Protest POKRETA ZA SLOBODU protiv likvidacije ''Tri grozda''

Na današnjem protestu radnika ''Tri grozda'', u organizaciji POKRETA ZA SLOBODU, ispred Trgovinskog suda u Beogradu, zahtevano je preispitivanje preuzimanja ''Tri grozda'' od strane ''Mosaic Cateringa'', firme u vlasništvu Milomira Joksimovića - Miše Omege, u javnosti isticanog kao finansijera Demokratske stranke. Okupljenim radnicima obratili su se organizatori protesta iz POKRETA ZA SLOBODU saopštivši im da podržavaju njihovu borbu protiv kriminala i za očuvanje radnih mesta.
''Hipo banka je poznata po brojnim korupcionaškim aferama u regionu. U slučaju 'Tri grozda' Hipo banka je zajedno sa vlasnicima 'Mosaic Cateringa' napravila niz nezakonitih ugovora kako bi 'Tri grozda' opteretili dugovima a zatim preuzeli brojne lokale na atraktivnim gradskim lokacijama. Samo proglašenje stečaja je neosnovano. Radnici imaju spremna rešenja za zapošljavanje nekadašnjih radnika'', rekao je Milenko Srećković iz POKRETA ZA SLOBODU.
Hipo banka je nedavno zatražila stečaj i ''Jugoremedije''. Iako država ima 42% akcija u ''Jugoremediji'', umesto da dobije povoljnije kredite za obaveznu rekonstrukciju svojih pogona, rukovodstvo fabrike je bilo prinuđeno da kredit podigne pod nepovoljnim komercijalnim uslovima.
Predstavka POKRETA ZA SLOBODU o ''Tri grozda'' dostavljena nadležnim institucijama:
http://pokret.net/index.php?page=cetvrti-dopis-predsednistvu-nakon-pregovora-na-protestu-pzs-14-septembra-2012
''Preduzeću ''Tri grozda'' a.d. iz Beograda se od maja ove godine nalazi u stečaju jer ga je njegov novi vlasnik, firma ’’Mosaic Catering’’ d.o.o, zloupotrebio radi sticanja dobiti kroz neosnovano podizanje kredita i nezakonito raspolaganje njegovom imovinom. Preduzeće ’’Tri grozda’’ postoji od 1951. godine, a 2005. godine je, pre preuzimanja od strane ’’Mosaic Cateringa’’, posedovalo čak 33 ugostiteljska objekta, u kojima je bilo zaposleno ukupno 500 radnika. Iako je ’’Mosaic Catering’’ osnovan tek u oktobru 2005, sa ukupnim kapitalom od samo 500 evra, ’’Hypo Alpe Adria Banka’’ a.d. Beograd je sa njim 5. januara 2006. sklopila Ugovor o izdavanju bankarskih garancija i dugoročnom investicionom kreditu u iznosu od 7.5 miliona evra, kako bi mu tim novcem omogućila da otkupi većinski paket akcija ’’Tri grozda’’. ’’Hypo Alpe Adria banka’’, u našem regionu najpoznatija po drastičnim korupcionaškim aferama, kredit za kupovinu akcija je, dakle, u ovom slučaju odobrila jednom tek otvorenom preduzeću koje na svom računu nije imalo nikakav promet niti imovinu, sem minimalnog osnivačkog kapitala. Prema bankarskim propisima ’’Mosaic Catering’’ uopšte nije ispunjavao uslove za dobijanje takvog kredita.
Nakon što su 2006. godine uspostavili svoju kontrolu u preuzetoj kompaniji, vlasnici ’’Mosaic Cateringa’’ i ’’Hypo’’ banka 2009. godine sklapaju Ugovor o solidarnom jemstvu (1), u kojem preduzeće ’’Tri grozda’’ svojom celokupnom imovinom postaje jemac da će ’’Mosaic Catering’’ vratiti banci neisplaćeni deo kredita u iznosu od 3.22 miliona evra. Na taj prevarni način, za kupovinu ’’Tri grozda’’ iskorišćena su njegova sopstvena sredstva, odnosno dugovi ’’Mosaic Cateringa’’ prebačeni su na teret kupljenog preduzeća, i postali dugovi samog ’’Tri grozda’’: ono je, drugim rečima, samo platilo sopstvenu prodaju i sopstvenu propast.
U odgovor na tu besprimernu transakciju, 39 deoničara, sadašnjih akcionara i radnika "Tri grozda" pokrenulo je pred Višim sudom u Beogradu postupak protiv dotične banke i ’’Mosaic Cateringa’’, radi utvrđivanja ništavosti navedenog Ugovora (2); dok je za njegovo sklapanje najverovatnije bio zaslužan, između ostalih, i bivši zamenik guvernera Nikola Živanović, direktor "Hypo Alpe Securities", brokerske firme u vlasništvu istoimene banke, koji je u to vreme sedeo u upravnom odboru ’’Tri grozda’’.
Ugovor o solidarnom jemstvu je ’’Tri grozda‘‘ doveo do skoro potpune propasti, koja se očitava u dugotrajnoj blokadi računa, pokrenutom stečajnom postupku, stotinama otpuštenih radnika, neplaćanju zarada i otuđenju mnoštva poslovnih objekata. Sam Ugovor, iako najsudbonosniji u istoriji ’’Tri grozda’’, nigde u samoj firmi nije zaveden i za njega se saznalo tek kad je ’’Hypo’’ banka na osnovu njega pokrenula stečajni postupak. Međutim, ’’Hypo’’ banka, po važećim bankarskim propisima, nije ni mogla odobriti kredit tek osnovanoj firmi bez novca i zaposlenih. Dakle, već je i sama pravno-ekonomska pozadina, po čijoj logici su ovi sporni ugovori sačinjeni, špekulantska i orijentisana na prevaru. O tome naročito svedoči tekst skraćene "Catering-ove" ponude za kupovinu većinskog paketa akcija ’’Tri grozda’’, sačinjen od strane "Hypo" banke, gde se garantuje povećanje zaposlenosti i zarada, školovanje dece zaposlenih, proširenje kapaciteta i modernizacija objekata - od čega, naravno, ništa nije ispunjeno, već je preduzeće dovedeno do stečaja.
Skupština akcionara ’’Tri grozda’’ nikada nije odlučivala o sklapanju Ugovora o solidarnom jemstvu, a po članu 443. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/04) propisano je da takvu odluku može doneti samo Skupština akcionarskog društva, kvalifikovanom većinom, i to samo na predlog upravnog odbora akcionarskog društva, sve po zakonski detaljno propisanom postupku. Međutim, Ugovor je sakrivan i od akcionara i od zaposlenih, a potpisao ga je direktor ’’Tri grozda’’ Đorđe Avramović, postavljen od strane ’’Mosaic Cateringa’’. Na taj način su ’’Hypo’’ banka i ’’Mosaic Catering’’, koristeći se time što potonji u svim organima ’’Tri grozda’’ ima odlučujući glas, ugovorom obezbedili za sebe ili nekog trećeg očiglednu nesrazmernu korist, što je, po definiciji, zelenaški ugovor iz člana 141. st.1 ZOO - i kao takav nevažeći. Šta više, ne postoji nijedan razlog, niti bilo kakav poslovni aranžman u okviru kojeg bi imalo smisla da ’’Tri grozda’’ jamči za ’’Mosaic Catering’’ - i to solidarno - za iznos koji će ga odvesti u stečaj: i još da pri tom, saglasno spornom ugovoru o jemstvu (čl.2), izda ’’Hypo’’ banci pet blanko potpisanih menica, sa klauzulom ’’bez protesta’’, uz izjavu da će sve dugove ’’Mosaic Cateringa’’ bezuslovno i odmah otplatiti celokupnom svojom imovinom. Sve je to učinjeno po diktatu ’’Hypo’’ banke i ’’Mosaic Cateringa’’, koji su i sačinili tekstove svih pomenutih ugovora - čitavog niza ugovora, u kome je sporni ugovor o jemstvu bio samo poslednja karika.''
u Beogradu, 7. decembra 2012.
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija