Radničke grupe već godinama zahtevaju da se namerno uvođenje firme u stečaj smatra krivičnim delom

Namerno uvođenje firme u stečaj biće novo krivično delo, za koje će se izricati kazna koja će najverovatnije iznositi od šest meseci do pet godina zatvora i uz to će se oduzimati i imovina, najavio je državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.

Odluka da se namerno uvođenje firme u stečaj smatra krivičnim delom dolazi dosta kasno, jer је veliki broj preduzeća upropašćen na način koji je Pokret za slobodu opisao još u januaru 2008. godine u tekstu ''Solidarnost i borba zrenjaninskih radnika'', u trenutku kada smo podržavali protestno zauzimanje dve zrenjaninske fabrike od strane radnika:
''[...] gazde u Srbiji pribegavaju jednostavnoj taktici – imenuju upravu u kojoj nema ni jednog predstavnika radnika-akcionara, i onda bez ikakve kontrole sklapaju štetne ugovore sa drugim firmama koje su takođe u njihovom vlasništvu. Tako uvedu privatizovano preduzeće u stečaj, a zatim ga kao većinski poverioci ponovo preuzmu iz stečaja, ali sada kao stopostotni vlasnici. Ulaskom preduzeća u stečaj prestaje radni odnos svim radnicima, prestaje rad sindikata, prestaje da važi kolektivni ugovor. Kada nekadašnji većinski vlasnik ponovo preuzme fabriku iz stečaja, on dolazi u poziciju da se prilikom ponovnog zapošljavanja obračuna sa radnicima koji su mu se suprotstavljali. Sindikat koji bude nastao u takvim uslovima, biće, naravno, pod punom kontrolom gazde i njegovog menadžmenta.'' (izvor: Z magazin, broj 4, mart 2008.)
 (Film o protestnim okupacijama fabrika u Zrenjaninu krajem 2007. i početkom 2008. godine)
Osim toga, državni sekretar Homen zanemaruje odgovornost državnih agencija koje su godinama omogućavale neodgovornim vlasnicima da na ovaj način upropašćuju firme. Uprkos radničkim protestima koji su ukazivali na namerno uvođenje firmi u stečaj, Vladina Agencija za privatizaciju je kontrolu sprovođenja privatizacionih ugovora sprovodila na način koji je pomagao da se preduzeća upropaste. Pokret za slobodu je 22. oktobra i 5. novembra ove godine pozvao radničke grupe iz Koordinacionog odbora radničkih protesta na razgovor sa predstavnicima državnih agencija, ali se iz državnih institucija niko nije pojavio, što samo ukazuje na to da će oni nastaviti svoju ignorantsku i korumpiranu praksu kojom uništavaju sva zdrava preduzeća u Srbiji. Na razgovoru su bili predstavnici većeg broja radničkih grupa koji bi mogli da ih podsete na njihovu ulogu u pomaganju namernog uvođenja firmi u stečaj.
%
"Namerno teranje firme u stečaj je u Srbiji postalo masovna pojava. Na taj način se izbegavaju obaveze prema državi, drugim privrednim subjektima i zaposlenima, koji najčešće ostaju ne samo bez plata, već i bez uplaćenih doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje", rekao je za "Blic" Homen, koji je i predsednik radne grupe za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika Srbije.
Prema njegovim rečima, ukupan broj sudskih predmeta koji ne mogu da se izvrše zato što je neko preduzeće otišlo u stečaj veći je od broja svih drugih izvršnih presuda u Srbiji.
"Takvih slučajeva je najmanje 500.000. Za ovo novo krivično delo kazna će najverovatnije iznositi od šest meseci do pet godina zatvora. Ali, ovde je važno da se budućim počiniocima ovog krivičnog dela pošalje poruka da će zatvorsku kaznu pratiti i imovinska sankcija, odnosno oduzimanje imovine", rekao je Homen.
On je precizirao da će se pod udarom tih sankcija naći "službeno lice koje firmu namerno tera u stečaj ili lice koje registrovanjem nove firme na prevaran način izbegava plaćanje obaveza prema drugim privrednim subjektima, državi ili zaposlenima".
%
Pokret za slobodu
7. novembar 2011.
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija