Facebook uveo zabranu postavljanja linkova sa sajta Pokreta za slobodu

Napomena: Nakon slanja velikog broja protestnih pisma od strane ljudi koji nas podržavaju, blokada je ukinuta i svi ranije objavljeni tekstovi su vraćeni na Facebook. (20. jun 2011)
Dragi prijatelji,

Linkove sa sajta Pokreta za slobodu (www.pokret.net) više nije moguće objavljivati na bilo čijoj FB stranici zbog zabrane objavljivanja koju su uveli Facebook administratori.

Pošto je zabrana uvedena svi ikada objavljeni linkovi obrisani su sa FB stranice Pokreta, i svih drugih FB profila koji su prenosili naše informacije.

-----

Pri pokušaju objavljivanja linka sa sajta, pojavljuje se sledeće obaveštenje:

''This message contains blocked content that has previously been flagged as abusive or spammy. Let us know if you think this is an error.''

-----

Već 2-3 godine objavljujemo vesti sa sopstvenog sajta i na sopstvenom profilu. Sami ste svedoci da na našem sajtu ne postoji nikakav uvredljiv materijal.

Osim ako FB uvredljivim ne smatra kritiku kapitalističke eksploatacije i NATO zločina.

Ubuduće ćemo za objavljivanje informacija na FB stranici Pokreta za slobodu koristiti opciju ''Beleške'' (Notes).
-----
Pismo koje ćemo uputiti administratorima Facebooka:
Poštovani,
od 6. juna 2011. Facebook nijednom svom korisniku ne dozvoljava da objavi link sa sajta www.pokret.net, koji pripada organizaciji ''Pokret za slobodu''.
S obzirom na to da je Pokret za slobodu udruženje građana registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, i da sadržaj našeg sajta ni na koji način ne može biti okarakterisan uvredljivim, smatramo da je nedopustivo da je naš sajt cenzurisan bez ikakvog objašnjenja zašto je to urađeno.
Takvo nedemokratsko i netransparentno ponašanje izaziva sumnju da Facebook ne dozvoljava kritiku i slobodu mišljenja i izražavanja. Takođe nas zanima da li je zahtev da naš sajt bude cenzurisan došao od nekoga iz Srbije s obzirom na to da je naš sajt na srpskom jeziku i da je o njegovom sadržaju morao da prosuđuje neko ko poznaje srpski jezik.
Nadamo se da ćete biti u prilici da nam odgovorite.
Srdačan pozdrav!
Pokret za slobodu
www.pokret.net
-----

Pozivamo vas u pomoć prilikom distribucije naših informacija.

Širite ih gde god vam je moguće ako vam je stalo do slobode.

Srdačan pozdrav!

Pokret za slobodu

www.pokret.net
6.jun 2011.
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija