Sedmi dopis Predsedništvu nakon protesta PZS 14. septembra 2012. o IP''Prosveta'' iz Beograda

  Pokret za slobodu
Matični broj organizacije: 17686097
www.pokret.net
info@pokret.net
Br. tel: 062/234.251 i 063/83.83.882
Predsedništvo Srbije,
Andrićev Venac br.1
Predsedništvo Srbije,
Andrićev Venac br.1

Predmet: Privatizacija izdavačkog preduzeća ’’Prosveta’’ i predlog za oporavak preduzeća

Poštovani,

Po dogovoru postignutom prilikom našeg protesta ispred Predsedništva 14. septembra, šaljemo Vam, u koordinaciji sa radnicima i sindikatom, informacije o privatizaciji izdavačkog preduzeća ’’Prosveta’’. Ovo preduzeće privatizovano je 25.juna 2009. godine od strane ’’IPS Media II’’, čiji je vlasnik Dejan Pantović koji je držao lanac knjižara “Mamut“. IP “Prosveta“a.d. prodata je za 3.2 miliona evra i 200 hiljada evra za investicije putem tendera, na 6 godišnjih rata, iako kada se prodaje putem tendera isplata bi morala biti u celosti. Prvorangirani kupac “Cepter“ ponudio je 5.7 miliona evra koje bi odmah platio u celosti uz 2 miliona evra za investicije; ostalo je nepoznato zašto je on u poslednjem trenutku odustao od kupovine. Dejan Pantović je kupio “Prosvetu“ bez ijednog svog uloženog dinara, tako što je dobio kredit na ime IPS Media II od Fonda za razvoj Republike Srbije u iznosu od 100 miliona dinara. Kredit je odobren za razvoj opštine Zvezdara i Zemun. Prva rata za “Prosvetu“ bila je 90 miliona dinara, što znači kupcu je od kredita ostalo 10 miliona. U trenutku prodaje bilo je 91 zaposlenih. Do raskida ugovora, 15.septembra 2010. otišlo je 21 zaposlenih što u penziju, što po odluci vlasnika, tako što je davao otpremninu na ruke od 70-130 hiljada dinara, ne poštujući Socijalni program.
Kupac je imao obavezu da u roku od tri meseca (od 25.septembra do 25. decembra 2009. godine) ispoštuje Socijalni program i isplati zaostale bruto zarade (bilo ih je 9). Iako je Dejan Pantović od Fonda za razvoj dobio još 67 miliona dinara kredita nije imao nameru da isplati zaostale zarade i nije ih ni isplatio. Reprezentativni sindikati Savez samostalnih sindikata Srbije - Sindikalna organizacija zaposlenih u IP “Prosveta“a.d. i sindikat “Nezavisnost“ odmah su najavili štrajk i zatražili vanrednu kontrolu Agencije za privatizaciju. Štrajk je trajao 252 dana, od 21. januara do 29. septembra 2010. godine. Kupac je počeo da rasprodaje imovinu IP “Prosveta“ i da isplaćuje zaostale zarade. To je činio, isplaćivao je po 3 zarade, 3 meseca. Agencija mu je produžavala rokove i to tako vidno da su se namere jasno nazirale, da rasproda svu imovinu, što je i učinio. Dobio je četiri dodatna roka. Prvi rok od 30 dana, drugi rok od 60 dana, treći rok od 30 dana i četvrti rok od 5 dana. Kada se ovome doda ćutanje i odugovlačenje administracije kupac je dobio produženi rok od osam ipo meseci. Podsećamo vas da je udruženje akcionara IP“Prosveta“ 29.decembra 2009. godine uputilo dopis svim državnim institucijama od predsednika države tadašnjeg predsednika Borisa Tadića pa nadalje i zatražilo da se Dejanu Pantoviću zabrani prodaja imovine.
Vanredna kontrola Agencije za privatizaciju je ušla 02.februara 2010. godine i ustanovila da se ne poštuje Socijalni program i da je zabeležen pad prihoda u prva tri meseca od 25.septembra do 25. decembra 2009. u odnosu na prethodni period 2008. godine za 63%. Kada je pad prihoda 40% Agencija je odmah raskidala ugovore a u ovom slučaju do toga nije došlo. Sve je ukazivalo da kupac ima političku podršku i da je dobijao dodatne rokove da bi rasprodao imovinu, što je i učinio. Kada je došao 5. avgusta 2010. godine da kupac plati drugu ratu, nije platio jer nije imao pare na šta su radnici i ukazivali. Polovinom godine 2010. “Media II“ bila je u blokadi 450 miliona dinara, i to je bio dokaz da se radi o kupcu koji nema sredstva.
Dok je štrajk trajao 21.aprila 2010.godine u knjižari “Geca Kon“ lično je štrajkačima pretio tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić i rekao im da su on i tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić zauzeli čvrst stav da nema raskida ugovora. Ugovor je raskinut pod pritiskom štrajka iz tri razloga: kupac nije platio drugu ratu, nije ispoštovao Socijalni program i raspolagao je imovinom suprotno odredbama kupoprodajnog ugovora. Zahvaljujući Savetu za borbu protiv korupcije i Verici Barać IP‘‘Prosveta‘‘ se nalazi na listi privatizacija koje se moraju preispitati prema rezoluciji Evropskog parlamenta.
Od 16. novembra 2010. godine uvedeno je restrukturiranje koje je neuspešno i preduzeće je još uvek u restrukturiranju. U decembru 2011. godine sproveden je prvi krug Socijalnog programa koji je odobrila Vlada Srbije. Otišlo je 43 zaposlenih i dvoje u penziju. Kasnije je još troje zaposlenih nezakonito otpušteno. Trenutno ima 24 zaposlenih. Radnici su ponovo zatražili drugi krug sprovođenja Socijalnog programa po kojem bi otišlo još najmanje 12 zaposlenih. Za vreme restrukturiranja zatvorene su tri knjižare a privremeni zastupnik kapitala koji je ujedno i predsednik Nadzornog odbora Radiša Rakić obećava da će se zatvoriti još dve knjižare i uveliko obećava stečaj. Dižu se krediti od Fonda za razvoj, gomilaju se dugovi a zaposleni su primili poslednju zaradu za januar 2012. godine - minimalac. Od nove Vlade Srbije i novog predsednika Srbije radnici su zatražili prekid restrukturiranja po hitnom postupku. Tražili su da vlasnik bude jasno određen ili da ‘‘Prosveta‘‘ postane javno preduzeće, i sprovođenje drugog kruga Socijalnog programa gde bi još najmanje 12 zaposlenih htelo da ode jer ne vidi mogućnost opstanka preduzeća. Ovde se jasno vidi da je restrukturiranje neuspešno a zakonodavac nije odredio tačan rok, dužinu restrukturiranja. Prema zaposlenima, to je urađeno namerno da bi restrukturiranje trajalo do potpunog uništenja i time nestali svi tragovi sumnjive i sporne privatizacije.
U ovoj privatizaciji zanimljivi su sledeći detalji:
- u ugovoru piše da kupac ima neophodna sredstva za izmirenje svih obaveza i obaveza iz Socijalnog programa. Ispostavilo se da to nije tačno. Kupac je dobio kredit od Fonda za razvoj, rasprodao imovinu i od tih sredstava izmirivao, isplaćivao zaostale zarade i dugove.
- kupcu je ugovorom Agencija za privatizaciju odobrila da odmah može da proda 30% kapitala, što je kupac i učinio. Prodao je i više od toga.
- kupcu su ugovorne kazne duplo manje nego u drugim slučajevima a kazna za nepoštovanje Socijalnog programa je manja za 70% nego u drugim slučajevima.
- vanredna kontrola Agencije za privatizaciju utvrdila je da je pad prihoda za 63% manji a nije htela odmah da raskine ugovor. Kada je pad prihoda manji za 40% Agencija je raskidala ugovor.
- zašto Agencija za privatizaciju nije aktivirala garancije, bila je dužna da to učini, bilo ih je tri po 300 hiljada evra i dve po 450 hiljada evra.
- kupac je kupio preduzeće na kredit, na šest jednakih godišnjih rata a kada je prodaja putem tendera isplata ide odmah u celosti.
- kupac je prodavao imovinu ispod knjigovodstvene vrednosti a Agencija na to nije reagovala.
- kupac nije poštovao Socijalni program, Agencija za privatizaciju nije reagovala.
Zaključak: da je Agencija za privatizaciju radila u skladu sa zakonom i kupoprodajnim ugovorom i da je odmah reagovala do ovakvih propusta ne bi došlo.
Naš predlog je:
- da se ispita povezanost bivšeg vlasnika i državnih agencija – Fonda za razvoj i Agencije za privatizaciju.
- da bivši vlasnik obešteti preduzeće i akcionare.
- da se u preduzeću sprovede drugi krug Socijalnog programa.
- da se nađe strateški partner ili da se na sednici Skupštine Republike Srbije donese odluka da se IP “Prosveta“ spoji sa Službenim glasnikom jer je u sastavu Prosvete najstarija knjižara na Balkanu knjižara “Geca Kono“ od 1901. godine. Svaka država čuva tradiciju pa ne vidimo zašto to ne bi i Srbija.
- da država otpiše Prosvetine dugove kod Fonda za razvoj, Poreske uprave, Poslovnog prostora, Beogradskih elektrana isl.
- podsećamo da je deo prostora, pozornice pozorišta “Boško Buha“ vlasništvo Prosvete pa bi mogao da se menja prostor za knjižaru “Danilo Kiš“ na Terazijama. Pozorište više od 30 godina nikada nije plaćalo zakup na ime tog prostora, ili da Gradska Vlada Beograda isplati tih 264,11 kvadratna metra.
Srdačan pozdrav,                   

POKRET ZA SLOBODU
Milenko Srećković

  Savez samostalnih sindikata Srbije
                                               Sindikalna organizacija zaposlenih u IP“Prosveta“a.d.                                   
i Udruženje akcionara IP“Prosveta“a.d.
                                   Ljubica Stjepanović Muhić, predsednik

                                                              
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija