Jugoremedija spašena od likvidacije

Ivan Zlatić, predsednik Skupštine akcionara Jugoremedije

Na ponovljenoj, osmoj, Skupštini akcionara “Jugoremedije” održanoj juče usaglašeni su Statut i druga dokumenta sa Zakonom o privrednim društvima tako da je u poslednji čas izbegnuta likvidacija fabrike i gubljenje vlasništva, jer već danas ističe krajnji rok za predaju usvojenih dokumenata u nadležne državne institucije. Redovna skupština akcionara Jugoremedije AD Zrenjanin, bila je zakazana još za 29. jun, ali je tada odložena za petnaest dana nakon što je ustanovljeno od strane komisije za glasanje da ne postoji kvorum za održavanje redovne osme skupštine akcionara Jugoremedije AD Zrenjanin. Problem su napravili zastupnici udruženja akcionara „Jugoremedija 3“ koji nisu imali overena punomoćja u skladu sa zakonom, nakon čega je komisija za glasanje zaključila da se na ovoj skupštini nije pojavilo više od polovine od 4000 akcionara sa pravom glasa.

Skupština je juče održana zahvaljujući dovoljnom broju glasova i overenih punomoćja akcionara okupljenih u Udruženju akcionara “Jugoremedija 2″.

Shodno zakonu, i usaglašavanju akata, za predsednika Skupštine akcionara izabran je Ivan Zlatić kao lice sa pojedinačno najviše overenih punomoći sa pravom glasa.

Izabrana su i tri izvršna direktora, Zdravko Deurić, Ankica Malušić i Jelena Jovanov iz “Jugoremedije” i četiri neizvršna direktora, Meho Omerović, Danilo Šuković, Ranko Dakić i Dušan David Mladen, svi iz Beograda.

Izvršni direktor, a dosadašnji v. d. direktora Deurić rekao je Tanjugu da i dalje postoje ogromne teškoće, koje prete stečajem “Jugoremedije” u novembru ukoliko fabrika ne izmiri ogromne dugove i odblokira račun i ne pokrene sve pogone.

Ivan Zlatić o tužbi koju je Jugoremedija podnela protiv države zbog štete nanete katastrofalnom privatizacijom.

Skupština akcionara Jugoremedije 15. jula 2012.

16. jula 2012.

Video: TeVeNovine

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija