Majka Tereza, NVO i buržujska griža savesti

Ovaj članak prvi put je objavljen septembra 1997. u Political Affairs. Autor teksta je Vijay Prashad - saradnik Political Affairs, rođen i odrastao u Kalkuti.

Izložiti ispitivanju rad nekoga poput Majke Tereze uvek je teško. Najpre, tu je aura koja okružuje njen lik, takva za koju izgleda kao da ne dopušta nijedan oblik kritike. Zatim, tu je i osećaj neadekvatnosti u svima nama u poređenju s njenim spartanskim životom, ispunjenim istinskim smislom za službu. Postoje izvesne sličnosti sa Gandijem, koji je takođe učinio da svaka kritika izgleda apsurdno sedeći sa siromašnima, u njihovoj odeći, i sa neiskazivim osmehom na licu. Svakako, Majka Tereza bila je jedna izuzetna ličnost, inače njena smrt 5. septembra 1997. ne bi bila ispraćena sa toliko pažnje.

Kako mi da se bavimo Majkom Terezom? Lenjin je 1905. od marksista zahtevao da se ne postavljaju dogmatski prema religiji. "Jedinstvo u ovoj zbilja revolucionarnoj borbi potlačenih klasa za stvaranje raja na zemlji", zapisao je on, "važnije je za nas od jedinstva proleterskog mišljenja o raju na nebu".

Naša kritika Majke Tereze ne namerava da previdi njenu ulogu u smanjivanju patnje jednog dela svetske sirotinje. Nas zanimaju pre ograničenja njenog rada nego zamršenosti njene teologije.

Mi ćemo analizirati način na koji je njen rad postao deo globalnog poduhvata imperijalizma u praktičnom političkom koliko i u ideološkom smislu. Naša je želja da razmotrimo njenu ulogu mehanizma za olakšavanje buržoaske krivice za siromaštvo i patnju, pre nego kao istinskog izazova onim silama koje stvaraju, proizvode i održavaju to siromaštvo i patnju.

Naš problem sa Majkom Terezom počinje sa njenim glorifikatorima koji su je uklonili iz oblasti istorije i preneli je, još za života, u oblast mita. Ali njeno uzdizanje u sveticu značilo je i mistifikaciju njenog rada i sprečavanje da se zaista pozabavimo njenim političkim i etičkim načelima.

Sve je počelo dokumentarcem Malkolma Madžeridža iz 1969. i knjigom iz 1971, Nešto Divno za Boga, koji su od lokalne socijalne radnice napravili sveticu. Zabrinut zbog lošeg osvetljenja, Madžeridž tvrdi da je Majka Tereza učinila "čudo" i omogućila izvanredne snimke.

Uskoro zatim, čitava brigada medija i profesionalnih prosjaka spušta se u Kalkutu i preplavljuje grad kako bi uznela Majku Terezu. Kalkuta postaje aistorijski amblem nemaštine. A njena imperijalna prošlost i komunistička sadašnjost uopšte nisu ulazili u taj prikaz grada.

Nije bilo nikakve svesti o pustošenju koje su počinile Istočno-indijska kompanija (1) (malo ko je preispitivao njenu odgovornost za oskudicu 1769-70, kad je iščezla jedna trećina bengalske populacije) i Britanska Imperija (malo ko je preispitivao njenu ulogu u oskudici 1943, kad je stradalo između tri i pet miliona ljudi). To su primeri oskudica koje konkretnije predstavljaju imperijalističku praksu. Zatim, nije bilo interesovanja za događaje u Istočnom Pakistanu (Bangladeš, posle 1971), odakle je 12 miliona izbeglica našlo utočište u Zapadnom Bengalu (2). Madžeridž i njegova sorta malo pažnje poklanjaju proizvodnji i održavanju siromaštva u Bengalu.

Kalkuta je gusto naseljeni grad od 10 miliona ljudi, od kojih ogroman broj živi na ulici. Njome, kao prestonicom indijske države Zapadni Bengal, upravlja vlada predvođena komunistima.

O siromaštvu Kalkute antropolog Klod Levi-Stros donosi neverovatan zaključak da je "ono više nalik prirodnom okruženju koje je indijskom gradu potrebno kako bi napredovao". Indija je, za njega, "izmučeni kontinent" čiji narod nije siromašan ni iz jednog drugog razloga sem demografije. Levi-Stros se, nalik Lapjeru i Madžeridžu, oslanja na maltuzijanstvo (3), teoriju koja ne može pojmiti strukturne probleme regiona, već nudi jeftine slogane – jeftine slogane u službi imperijalističke neosetljivosti. Ovi pisci pretvaraju Kalkutu u jamu greha, ugnjetavanu svojim rastućim milionima, pre nego eksploatisanu snagama međunarodnog kapitala; a spas grada ne treba tražiti u antikapitalističkim pokretima, već u zauzimanju jednog proto-sveca.

Kalkuta nije lak grad za posetu niti za življenje. Siromaštvo, u ovom gradu, nije proterano u predgrađa, kao u Karakasu, već je smešteno u centru grada. Videti siromaštvo neizbežno je, ali videti razloge ovog siromaštva nije tako lako za ove poznavaoce gradske tuge.

Tokom perioda Madžeridžove posete Kalkuti, Komunistička Partija Indijskih Marksista (KPM), Komunistička Partija Indije (KPI), i Bangla Kongres pokušali su da formiraju Ujedinjeni Front. Oni su se zalagali da "usmeravaju i mobilišu" narod, ne samo da obavljaju zadatke jedne države u krizi, već da organizuju seljaštvo i proleterijat i stave vlast u njihove ruke.

Tokom ovog eksperimenta vladajuća Kongresna stranka i njihovi SAD saveznici sproveli su pravu vladavinu terora protiv Komunista. Po pitanju SAD-a, većina ljudi nije svesna Danijel P. Majnihenovog priznanja iz 1978: "Mi smo se dvaput, ali samo dvaput, umešali u indijsku politiku obezbeđujući novac nekoj političkoj stranci. Oba puta to je učinjeno uoči eventualne komunističke pobede na državnim izborima, jednom u Kerali i drugi put u Zapadnom Bengalu, gde se nalazi Kalkuta".

Mi bismo možda želeli da ispravimo ono "dvaput". Rad Ujedinjenog Fronta bio je dosledno ometan a policija je eliminisala mnoge mlade ljude zbog njihove vere u ravnopravnost i slobodu. 1977. Levi Front (sastavljen od KPM, KPI i ostalih levičarskih saveznika) osvojio je prve od pet uzastopnih izbora (oni su vladali Zapadnim Bengalom 20 godina bez prekida). Važna posledica Levim Frontom predvođene "agrarne borbe i masovne mobilizacije najsiromašnijih za njihova ekonomska prava bilo je podizanje političke svesti. Siromašni otud nisu više lakoverni klijenti lokalne elite, već pouzdani i obazrivi učesnici u lokalnoj demokratiji".

Glavni centar aktivnosti Levog Fronta bio je u ruralnim područjima, gde je režim formirao strukture u cilju eventualnog rešenja problema. Urbana područja, poput Kalkute, došla su na dnevni red u drugoj deceniji vladavine režima. Zadaci pred komunistima bili su teški, ali režim i stranke posvetili su im se sa velikom ozbiljnošću.

Odvajanje mita od činjenica

Antikomunističkim jurišnicima koristilo je da ignorišu ovaj razvoj, i da se umesto toga usredsrede na svetaštvo. Kad se obriše levica, jedina nada za siromašne ostaje Majka Tereza. Njena sopstvena istorija (njena prošlost i njena sadašnjost) brzo je zamenjena mitom. A ovaj je bio ustanovljen nakon što joj je indijska vlada dodelila Nagradu Čudesnog Lotosa, Vatikan joj 1971. dodelio Nagradu za Mir Jovana XXIII, SAD joj udelile nagradu Dobri Samarićanin i Dž. F. Kenedijevu Nagradu, Britanci joj 1973. podarili Templton Nagradu, UN 1975. ustanovile medalju u njenu čast, i nakon što 1979, kao coup de grace, dobija Nobelovu Nagradu za Mir.

Vraćanje Majke Tereze iz mita u istoriju počinje njenim pravim imenom i mestom rođenja. Malo njih je poznaje kao Agnes Bojadžio iz Albanije (rođena 1910), mladu devojku koja se pridružila Institutu Blažene Device Marije i došla u Indiju 1929. kako bi podučavala u jednoj od brojnih elitnih devojačkih škola Loreto-sestara.

Loreto red osnovala je 1609. engleskinja Meri Vard (1585-1645), koja je želela da stvori organizaciju analognu Isusovom Društvu, ali koja je, pod crkvenim autoritetom, morala da se zadovolji samo jednim obrazovnim redom, zavetovanim da obučava elitu širom sveta.

Agnes je skoro dve decenije podučavala u Loreto školama u Kalkuti pre nego je dobila dozvolu od Vatikana da u nezavisnoj Indiji osnuje Misionare Milosrđa (1950) kako bi nastavila "Hristovu brigu o siromašnima i poniznima" (kako to kaže 120-tostrani pravilnik Misionara).

Pre proviđenje nego nauka

Misionari su podigli Dom za Umiruće, selo leproznih i Dečiji Dom. Oni su sigurno mnogim ljudima doneli olakšanje, ne u medicinskom smislu, već svojom ljubavlju i privrženošću.

Sestre Majke Tereze nastojale su da ublaže muke bolesnih i umirućih melemom ljubavi, budući da su mnoge imale samo rudimentarna znanja iz medicine.

Sama Majka Tereza provela je par meseci 1948. uvežbavajući se kao medicinska misionarka sa Medicinskim Sestrama Misionarkama u Patni (osnovanim od Majke Ane Dengel 1925. u SAD-u), ali njene Sestre iz Misionara Milosrđa nisu se koristile nikakvim medicinskim obrazovanjem.

1994. Dr Robin Foks posetio je Misionare Milosrđa u Kalkuti i ustanovio da Sestre ne primenjuju modernu tehnologiju (čak ni analize krvi radi razlikovanja uobičajenih oboljenja poput malarije od drugih bolesti). Sestre nisu koristile nijednu proceduru za odvajanje izlečivih od neizlečivih.

"Takav sistematski pristup stran je etosu doma. Majka Tereza više polaže na proviđenje nego na planiranje; njena pravila osmišljena su da spreče svako skretanje ka materijalizmu".

Po pitanju bola i njegovog ublažavanja, Sestre nisu nudile nikakvo olakšanje umirućima. "Nisam mogao da procenjujem moć njihovog duhovnog pristupa", piše Dr Foks, "ali bio sam vrlo uznemiren shvativši da formular ne sadrži nijedan jak analgetik".

Blagosloveni su siromašni

U svojoj poštenoj proceni Majke Tereze, Kristofer Hičns dokazuje da "stvar nije u stvarnom ublažavanju patnje već u širenju kulta zasnovanog na smrti, patnji i podjarmljivanju". Osim toga, beleži on, "bespomoćna deca, napušteni starci, leprozni i smrtno bolesni jesu sirov materijal za demonstraciju saosećanja. Oni nisu u poziciji da se žale, a njihova pasivnost i poniznost smatraju se prvoklasnom karakternom crtom".

Levi Front bavi se korenima siromaštva, imperijalističkim strukturama koje osuđuju svetske mase na osiromašene strategije preživljavanja. Komunistički pokret tako ne udeljuje milostinju nekolicini, već veoma ozbiljno shvata zadatak predaje vlasti – demokratije – radničkim masama. Vremenom, politizovane mase će se izboriti za pravo posedovanja i korišćenja sredstava za proizvodnju.

"Blagosloveni su siromašni duhom", kaže Jevanđelje po Mateju, "jer njihovo je carstvo nebesko". Siromaštvo je stanje svetosti, ideja koju dele i hrišćanstvo Majke Tereze i neopredeljeno svetaštvo Mahatme Gandija. Oboje siromašne smatraju blagoslovenim i oboje ne traže ukidanje siromaštva već njegovu valorizaciju, sugerišući da se jedino među siromašnima može naći sreća.

Gandi je naširoko pisao o "dostojanstvu siromaštva" i navodio ljude da vide radost sirotinje. 1931. on je zabeležio u Londonu da oni koji su u idealnom stanju siromaštva "poseduju sva blaga sveta. Drugim rečima, vi zaista dobijate sve što vam je u stvarnosti neophodno, baš sve. Ako vam je potrebna hrana, ona će vam sama doći".

U stilu tih tvrdnji, Majka Tereza je zapisala i da je siromaštvo "divno". Siromaštvo tako prestaje da bude loše, postajući nešto što treba slaviti. Siromašni mogu biti tretirani sa uvažavanjem kao oni koji će iskupiti svet svojim prihvatanjem milosrđa. Taj pristup ne ispoljava nikakvo interesovanje za uzroke siromaštva i stanja zavisnosti čije prihvatanje industrija milosrđa zahteva od siromašnih. Povodom smrti Majke Tereze, njena naslednica Sestra Nirmala zapisala je da će "siromaštvo uvek postojati. Mi samo želimo da siromašni vide siromaštvo na pravi način – da ga prihvate i veruju da će se Gospod postarati".

Misionari Milosrđa propovedaju podređenost i fatalizam, dve navike koje stoje na putu svakoj nadi u politizaciju masa u cilju istinske društvene promene. Njihov pristup, međutim, nije jedini koji, u širokom spektru stanovišta, zastupa katolička zajednica.

Drugi Vatikanski Sabor protiv Majke Tereze

Papa Jovan XXIII uputio je jednu važnu poslanicu katoličkom svetu 15. maja 1961. (Mater et Magistra). U njemu je zahtevao da se crkva pozabavi "čovekovim svakodnevnim životom, njegovim izdržavanjem i vaspitanjem, i njegovim opštim zemaljskim blagostanjem i imovinom" (paragraf 3).

Papa se osvrnuo unazad na istorijsku poslanicu pape Lava XIII iz 1891. koji je "branio prirodno pravo radnika da se udruži sa svojim bližnjim" (paragraf 22). Zatim, on je ponovo izneo Lavovu kritiku nemoralnosti kapitalizma. "Ogromna bogatstva akumuliraju se u rukama nekolicine", zapisao je Jovan XXIII, "dok se veliki broj radnika nalazi u stanju sve veće oskudice. Plate su nedovoljne u toj meri da dostižu nivo gladovanja, a radni uslovi često su takve prirode da škode podjednako zdravlju, moralu i religioznom verovanju" (paragraf 13). Ovaj dokument, između ostalih, stvorio je osnovu za Drugi vatikanski sabor (1962-65) koji je zbacio konzervativizam prethodnika Jovana XXIII.

Majka Tereza dosledno se protivila Drugom vatikanskom saboru i Jovanu XXIII. Ona je sa dobrodošlicom dočekala sadašnjeg papu, čiji je konzervativizam po brojnim pitanjima bio bliži njenom sopstvenom katolicizmu. Majka Tereza išla je u korak sa papom Jovanom Pavlem II koji se nije samo protivio abortusu i stupanju žena u sveštenstvo, već nije blagonaklono gledao ni na radikalno učenje teologije oslobođenja.

Jovan Pavle II pozvao je "dobru kaluđericu" na sinod o braku 1980. kako bi javno napala abortus i kontracepciju, a 5. februara 1994, na Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu, ona je začudo obznanila kako je "najveći razoritelj mira danas abortus"!

Za Dijanu Spenser i Majku Terezu, Kata Polit ispravno primećuje da su "cvetovi hijerarhijskih, feudalnih, suštinski muških institucija u kojima nemaju nikakve strukturne moći, ali čiju autoritarnu prirodu stalno zatamnjuju i ulepšavaju". 

Dobrim delima Majke Tereze ne sme se dopustiti da prikriju reakcionarne akcije sadašnjeg pape, uprkos njenoj sopstvenoj spremnosti da se postavi kao štit njegovog konzervativizma.

Mnogi veruju da je Drugi vatikanski sabor iznova zasnovao katolicizam na socijalnoj pravdi i radikalnoj akciji u korist siromašnih. Jovan XXIII nije se, međutim, zalagao za obračunavanje sa korenima siromaštva, jer je od svojih sledbenika zahtevao da zaštite pravo krupnog kapitala na vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju (koja on zove "imovinom", ali koja bi se teško mogla svrstati u isti red sa neznatnom ličnom svojinom proletera i seljaka).

Zajedno sa papom Pijem XI (1922-39), i Jovan XXIII uveravao je u razliku "između komunizma i hrišćanstva", budući da je socijalizam "zasnovan na doktrini ljudskog društva koje je ograničeno vremenom i koje ne vodi računa ni o kojem drugom cilju sem materijalnog blagostanja" (paragraf 34).

Polazeći od ove karikature socijalizma, papa je zahtevao od svog stada da se uzdrži od pravljenja saveza sa levičarima i upozorio da se crkva mora potruditi da razjasni taj nesporazum i zaustavi "široko rasprostranjenu tendenciju pristajanja uz ekstremističke teorije po svojim efektima mnogo gore od problema koje navodno rešavaju" (paragraf 14).

Teologija oslobođenja

Mnogi katolici, međutim, delaju i bez dozvole Vatikana, čak šta više sa "direktnim neodobravanjem" pape. To je slučaj sa teologijom oslobođenja, sa onima koji slede Doroti Dej u okviru Katoličkog Radnika, sa radikalnim aktivistima podstaknutim Isusovim primerom da se bore protiv uzroka siromaštva – to jest, u našoj epohi, protiv kapitalista.

Takvoj tradiciji pripada i ubijeni nadbiskup Oskar Romero iz El Salvadora, koji se bavio strukturnim uzrocima patnje i nije glorifikovao muku ni na koji način; njoj pripada i Den Berigen SJ, koji je 1967. napisao:

"Ubijanje je nered. Život, uljudnost, zajedništvo i nesebičnost jesu jedini red za koji znamo. Za dobro tog reda mi rizikujemo našu slobodu, naš dobar glas. Prošlo je vreme kad su dobri ljudi mogli ostati nemi, kad je poslušnost mogla sačuvati ljude od javne opasnosti, kad su siromašni mogli umirati bez zaštite".

U nju najzad spadaju i oni katolici u Latinskoj Americi o kojima je gvatemalska vojska napisala kako ne postoji "nikakva razlika između katoličkih i komunističkih subverzivaca".

Da budemo pravedni prema Majci Terezi, kad su je kritikovali u Latinskoj Americi zbog njenog neuspeha da shvati korene siromaštva, ona je odgovorila: "ako ljudi osećaju da je njihov poziv da menjaju strukture, onda je to ono što moraju da urade".

Ovo je prilično neobavezujuća izjava, ali ona daje izvesne nagoveštaje o protivrečnom stavu same Majke Tereze prema siromaštvu. To jest, ako je siromaštvo "divno" i ako je neizbežno, ima li ikakve svrhe identifikovati i napadati strukture koje ga proizvode?

Neobično društvo

Možda najviše uznemirujuća stvar u vezi Majke Tereze jeste društvo kojeg se držala, verujem, i zbog prikupljanja novca za obavljanje svog posla. Ona, naravno, nije jedina, budući da su mnoge nevladine organizacije (NVO) sklone saradnji sa bogatima i slavnima koji im obezbeđuju novčana sredstva za obavljanje njihovog posla.

NVO fenomen pokreće bitna pitanja o demokratiji i o tendenciji napuštanja države kao polja borbe (tj. o prestanku upotrebe državnih instrumenata radi ispravljanja socijalnih nepravdi). Sa povlačenjem države iz polja intervencija za socijalnu pravdu, naročito od vremena ekonomskog pada iz 1967-73, NVO ulaze u te napuštene zone (kakve su zdravstvena zaštita, osnovno obrazovanje, ishrana).

Svetska Banka, pod Robertom MekNamarom, učvrstila je poziciju NVO-a kao alternative državi, ostavljajući netaknutim globalne i regionalne odnose moći i proizvodnje. MekNamara je dao svoju čuvenu izjavu o NVO na godišnjem sastanku Upravljačkog odbora Svetske Banke u Najrobiju 1973, u vreme kad su monetaristi svrgli prevaziđeno kejnzijanstvo kako bi okončali poverenje u državni inžinjering (i kako bi povukli državu sa njene pozicije čuvara imovine, kako u domenu policije tako i u domenu sudstva).

Monetaristički napad na državnu intervenciju omogućio je NVO da stupe na scenu kao ne-državni instrument, i da budu finansirani privatno, radi razvoja. Na taj način NVO su omogućile državama da smanje poreze i da se odreknu stvaranja socijalne jednakosti. Sada proleterijat i seljaštvo moraju da se uzdaju u dobročinstva bogatih i NVO umesto da traže rešenja od demokratske države.

NVO se za svoje održavanje oslanjaju ne samo na odgovorne izvore finansiranja (državne fondove), već i na privatne donacije fondacija ili pojedinaca. Što se poslednjih tiče, ima mnogo motiva za donaciju od kojih je milosrđe samo sporedno. Drugi, možda dominantni motiv je kontrolisanje aktivnosti onih koji politički organizuju sirotinju u cilju konfrontacije sa aktuelnom vlašću.

Setite se onih s kojima se Majka Tereza često fotografisala, Dijane Spenser, Mišel Duvalije (žene zloglasnog Bejbi ’’Dok’’ Duvalijea), Nensi Regan i Hilari Klinton, Roberta Maksvela, i konačno Čarlsa Kitinga.

Čarls Kiting je bio upamćen kao amblem "Štednja & Zajmovi" fijaska, u kojem je njegovo "Štednja & Zajmovi" Udruženje iznudilo 2 milijarde dolara jemstva od Federalne Vlade. Zahvaljujući njegovom razuzdanom trošenju narodnih para, 1992. Kiting je optužen po 70 tačaka za reketiranje i prevaru, i proveo je jedan kratki period svoje desetogodišnje kazne u zatvoru, pre nego ga je Federalni sudija proglasio nevinim zbog proceduralnih problema tokom procesa. Kiting ne samo da je pokrao američke radnike za milione dolara, već je i podmitio petoricu senatora ("Kitingovu petorku") kako bi izbegao odsluženje svoje kazne.

Vrhunska razonoda za bogate i slavne

Na svom vrhuncu, u doba lažne nade reganizma, Kiting je donirao 1,25 miliona dolara Misionarima Milosrđa i posudio Majci Terezi svoj privatni avion za njena putovanja. U isto vreme, on je pozajmio 8,5 miliona dolara kako bi spasao bolesni AMI svog prijatelja Džerija Falvela, saveznika iz dana kad je Kiting služio u Niksonovoj anti-pornografskoj komisiji.

Kad je Kiting bio doveden na suđenje (kojim je predsedavao niko drugi do sudija Lens Ito (4), Majka Tereza napisala je dobrom sudiji pismo u odbranu svog prijatelja. Prva rečenica zaudara od licemerne poniznosti, "mi se ne mešamo u poslove ili politiku [sic] ili sudstvo". Naravno, to je upravo ono što pismo namerava da uradi, pošto Majka beleži da je "Gospodin Kiting učinio mnogo da pomogne sirotinji, što i jeste razlog zbog kojeg vam pišem u njegovu odbranu".

Zatim, u reganesknom maniru, Majka Tereza nudi neznanje kao pokriće za svoje zauzimanje u Kitingovu korist. "Ja ne znam ništa o radu gosodina Čarlsa Kitinga ili o njegovim poslovima ili stvarima kojima se vi bavite. Ja samo znam da je on uvek bio ljubazan i velikodušan prema Božjoj sirotinji, i uvek spreman da pomogne kad god je to bilo potrebno".

Ona poziva Itoa da pogleda u svoje srce, da se moli i sledi Isusov primer. Ili je Majka naivna, što je malo verovatno, ili ona zaista ne pokazuje nikakvu brigu za način na koji je Kiting zaradio taj novac (na račun "Božje sirotinje"), čiji je samo neznatni deo vraćen kao milostinja ne bi li zaslužio ugled Majka Terezinog imena.

Majka Tereza je, kao i ostale "ne-političke" uslužne organizacije, završila kompromitujući svoje principe zarad svojih dobročinitelja.

Tokom referenduma o ukidanju ustavne zabrane razvoda i ponovnog braka 1995. u Irskoj, Majka Tereza putovala je širom Smaragdnog Ostrva (5) propovedajući protiv feministkinja za koje je ovo bila značajna pobeda (pobedile su sa tesnih 50,3 naspram 49,7 procenata).

U isto vreme, Čarls i Dijana Vindzor govorili su o prelasku iz odvojenog života u razvod (20. novembra Dijana je dala intervju BBC-u). Majka Tereza, u jednom intervjuu za Ladies Home Journal, izjavila je da u tom braku "niko nije bio srećan".

Za one na vlasti, dakle, postoji jedna grupa principa, za one bez vlasti druga. Brojni su primeri te vrste preokretanja.

Tokom noći sa 2. na 3. decembar 1984, metil-izocijanat napustio je krug ’’Junion Karbid’’ fabrike i potrovao više hiljada ljudi. Bopalski masakr od strane Junion Karbida bio je najskandalozniji primer transnacionalnog korporacijskog zanemarivanja ljudskog života zarad profita. 1983. prodaja Junion Karbida dostigla je 9 milijardi dolara, a njegova aktiva iznosila ukupno 10 milijardi. Deo tog profita ostvaren je i zahvaljujući tendenciji da se izbegavaju sve obaveze u vezi standarda bezbednosti, ne samo u Indiji, već i u njihovoj fabrici u Virdžiniji.

Nakon nesreće, Majka Tereza doletela je u Bopal i, dopraćena vladinim vozilima, predala bopalskim žrtvama male aluminijumske medalje Sv. Marije. "Ovo je mogla biti samo nesreća", rekla je preživelima, "to je kao vatra koja može izbiti bilo gde. Eto zašto je važno opraštati. Praštanje nam daje čisto srce i ljudi budu stotinu puta bolji posle njega". Jovan Pavle II pridružio se Majci Terezi svojom analizom da je Bopal bio "tužni događaj" koji je rezultirao iz "čovekovih težnji ka napretku".

Ima nečeg užasavajućeg u vezi s ovim izjavama. Obe su bile sposobne da proizađu iz nečega što je naširoko prepoznato kao skandalozni primer korporativne pohlepe.

Bengalski proleterijat i seljaštvo su, svakog dana, u središtu procesa politizacije. Kao balzam, neki su se sklonili u zagrljaj Majke Tereze (baš kao što se sklanjaju u naručje Ramakrišna Misije i drugih, manje vidljivih za evro-američke medije) a drugi su zaluđeni njenom neprekidnom aktivnošću.

Za razliku od buržoazije, ona ostaje obučena u jednostavnu haljinu i nastavlja, na skroman način, da prati beskrajnu stazu koju je sama zacrtala. Njen sizifski posao izgleda značajno proleterijatu, seljaštvu i nezaposlenima, čiji se sopstveni rad pokazuje u istom svetlu. Ali, kako linije razgraničenja budu postajale određenije, kako komunisti budu razjašnjavali drukčije pristupe siromaštvu, divljenje naroda će se smanjivati. 

Komunisti ne daju ljudima ribu, da bi se prehranili za jedan dan; svrha komunizma je da nauči mase kako da pecaju, da bi se mogle prehranjivati zauvek. Svaki dan, kalkutski komunisti – kao prave bezimene Majke Tereze! – obavljaju neophodne poslove u cilju stvaranja socijalizma, i eliminacije siromaštva zauvek.

Ali ovo nije samo esej o Majci Terezi. U njemu se pokušalo da se odredi smisao industrije milosrđa, tog odlivnog kanala za buržoasku krivicu. Biće još mnogo Tereza u budućnosti koje će ublažavati ovaj osećaj krivice, po sebi nerazrešiv pod okrutnom vladom kapitala. A biće takođe i još mnogo više komunista koji će nastaviti da neumorno rade na stvaranju raja na zemlji.

Preveo POKRET ZA SLOBODU

Prvi put objavljeno u Z magazinu broj 8, mart 2009.


1) Britanska Istočnoindijska kompanija je bila deoničarsko društvo, koje je po kraljevskoj povelji iz 1600. dobilo prava trgovine sa Indijom. Kompanija se pretvorila od trgovačkog društva u kompaniju, koja je vladala Indijom preuzevši vojne funkcije i funkcije vladanja, sve do raspuštanja 1858. (prim. Z redakcije)

2) Bengal je 1947. podeljen duž verske linije, tako da je istočni Bengal pripao Pakistanu, a zapadni Bengal Indiji. Istočni Bengal se zvao Istočni Pakistan do 1971, a od 1971. postaje nezavisna država Bangladeš. Tokom Indijsko-pakistanskoga rata 1971. milioni izbeglica su našli utočište u zapadnom Bengalu. (prim. Z redakcije)

3) Maltuzijanstvo – teorija da se beda i siromaštvo rešavaju ograničavanjem porasta stanovništva. Po Maltusu, stanovništvo se razmnožava brže nego što raste proizvodnja hrane. Uzlazni hod razmnožavanja čovečanstva ide geometrijskom progresijom (1, 2, 4, 8, 16, 32,...), a proizvodnja hrane linijom aritmetičke progresije (1, 2, 3, 4, 5, 6,...), pa su zato ljudi osuđeni na bedu i siromaštvo ukoliko se ne preduzmu mere ograničenja porasta stanovništva. Bez tih mera prirodne nedaće - glad, bolesti, ratovi itd, će prirodnim putem regulisati odnos između rasta populacije i proizvodnje hrane. (prim. Z redakcije)

4) Lens Ito – sudija najpoznatiji po tome što je predsedavao suđenju američkoj ragbi zvezdi i glumcu O-Džej Simpsonu, kome je suđeno zbog ubistva bivše žene Nikol Braun i njenog prijatelja Ronalda Goldmana. (prim. Z redakcije)

5) Smaragdno ostrvo - zbog svojih bujno zelenih ostrva Irska je dobila taj naziv. (prim. Z redakcije)

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija