Peti dopis Predsedništvu nakon pregovora na protestu PZS 14. septembra 2012.

Pokret za slobodu
Matični broj organizacije: 17686097
www.pokret.net
info@pokret.net
Br. tel: 062/234.251 i 063/83.83.882
Predsedništvo Srbije
Andrićev venac br. 1

Predmet: Zahtev za preispitivanje privatizacije DOO "Azotara" u Subotici


Poštovani,
Po dogovoru postignutom prilikom našeg protesta ispred Predsedništva 14. septembra, šaljemo Vam, u koordinaciji sa radničkim udruženjem ’’Solidarnost’’ iz Subotice, dopis о subotičkoj "Azotari", čija je izgradnja započeta 1978. godine, a proizvodnja 1986. godine. Početkom devedesetih godina prošlog veka zapala je u teškoće tako da su zbog blokade računa plate radnicima isplaćivane preko više firmi, između ostalih i preko firme "Peđakomerc"  iz Subotice čiji je vlasnik Peđa Mališanović.

Treba napomenuti da je, dok je u DP "Azotara" još trajala redovna proizvodnja, firma "Peđakomerc" počela je proizvodnju mešanih veštačkih đubriva.

DP "Azotara", umesto u restrukturiranje – dok je na čelu Ministarstva za privatizaciju bio Aleksandar Vlahović, rešenjem Trgovinskog suda u Subotici br. ST  208/95 od 10.10.2003. godine preko noći  odlazi u stečaj

Posle prve neuspele privatizacije, odnosno odustajanja  firme "Fertis" DOO, "Azotaru" kupuje firma "Azohem" iz Subotice čiji je vlasnik pomenuti Peđa Mališanović, i to se dešava 2007. godine za vreme vlade Dr Vojislava Koštunice, kada je ministar za privatizaciju bio Predrag Bubalo koji je u rodbinskim vezama sa Peđom Mališanovićem. Nešto kasnije je Jožef Kasa postavljen za  predsednika Upravnog odbora "Azohema" i "Azotare".

Iste godine kada je kupio "Azotaru", novi vlasnik vrši demontažu i prodaju pogona za proizvodnju azotne kiseline nekoj firmi iz Indije. Već tada je bilo jasno da će mnogi pogoni "Azotare" biti stavljeni van upotrebe, jer pogon azotne kiseline bio je srce i temelj ove fabrike đubriva. Ubrzo zatim počelo je sečenje energetskih kablova iz podzemnih regala, odvajanje bakra i prodavanje istog kao sekundarne sirovine (oko 30 tona). Za to je P. Mališanović osnovao firmu za reciklažu.

Nakon bakra prešlo se na kompletno sečenje  pogona za proizvodnju kompleksnih đubriva i to je prodato u otpad.

U magacinu sirovina, novi vlasnik je od starih delova napravio pogon za proizvodnju  đubriva mnogo manjeg kapaciteta od prethodnog. Vađenjem energetskih kablova  i recikliranjem istih onesposobljen je pogon za pretakanje i skladištenje amonijaka i isti je kasnije takođe isečen i prodat u otpad.

Pokrajinska vlada AP Vojvodine je 2010. godine dala "Azohem"-u 40 miliona dinara nepovratnih sredstava  za izgradnju pogona za proizvodnju kristalnih đubriva (objavljeno u vestima TV Novi Sad 6.03.2010.). Pogon nikad nije napravljen niti je u njemu iko bio zaposlen. Fiktivnom otvaranju "novog pogona" prisustvovali su: predsednik vlade Bojan Pajtić, pokrajinski sekretar za nauku i tehnologiju Dragoslav Perović, gradonačelnik Subotice Saša Vučinić i drugi funkcioneri. Tom prilikom vlasnik "Azotare", "Peđakomerca" i "novog pogona" Peđa Malešanović je izjavio da je u pogon uloženo ukupno 200 miliona dinara (zvanično otvoreno 5.03.2010.). Planirana je godišnja proizvodnja od 70.000 tona, od čega polovina za izvoz. Radna mesta trebalo je da dobije 50 novih radnika. Od svega toga je istina da je 50 radnika "Azotare" papirološki, formalno prebačeno u "Azohem" u čijem je sastavu trebalo da bude pomenuti novi pogon. Gde su 40 miliona dinara kada pogona nema i kada nije nikada radio?

Pošto su se Udruženju građana Subotice "Solidarnost" obratili radnici "Azotare" u vezi nezakonitog utroška pomenutih 40 miliona dinara,  mi smo 25.08.2011. godine poslali otvoreno pitanje predsedniku Vlade AP Vojvodine Dr Bojanu Pajtiću: "Ko i kako je kontrolisao utrošak 40 miliona dinara iz fonda budžeta AP Vojvodine datih "Azotari" Subotica za razvoj proizvodnje tečnih kristalnih đubriva?" Na ovo pitanje nismo dobili odgovor i zato se UG SU "Solidarnost početkom septembra 2012. godine obratilo Rodoljubu Šabiću, povereniku za informacije od javnog značaja, da preko njega dobijemo odgovor na ovo pitanje. Kontakt sa poverenikom je ostvaren i očekujemo odgovor.

U "Azotari" vlasnik i pored otpora nije do sada dozvoljavao osnivanje ijednog sindikata. Svi koji se bune, pitaju – dobijaju otkaze.

Pogon "Azohema" je izgrađen u srcu naselja "Makova sedmica" u Subotici, u neposrednoj blizini porodičnih stambenih zgrada. Nakon pet godina borbe da se pogon izmesti na lokaciju "Azotare" to je napokon urađeno u prvoj polovini 2012. godine. Međutim, i tu država daje 60 miliona dinara za njegovo preseljenje i za rekultivaciju zemljišta. Ugovor su potpisali Željka Jurakić, direktorica Fonda za zaštitu životne sredine i predsednik Upravnog odbora "Azohema" Jožef Kasa. Da se ovo mora tako uraditi agitovao je Oliver Dulić.

"Azotara" DOO je ponovo otišla u stečaj 19.04.2012.  godine, da bi Apelacioni sud poništio ovu odluku i vratio na razmatranje Privrednom sudu u Subotici.

Subotica ima iskustvo od 108 godina iz oblasti proizvodnje kompleksnih i mešanih đubriva, dodataka stočnoj hrani (dikalcijum fosfat), kristalnog đubriva, tehničkih hemikalija, sapuna itd. čiji je nosilac bila Hemijska industrija "Zorka" iz Subotice. Ovo preduzeće je u najboljoj kondiciji zapošljavalo 2400 radnika, a sada je, nakon stečaja, sravnjeno sa zemljom. Zemljište je kupila "Viktorija Grupa", rušenje svih pogona je izvršeno u saradnji sa firmom "Zorka-Koop" poznatog biznismena iz Subotice Čakanj Lajoša.

U "Azotari" postoje uslovi za razvoj proizvodnje kompleksnih i mešanih đubriva, tehničkih hemikalija, ali tek nakon poništenja ove napred opisane privatizacije i sa drugim menadžmentom. I pored ogromne štete koju je Peđa Mališanović naneo imovini i opremi "Azotare" bitno je istaći da postoje kadrovi (diplomirani inženjeri, tehničari, VKV i KV radnici) koji mogu biti nosioci razvoja obnovljene proizvodnje i za domaće i za strano tržište.

Nadamo se da će MUP i Tužilaštvo razotkriti ovu pljačku "Azotare" u Subotici.

Kontakti u vezi ove informacije:
-    Olajoš Nađ Mikloš, član IO UG SU "Solidarnost", na tel. *******, mob. ******
-    Meho Mehinagić, radnik "Azotare", mob. ********, Subotica, Negotinska 10.

Srdačan pozdrav,
POKRET ZA SLOBODU
Milenko Srećković
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija