Informacija za izbrisana lica u Sloveniji

Poštovani,
veliki broj 'izbrisanih' lica iz Slovenije kontaktirao je Pokret za slobodu u potrazi za informacijama o daljim aktivnostima u rešavanju statusa Izbrisanih i plaćanju odštete na koju je Slovenija obavezna nedavnom presudom Evropskog suda za ljudska prava.
Obaveštavamo vas da ćemo uskoro objaviti detaljna uputstva o tome šta dalje treba preduzeti a u oktobru ćemo u Beogradu zajedno sa udruženjem Izbrisanih iz Slovenije održati sastanak sa svim zainteresovanim koji su nam se do sada javili.
Molimo sve Izbrisane koji do sada to nisu uradili da na naš mejl info@pokret.net dostave svoje kontakt podatke.
Srdačan pozdrav,
Milenko Srećković
Pokret za slobodu
23. jul 2012.
---------
Slovenija mora isplatiti odštetu Izbrisanima

Evropski sud za ljudska prava potvrdio je presudu iz 2010. prema kojoj je Slovenija brisanjem stalnog prebivališta neslovencima bez slovenačkog državljanstva prilikom osamostaljenja kršila odredbe iz Evropske konvencije o ljudskim pravima te pravno nije uredila tu problematiku prema odluci slovenačkog ustavnog suda iz 1999.

Senat Evropskog suda za ljudska prava šestorici od 11 izbrisanih priznao je pravo na nematerijalnu odštetu od 20.000 eura. Sud je Sloveniji naložio i da u roku godinu dana uspostavi mehanizam za priznanje odštete svim oštećenima, a očekuju da će slovenska vlada doneti mere i zakone koje će izbrisanim neslovencima omogućiti retroaktivno vraćanje prava na prebivalište.

(Publikacija o Izbrisanima koju je u oktobru 2008. godine Pokret za slobodu objavio u saradnji sa Izbrisanima pred protest ispred Slovenačke ambasade u Beogradu)

Reportaža RTS-a o Izbrisanima iz 2008. godine:

 Tribina Pokreta za slobodu ''Izbrisani u Beogradu'' u oktobru 2008. godine:

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija