Put ka udruživanju – kako se osniva zadruga

Poštovani zemljoradnici, kooperanti i zadrugari,

Ovaj priručnik namenjen je upravo Vama da bi se bolje i lakše snašli u novom poslovnom okruženju. To okruženje karakterišu brze i dinamične promene u svetskoj i evropskoj ekonomiji. Promene se manifestuju i u srpskoj (poljo)privredi. Njihova suština se ogleda u vrlo intenzivnim procesima globalizacije privrede i liberalizacije trgovine. Ovaj vodič je namenjen edukaciji poljoprivrednih proizvođača, zadrugara i kooperanata u Srbiji, pre svega, o interesnom organizovanju u zemljoradničke zadruge. Takođe, namenjen je unapređivanju konkurentnosti postojećih zadruga i motivisanosti neudruženih zemljoradnika da se brže organizuju u zemljoradničke zadruge. Vodič je koristan za sticanje osnovnih znanja zemljoradnika o proceduri udruživanja u zadruge, a vodi ih putem kako najbrže da stignu do svoje organizacije. Prema tome, koristi od vodiča imaju poljoprivredni proizvođači.

Autor priručnika: Branislav Gulan - novinar i publicista, saradnik Privredne komore Srbije, član Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti.

Štampa: Pokret za slobodu

Priručnik ''Kako se osniva zadruga'' možete preuzeti ovde: za čitanje i za štampanje.

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija