Racija kod Mirka Kovača, vlasnika ATB Sever-a zbog sumnje na privredni kriminal

Pad kompanije A-Tec je iznenadan kao što je bio i njen uspon: u toku osam godina do 2009 godine, promet A-Tec-a se povećao 17 puta do iznosa od 3 milijarde Eura. Samo godinu dana kasnije, 20. oktobra 2010. godine, Mirko Kovač, osnivač kompanije i vlasniк ATB SEVER-a,  proglasio je bankrot. Razlog za bankrot je brzo pronađen: ćerka firma AE&E koja se bavi projektovanjem i izgradnjom postrojenja i opreme započela je neuspešni projekat elektrane u Australiji, ekonomska kriza je dovela do pada porudžbina i refinansiranje kredita nije bilo moguće.
Protest radnika SEVER-a u Subotici
Ovo je zvanična verzija A-Tec-a koja se nalazi u izveštaju menadžera sanacije Matijasa Šmita koji je napisan krajem decembra 2010. godine. Matijas, tadašnji zastupnik poverilaca, a sada poverenik u prodaji A-Tec-a sa ovim nije bio zadovoljan i rešio je da izvrši detaljniju analizu načina poslovanja Kovača. On je u detaljnom izveštaju na 105 strana prikazao mnogo visokorizičnih i teško proverljivih poslova.

Tribina Pokreta za slobodu u Subotici, 9. jun 2011.

Za Državno tužilaštvo u Beču bilo je dovoljno kontroverznog materijala u ovom izveštajuju da, po službenoj dužnosti pokrene istragu sa sumnjama na proneveru, prevarni-lažni stečaj, krajnje nemaran odnos i nanošenje štete interesima poverilaca i računovodstvene prevare – falsifikovanje bilansa. Pošto su se sumnje u toku istrage potvrdile, u utorak 19. jula izvršen je pretres u 8 kuća u Beču I Donjoj Austriji , na više  adresa stanovanja članova top menadžmenta A-Tec-a, u sedištu kompanije  i na adresama firmi, izjavio je portparol austrijskog državnog tužilaštva. U ovoj akciji su angažovani 61 inspektor i 3 državna tužioca. Dokumentacija od posebne važnosti vezana za poslovanje je odneta u kontejnerima i kutijama i sklonjena na sigurno mesto.

Portparol kompanije A-Tec je potvrdio da je izvršen pretres mesta stanovanja Mirka Kovača kao i članova top menadžmenta Kristijana Šmita i Franca Feringera, kao i bivšeg finansijskog direktora Kristijana Šrotera. Šroter je do septembra 2010. godine bio finansijski director A-Tec-a. Bankrot A-Tec-a je prijavljen 20. otobra iste godine.

Pogrešne odluke, niska likvidnost i odliv kapitala su doprineli propadanju biznisa napisao je Matijas Šmit u svom izveštaju poveriocima u decembru 2010. godine. Spisak je prilično dugačak  i ovde se navodi nekoliko:
·    Kompanija je „prebrzo“ rasla. Na kraju je bilo ulaganja u 120 firmi u zemlji i inostranstvu. Kupovali su firme sa finansijskim problemima po povoljnim cenama , u nadi da će nakon saniranja doći do odgovarajućeg povećanja njihove cene.
·    Kapital odnos A-Tec-a je bio nizak i u kombinaciji sa kupovinom firmi koje su zahtevale sanaciju samo je povećavao rizik od nesolventnosti
·    Planiranje likvidnosti se zasnivalo na optimističnim pretpostavkama i nije bilo planirano dovoljno prostora za nepredviđene situacije kao što su ekonomska kriza i problemi u Australiji. U firme koje su pravile gubitke uvek se morao ubacivati kapital. 
·    2009. godine otkupljene su sopstvene akcije što je dovelo do gubitka A-Tec-a u iznosu od 12,9 miliona Eura. Šmitov komentar o tome može naročito zainteresovati pravosudne organe: „Na ovaj način je poništena imovina  A-Tec-a“.
·    Odmah nakon inicijalne javne ponude akcijama na organizovanom tržištu kapitala – berzi u decembru 2006. godine, na zatev Kovač-evog privatnog fonda MUST (preko kojeg i jedne druge kompanije Kovač poseduje u vlasništvu 66% A-Tec-a) isplaćene su dividende u iznosu od 19,8 miliona Eura. One su bile bazirane na profitu koji je nastao prvenstveno iz revalorizacije i proistekao je fuzionisanjem unutar kompanije. Sumnja se da je Kovač novac iz kompanije prebacio u na svoj račun i na taj način uskratio poverioce.
·    Mnogo sredstava uloženo je u projekte koji kratkoročno nisu doneli nikakve ili izuzetno male ekonomske koristi. A-Tec-ov menadžment se nadao da su to pvoljni poslovi sa špekulativnim karakterom.

Top menadžmenta A-Tec-a je od jeseni 2010. godine pod lupom istražitelja. Mirko Krtina, nekadašnji poslovni partner  Mirka Kovača i njegov dugogodišnji kritičar je neposredno posle najave bankrota predao prijavu. Svojevremeno kao akcionar firme VA-Tech Krtina je tužio Mirka Kovača u vezi prodaje VA-Tech-a Siemensu. Napisao je knjigu u kojoj je razotkrio način poslovanja Kovača. Za Kovača tvrdi da radi samo u svoju korist i da njegovi finansijeri nisu gadljivi. Krtina je u jednom slučaju pretrpio finansijski gubitak, u poslovanju sa Kovačom, jer on nije poštovao ugovor. Kovač je poznat po tome da je u prethodnom periodu  bio uključen u više bankrota.

Izvori :

               Sredstva javnog informisanja Austrije

               Wirtschaftsblatt, izdanja od 20.07.2011., 21.07.2011., 22.07.2011.

               Die Presse, izdanje od 22.07.2011

               Der Standard
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija