj je Slovenija brisanjem stalnog prebivališta neslovencima bez slovenačkog državljanstva prilikom osamostaljenja kršila odredbe iz Evropske konvencije o ljudskim pravima te pravno nije uredila tu problematiku prema odluci slovenačkog ustavnog suda iz 1999.

Senat Evropskog suda za ljudska prava šestorici od 11 izbrisanih priznao je pravo na nematerijalnu odštetu od 20.000 eura. Sud je Sloveniji naložio i da u roku godinu dana uspostavi mehanizam za priznanje odštete svim oštećenima, a očekuju da će slovenska vlada doneti mere i zakone koje će izbrisanim neslovencima omogućiti retroaktivno vraćanje prava na prebivalište.

(Publikacija o Izbrisanima koju je u oktobru 2008. godine Pokret za slobodu objavio u saradnji sa Izbrisanima pred protest ispred Slovenačke ambasade u Beogradu)

Reportaža RTS-a o Izbrisanima iz 2008. godine

Tribina Pokreta za slobodu ''Izbrisani u Beogradu'' u oktobru 2008. godine

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija