Izveštaj sa konferencije Pokreta za slobodu u selu Ljubiš 9-10. juna 2012.

Na konferenciji Pokreta za slobodu ''Ka radničko-seljačkom pokretu'', 9-10. juna u selu Ljubiš na Zlatiboru, okupili su se predstavnici radničkih i poljoprivrednih organizacija i zemljoradničkih zadruga. U radu konferencije učestvovala je i Ženevjev Savinji (Genevieve Savigny) predstavnica Evropske koordinacije Via Campesine, međunarodnog seljačkog pokreta, kao i gosti iz Makedonije i Hrvatske. Na većem broju panela predstavljena je kompleksna situacija u kojoj se nalaze seljaci i poljoprivreda u Srbiji i svetu. Na kraju dvodnevne konferencije zapisani su svi predlozi prisutnih kako bi se u narednom periodu usvojila zajednička platforma na kojoj će se dalje graditi socijalni pokret u Srbiji. Neki od usvojenih predloga su i da se nastavi borba za sistemsku poljoprivrednu reformu, da se izradi poljoprivredna strategija koja bi došla iz naroda a za čije usvajanje bi se seljačke organizacije zajedno borile, ograničenje prava vlasništva nad zemljištem, povraćaj zadružne imovine, zabrana prodaje zemljišta stranim licima i agrobiznisim korporacijama, ograničenje marže na repromaterijal, donošenje zakona o zadrugama, stvaranje uslova za opstanak mladih na selu, podsticanje bolje saradnje udruženja i zadruga, bolje povezivanje sa radničkim i međunarodnim seljačkim organizacijama, itd. Jedan od usvojenih predloga je da se u Pokretu za slobodu sledeće ovakvo okupljanje organizuje u što kraćem roku. Platformu sa konferencije objavićemo kada bude usvojena.
slike sa konferencije:


  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija