Follow us on Facebook


  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija

Donacije

Novčanu donaciju Pokretu za slobodu možete uplatiti na sledeći račun:

Pokret za slobodu
KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD
205-121816-39
Ili na Paypal: milenko.srec@gmail.com
 
Molimo Vas da nam pošaljete i informaciju o izvršenoj uplati na i-mail info@pokret.net