Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen obmanjuje javnost - saopštenje Pokreta za slobodu

Pokret za slobodu je 9. maja uputio Ministarstvu pravde Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja za dostavu fotokopije izveštaja koji je, prema navodima gospodina Homena, dostavljen Evropskoj komisiji „pre 7-8 meseci“, kao i fotokopije svih mesečnih izveštaja o aktuelnim događajima. Ministarstvo nam je, međutim, odgovorilo da, uprkos izričitoj tvrdnji svog državnog sekretara, ono ne poseduje tražena dokumenta, ni izveštaj od „pre nekih 7-8 meseci“, ni mesečne izveštaje, i uputilo nas da se obratimo Republičkom javnom tužilaštvu. Ministarstvo nas je na kraju svog dopisa još i poučilo da „navedena materija“ ne spada u njihovu nadležnost.

Ovom prilikom obaveštavamo Ministarstvo pravde da bi o tome šta spada u njihovu nadležnost trebalo da održe lekciju svom državnom sekretaru, kao što bi i Demokratska stranka trebalo da pouči svoje visoke funkcionere da ne obmanjuju javnost.

Ni godinu dana nakon što se u javnosti pojavila informacija da je Evropska unija zatražila od Srbije preispitivanje 24 sporne privatizacije, građani Srbije nemaju apsolutno nikakvo saznanje šta su vlasti u Srbiji uradile povodom ovog zahteva. Najpre je prošlog leta Milan Beko, berzanski špekulant čije se ime dovodi u vezu sa najmanje četiri slučaja sa spiska EU (Luka Beograd, C market, Novosti i Keramika iz Kanjiže), izjavio kako se lično sastao sa predstavnicima Delegacije Evropske komisije u Beogradu, koji su mu rekli da zahtev za preispitivanje privatizacija ne postoji, a zatim je Republičko javno tužilaštvo na zahtev Saveta za borbu protiv korupcije za dostavu pisma Evropske unije odgovorilo da je ovaj dokument državna tajna.
Konfuzija oko postojanja naloga EU za preispitivanje spornih privatizacija razvejana je marta ove godine, kada je ovaj zahtev uvršten u rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji. Odmah potom, međutim, usledila je predizborna kampanja, koja je donela novu konfuziju. Na obećanja SNS-a da će, ukoliko osvoje vlast, preispitati sporne slučajeve sa spiska Evropske unije, funkcioneri DS-a su požurili da se pohvale kako se ovaj nalog već naveliko izvršava. Na veliko iznenađenje dela javnosti koji pomno prati sudbinu naloga EU, a pre svega opljačkanih radnika i malih akcionara, koji godinu dana ne mogu da dođu ni do kakve informacije o postupcima za ispravljanje nepravde koja im je naneta, državni sekretar u ministarstvu pravde Slobodan Homen je 16. aprila ove godine u emisiji „Jedan na jedan“, na Radio Televiziji Vojvodine, izjavio da je „pre nekih 7-8 meseci [...] poslat vrlo detaljan izveštaj Evropskoj komisiji“ u vezi sa 24 sporne privatizacije, i da „za sva aktuelna događanja i velike istrage kad je u pitanju korupcija mi jednom mesečno obaveštavamo Evropsku komisiju“.
U želji da saznamo što više o ovoj iznenada obelodanjenoj živoj aktivnosti vlasti na razotkrivanju korupcije u privatizaciji, Pokret za slobodu je 9. maja uputio Ministarstvu pravde Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja za dostavu fotokopije izveštaja koji je, prema navodima gospodina Homena, dostavljen Evropskoj komisiji „pre 7-8 meseci“, kao i fotokopije svih mesečnih izveštaja o aktuelnim događajima. Ministarstvo nam je, međutim, odgovorilo da, uprkos izričitoj tvrdnji svog državnog sekretara, ono ne poseduje tražena dokumenta, ni izveštaj od „pre nekih 7-8 meseci“, ni mesečne izveštaje, i uputilo nas da se obratimo Republičkom javnom tužilaštvu. Ministarstvo nas je na kraju svog dopisa još i poučilo da „navedena materija“ ne spada u njihovu nadležnost.
Pokret za slobodu će se, naravno, sa istim zahtevom obratiti i Republičkom javnom tužilaštvu, a ovom prilikom obaveštavamo Ministarstvo pravde da bi o tome šta spada u njihovu nadležnost trebalo da održe lekciju svom državnom sekretaru, kao što bi i Demokratska stranka trebalo da pouči svoje visoke funkcionere da ne obmanjuju javnost.
Očekujemo da će Republičko javno tužilaštvo i naš zahtev odbiti sa obrazloženjem da se radi o državnoj tajni.
Borba protiv sistemske korupcije, oličene u 24 pojedinačna slučaja koja je istražio Savet za borbu protiv korupcije, pitanje je od najvišeg interesa za građane Srbije i ne sme biti tajna. Takođe, ispunjavanje uslova za pristupanje Evropskoj uniji, koju je i sama vlast istakla kao svoj prioritet, ne sme biti predmet tajni, mistifikacija i obmana. Pokret za slobodu će nastaviti sa inicijativom da se opljačkani radnici i mali akcionari uključe u praćenje izvršavanja zahteva EU za preispitivanje spornih privatizacija, kako bi ovi postupci imali minimum javnosti i transparentnosti, odnosno da bi se sprečile manipulacije vlasti prilikom izvršavanja zahteva EU. Sprega vlasti i kriminala u Srbiji neće nestati čak ni sa razrešenjem slučajeva koji su, zahvaljujući izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije, pobudili pažnju EU. Naprotiv, ako je u procesu privatizacije u Srbiji bilo samo 24 sporna slučaja, to je onda bila najuspešnija privatizacija na svetu. Pokojna predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać je nebrojeno puta istakla da izveštaji Saveta ukazuju na mehanizme sistemske korupcije koja je paralisala čitavo društvo, i koja se može iskoreniti isključivo sistemskim merama, a ne nasumičnim policijskim akcijama. Slučajeva drastične korupcije, kao i slučajeva otpora radnika i malih akcionara kršenju zakona i ugovora u privatizaciji, ima mnogo više od 24, na šta je Pokret za slobodu ukazao i predstavnicima EU u pismu koje smo im dostavili 17. aprila ove godine. Na protestu koji smo tom prilikom organizovali, odlazećoj Vladi smo ponovo predali izveštaje Verice Barać. Ovaj protest je bio samo početak akcije, koju ćemo nastaviti i nakon formiranja nove Vlade.

U Beogradu, 6. jun 2012.
Milenko Srećković
Pokret za slobodu
  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija