Categories: General
      Date: Feb 26, 2015
     Title: Istorijat agrarnih reformi i posledice privatizacije u poljoprivrednom sektoru

Istorijat agrarnih reformi i posledice privatizacije u poljoprivrednom sektoru - izlaganje na konferenciji ``Bilans tranzicije`` u organizaciji Centra za politike emancipacije, Dom omladine Beograda, 9. decembra 2014.-