Šesti dopis Predsedništvu nakon protesta PZS 14. septembra 2012. o ''Minel Transformatorima'' iz Ripnja

Pokret za slobodu
Matični broj organizacije: 17686097
www.pokret.net
info@pokret.net
Br. tel: 062/234.251 i 063/83.83.882
Predsedništvo Srbije,
Andrićev Venac br.1

Predsedništvo Srbije,
Andrićev Venac br.1

Predmet: Privatizacija ’’MINEL Transformatora – Ripanj’’

Poštovani,

Po dogovoru postignutom prilikom našeg protesta ispred Predsedništva 14. septembra, šaljemo Vam, u koordinaciji sa radnicima i sindikatom, dopis о privatizacionom uništenju ’’MINEL Transformatora – Ripanj’’, poslednjoj u nizu od 7 uništenih MINEL-ovih fabrika. Preduzeće je uništeno izvlačenjem novca iz njega uzimanjem avansa a neizvršavanjem poslova, otkazivanjem ugovora, uzimanjem kredita, iznošenjem opreme, sve do nivoa gašenja proizvodnje. Želimo da Vas upoznamo sa tragičnom situacijom u ABS MINEL kompaniji, od 5.05.2009. do 1.06.2012. tj. do dana kada je većinski vlasnik bio gospodin Nenad Popović, danas podpredsednik Skupštine Srbije. Firma je u tom periodu uništena i nastali su njeni dugovi.

Ranija obraćanja institucijama

O svemu ovome (samo naravno mnogo opširnije i sa dokaznim materijalima o strategiji zatvaranja fabrike) zaposleni su obavestili celu državnu upravu u predhodnom sazivu, kao i u ovom. Obraćali su se skoro svim legalnim institucijama sistema: Predsedniku Skupštine, Predsedniku Države, Predsedniku Vlade, Pomoćnicima Predsednika Vlade, Ministru energetike i životne sredine, Ministru finansija i regionalnog razvoja, Ministru pravde, Ministru policije, SBPOK-u, Savetu za borbu protiv korupcije, Generalnom direktoru Elektro Privrede Srbije, Agenciji za privatizaciju.

Mediji, predlozi lobija i predlozi zaposlenih

Dojučerašnji vlasnik uništenih fabrika gospodin Nenad Popović, danas podpredsednik Skupštine, za govornicom Skupštine zagovara ulaganje u industriju, u zapošljavanje, u mlade kadrove. Svi mediji prenose njegove intervjue o razvoju industrije a nijednom mediju nije palo napamet da ode do tih fabrika i proveri šta je od toga zaista istina.

Prisutno je lobiranje da kompanija Internacional BEZ Grupa iz Bratislave koju je Nenad Popović doveo u MINEL kao strateškog partnera, kao budućeg Kupca (ili zakupca) fabrike, ponovo uzme ovu fabriku, pod raznim modalitetima. Zaposleni u ovoj fabrici smatraju da to znači konačno zatvaranje fabrike, jer je po njima krajnji cilj da se posle izvesnog vremena ova fabrika zatvori i na taj način osigura tržište za jednu veliku zapadno evropsku kompaniju koja ima isti proizvodni program.

Umesto toga, zaposleni za fabriku vide ove opcije:


Prva i najbolja opcija bi bila da bude državno preduzeće nezavisno od bilo koga.

Druga opcija je da se nađe odgovarajući model i fabrika postane deo Elektroprivrede Srbije.

Značaj i potencijal firme

Pre privatizacije fabrika ’’Minel Transformatori’’ je bila jedna od retkih u Srbiji koja je poslovala vrlo uspešno i to bez ikakve pomoći države, u daleko težim uslovima na tržištu od ovih koji su danas (u vreme sankcija, blokada i bombardovanja). Naime, izmirila je sva dugovanja prema dobavljačima, bankama, sa isplaćenim svim zaradama, doprinosima i porezima. Pre privatizacije je imala punu zaposlenost i ugovorene poslove za naredne godine i zalihu u gotovini od 1.2 miliona evra za svakodnevno poslovanje.

Fabrika je rutinski proizvođač transformatora snage od 2-180 MVA i napona do 220 KV, mada je proizvodila ili remontova i nekoliko transformatora od 400 MVA napona 400 KV. Takođe se bavi remontom svih energetskih transformatora. Van Srbije, napravila je transformatore koji danas rade u Brazilu, Alžiru, Zimbabveu, Bocvani, Togu, Nigeriji, Siriji, Jordanu, Pakistanu, Indiji, Burmi, Maleziji, Rusiji, Estoniji, Letoniji, Čehoslovačkoj, Albaniji, Ukrajini, Grčkoj, i u Nemačkoj. Neka se neko u Srbiji pohvali da je sličnu robu prodao Zapadu.

Inače u fabrici je zaposleno 280 radnika.

Privatizacija

Posle teške i uporne borbe, Ugovor o privatizaciji ’’Minel Transformatora’’ raskinut je 13.09.2012.

Fabrika MINEL Transformatori iz Ripnja je privatizovana 5.05.2009.(Fabrika MINEL Transformatori u Ripnju je Ugovorom o prodaji društvenog kapitala, br.1-2051/08-104/03 od 24.10.2008. prešla iz statusa društvenog preduzeća u status privatnog vlasništva). Fabriku je kupio Nenad Popović (danas podpredsednik Skupštine Srbije) preko fabrike ABS MINEL Trafo iz Mladenovca, fabrike koja je već upropašćena, koja je u dugovima više miliona evra, u kojoj radnici zbog mesecima neisplaćenih zarada stalno štrajkuju.

Način gašenja fabrike

Privatizacijom sve je zaustavljeno. Fabrika se slučajno ili namerno uništavala. Sve se događalo po već viđenom scenariju.

Naime gospodin Nenad Popović je pre ove fabrike kupio i uništio sledeće fabrike:- MINEL FEPO iz Zrenjanina, MINEL TRAFO iz Mladenovca, MINEL Dalekovode iz Beograda, MINEL Kontaktne mreže iz Beograda, MINEL EOP iz Ripnja MINEL Projektinženjering iz Beograda. Raspitajte se malo u kakvoj su situaciji danas te fabrike, koliki im je kapacitet proizvodnje i koliki je broj zaposlenih. Dozvoljavamo da je broj zaposlenih pre privatizacije stvar za diskusiju, ali ne i da nivo proizvodnje bude jednak nuli.

Poučeni lošim primerima privatizacije u drugim MINEL-ovim fabrikama, zaposleni u fabrici ABS MINEL Transformatori iz Ripnja ustali su u njenu odbranu.

Na ovaj korak radnici su bili naterani i otkazivanjem 8 ugovora sa Elektroprivredom Srbije u drugoj polovini 2011. Jasno je bilo da Nenad Popović uopšte nema nameru da se bavi proizvodnjom transformatora. Od prvog dana se pokazalo da Kupac naše fabrike ima jasnu nameru da otera sve naše kadrove i da na taj način amortizuje otpor njenom zatvaranju. Kupac od početka nije doveo ni jednog stručnjaka iz ove oblasti niti je dinar investirao u razvoj, na šta je inače bio obavezan prema Ugovoru. Čak šta više, odmah je prionuo da iznese iz fabričkog kruga, sve što je mogao, od radnicima neophodnih gvozdenih alata, profilisanog bakra (oko 15 tona), uništio sistem grejanja. Fabrika zadnje tri godine uopšte nije imala grejanje u proizvodnim halama (a temperatura se spuštala i do minus 20 stepeni). Mnogo puta se pokušalo štrajkovima upozorenja da se skrene pažnja Upravi na ove probleme ali bez uspeha.

O lošem poslovanju možemo navesti mnogo primera. Zajedničko za sve te primere je da je ABS Kompanija, čiji je vlasnik Nenad Popović, uzela avanse za ugovorene poslove (8 transformatora, od kojih je 3 kreditirala Svetska banka) a posle se ti ugovori raskidaju zbog neizvršavanja obaveza. Sve ove transformatore posle raskidanja Ugovora uradio je ili ih radi ’’KONČAR’’ iz Zagreba Poseban je slučaj sa transformatorom iz TENT-a Obrenovac snage 725 MVA. Za taj transformator je uzet avans od 800 hiljada evra, i trebalo je da bude remontovan do novembra 2011, a on je samo demontiran i ništa dalje od toga (a ceo avans je davno potrošen).

Ovi uzeti avansi su danas ostali kao dug naše fabrike prema bankama koje su davale garancije. A transformatori nikada nisu urađeni.

Zbog svega ovoga, Agenciji za privatizaciju smo podneli Zahtev za raskidanje Ugovora o privatizaciji.

Pravne osnove za raskid privatizacije

I.- Kupac je bio dužan da po Ugovoru o privatizaciji(od 24.10.2008.) investira po tačno određenoj dinamici, tačno određenu sumu u konkretne programe. Investicioni program je bio u visini od 7 (sedam) milona evra za 5 godina, koliko i traje Ugovor o privatizacij. Za 3 godine kupac nije investirao ni jedan jedini evro.

Ovo je bio dovoljan razlog, poštujući Ugovor o privatizaciji, da Agencija raskine pomenuti Ugovor.

II.-Kupac je bio dužan, poštujući Ugovor o privatizaciji, da održi kontinuitet proizvodnje, a to je 700 MVA, na godišnjem nivou, obzirom da je pre privatizacije nivo proizvodnje bio 900 MVA. Međutim, prema fabričkim (neoborivim) pokazateljima kupac je ostvario: za prvu godinu 660 MVA, za drugu godinu 407 MVA, a za treću 340 MVA. Zašto Agencija nije reagovala? Razlog je vrlo jednostavan. Uprava fabrike je Revizorskoj komisiji, koja je taj posao radila za Agenciju, davala falsifikovane podatke i oni su kao takvi prikazani kao 701.6 MVA.

III.-Kupac je bio dužan, poštujući Ugovor o privatizaciji, da ispunjava na vreme sve obaveze prema zaposlenima pa tako i obavezu uplate svih doprinosa. Ukoliko ovu obavezu ne ispuni 9 meseci u toku kalendarske godine, dovoljan je razlog, prema Ugovoru, za raskid Ugovora o privatizaciji. Kupac cele 2011. godine (12 meseci) nije uplatio ni dinar.

S obzirom da je najavljen i održan štrajk 29.03.2012. u kojem je jedan od zahteva bio i uplata svih doprinosa za 2011. godiinu, Kupac je pod pritiskom štrajka uplatio doprinose u PIO fond za 2011. ali minimalne a ne prema zaradama zaposlenih. U 2012. nije uplaćen ni jedan dinar u PIO fond.

Odlaganje raskida

Zašto je Agencija za privatizaciju tolerisala ovakvo uništavanje jedne strateški važne fabrike za Srbiju i pored našeg upornog upozoravanja na ovo, nama nije jasno. Odlaganjem raskidanja Ugovora o privatizaciji, Agencija je direktno Kupcu naše fabrike omogućila da u 2012. zaduži fabriku kod raznih banaka u milionima evra i da je na kraju dovede do predstečajnog procesa.

Kakvo je to raskidanje Ugovora o privatizaciji i odlazak fabrike u proces restruktuiranja, kada se u fabrici nikakve promene nisu dogodile. Osim Nenada Popovića i Ljubomira Lukića, svi njihovi kadrovi su ostali na istim funkcijama. I posle raskidanja Ugovora o privatizaciji, ostao je isti generalni direktor, isti finansijski direktor, isti direktor sektora za ljudske resurse (pravna služba), komercijalni direktor. Kako bi Elektro Privreda Srbije uopšte sklapala nove ugovore sa istom garniturom ljudi koji su ih prevarili za avanse i još mnogo toga. Ovo što je uradila Agencija posle raskidanja Ugovora o privatizaciji je jako drsko i vodi uništavanju fabrike. Svaka promena bilo gde, znači promenu od vrha. Sve drugo je prevara.

Zavaravanje traga

Vraćamo se na onaj gore navedeni datum tj.01.06.2012.
Kada se jasno videlo da Ugovor o privatizaciji mora da se raskine, gospodin Nenad Popović kao većinski vlasnik MINEL TRAFO-a iz Mladenovca, koji je zvanični kupac naše fabrike, preprodaje svoje akcije, odnosno fabrike.
Posle ovog datuma vlasnici ovih ABS MINEL-ovih fabrika u junu postaju izvesni Rusi. A već u julu tj. 2.07.2012. se za vlasnike MINEL TRAFOA iz Mladenovca i MINEL Transformatora iz Ripnja PROGLAŠAVAJU izvesni Slovaci, kao Internacional BEZ Grupa iz Bratislave, a koje je gospodin Nenad Popović doveo kao ’’strateške partnere’’. Pismo da su postali vlasnici ovih fabrika, poslali su mnogim direktorima Elektro Privrede Srbije, kao i fabrikama i sindikatima ovih fabrika. 11 dana kasnije, tj. 13.07.2012, oni podnose zahtev Agenciji za privatizaciju, da im se dozvoli da postanu vlasnici ovih fabrika, odnosno da im se ustupi fabrika. Pa ako su 2.07.2012. postali vlasnici, šta će im dozvola od Agencije. Samo sedam dana po raskidanju Ugovora o privatizaciji, tj. 20.09.2012. ta Internacional BEZ Grupa iz Bratislave ponovo šalje dopis u kome navodi da odustaje od prethodnog vlasništva, ali da i dalje ostaje zainteresovana za fabriku MINEL Transformatori iz Ripnja.

Poenta ovolikih promena vlasništva za svega tri meseca, jeste u tome, da se posle svega, uopšte ne zna ko je kriv za uništavanje 7 (sedam) preduzeća MINEL, odnosno da se izbrišu prljavi tragovi.

Zavaran trag!

Agencija oglašava odlazak fabrike MINEL Transformatori iz Ripnja u proces restruktuiranja. A SVA POTRAŽIVANjA SE ZAMRZAVAJU. Zaposleni iz ove fabrike jednostavno traže da se preispitaju svi uzeti krediti (imali smo otvorene račune u 12 banaka), zaduženja po bilo kojoj osnovi, da se tačno vidi kada su napravljena i gde su otišla, a sigurno je da ta sredstva nisu došla u fabriku. Zaposleni ne pristaju da novčana sredstva koja je neko podigao i prisvojio, vraćaju makar i u nekom odloženom roku. Onaj ko je sredstva uzimao a nije ih ulagao u fabriku, mora državi i da ih vrati.

Ne pristaju ni na to, da kad se u ovim ostalim MINEL-ovim fabrikama proglasi stečaj zbog dugovanja, da se radnici jednostavno šalju na biro a fabrička imovina rasproda. Od države zahtevamo, da većinski vlasnik ovih fabrika do 01.06.2012, gospodin Nenad Popović namiri sva njihova dugovanja, pa tek onda može da iz njih izađe, odnosno da ih proda.

Nećemo dozvoliti

Zaposleni ističu da posle svega što im se dogodilo, posle ove agonije od tri i po godine, neće dozvoliti da o sudbini fabrike MINEL Transformatori iz Ripnja, neko odlučuje, a da zaposlene u njoj, i njihov sindikat, niko ništa ne pita. Jednom su se opekli i prosto nemaju više snage, da kroz 6 meseci opet kreću u odbranu fabrike.

Lako proverivo

Vrlo je prosto da i sami proverite ovo što iznosimo. Pre svega, kao prvo, možete da proverite nivo proizvodnje ovih preduzeća do 01.06.2012. do kada je većinski vlasnik bio gospodin Nenad Popović. Videćete i sami da je u sedam preduzeća ABS MINEL nivo proizvodnje jednak nuli. Uništeni su ABS MINEL FEPO iz Zrenjanina, ABS MINEL TRAFO iz Mladenovca, ABS MINEL EOP iz Ripnja, ABS MINEL Dalekovodi iz Beograda, ABS MINEL Kontaktne mreže iz Beograda, ABS MINEL Projekt inžinjering iz Beograda i najzad ABS MINEL TRANSFORMATORJI iz Ripnja. Najbolji dokaz za ovo je taj, da je ABS MINEL Dalekovodi otišao u stečaj. ABS MINAL EOP IZ Ripnja je otišao u stečaj. Bio je zakazan predstečajni postupak u Privrenom sudu u Beogradu za ABS MINEL TRAFO iz Mladenovca, ali samo zbog neuplaćivanja od strane zainteresovane banke, postupak je storniran. Za fabriku ABS MINEL Transformatori iz Ripnja je takođe bio zakazan predstečajni postupak na zahtev ’’Komercijalne banke’’, ali posle intervencije države, zbog opšteg značaja, fabrika je otišla u proces restruktuiranja.

Namerno potenciramo naziv preduzeća kao ABS MINEL, jer su ona kao takva uništena, mada im je vlasnik navodnom promenom vlasničke strukture, promenio ime u MINEL, a sve u cilju brisanja tragova o uništavanju istih. Na račun ovih preduzeća podizani su krediti u milonima evra i sva su sada u blokadi.

Radi se o hiljadama radnika koji su ostali bez posla.

Zahtev: ko je uzeo i potrošio novac neka ga vrati

Pre svega da se tačno definišu dugovanja fabrike MINEL Transformatori iz Ripnja. Kolika su, prema kome su, gde su sredstva, uzeta od banaka završila, gde su završila novčana sredstva uzeta kao avans za ugovorene transformatore a koji nikada nisu napravljeni u našoj fabrici, kolika su dugovanja prema dobavljačima, prema Elektrodistribuciji za utrošenu el.energiju,prema komunalnom preduzeću i prema PIO fondu.

Zahtev: istraga o uništavanju 7 fabrika MINEL-а


Zahtevamo da inicirate istragu o uništavanju 7 (sedam) MINEL-ovih fabrika, koje je nekada kao većinski Vlasnik kupio gospodin Nenad Popović, danas podpreedsednik Skupštine. Ne treba da vas zavarava da je on bio Vlasnik do 01.06.2012. Uredu, tražimo da se preispita poslovanje, zaduživanje i na kraju uništavanje ovih fabrika do 01.06.2012.. Pored gospodina Nenada Popovića za sve ove prljave radnje, odgovoran je i do jučerašnji generalni direktor, gospodin profesor doktor Ljubomir Lukić.

Srdačan pozdrav,
POKRET ZA SLOBODU
Milenko Srećković

Predsednik Samostalnog Sindikata Metalaca Srbije
MINEL Transformatori AD Ripanj
Stevan Stojković

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija