Poziv na regionalnu konferenciju - Povezivanje socijalnih pokreta iz zemalja bivše Jugoslavije


Regionalna konferencija

Organizator: Pokret za slobodu

Podrška: fondacija Roza Luksemburg

Pozivamo predstavnike i članove radničkih i seljačkih pokreta, organizacija i kolektiva iz zemalja bivše Jugoslavije da nam se pridruže na regionalnim konferencijama tokom kojih ćemo razmenjivati iskustva i diskutovati o problemima sa kojima se suočavamo. Naša je želja da se u duhu solidarnosti i uzajamnog razumevanja povežemo sa srodnim organizacijama iz regiona kako bismo zajedničkim snagama poveli borbu za bolje i pravednije društvo.


Učesnike prve konferencije, posvećene aktivnostima i problemima sa kojima se suočavaju seljački pokreti i organizacije iz zemalja bivše Jugoslavije, okupićemo na planini Zlatibor, u centralnoj Srbiji, polovinom juna ove godine. U radu konferencije učestvovaće i predstavnici međunarodnog seljačkog pokreta Via Campesina.

Učesnike druge konferencije, posvećene aktivnostima i problemima sa kojima se suočavaju radnički pokreti i organizacije iz zemalja bivše Jugoslavije, okupićemo krajem oktobra ove godine.

 

 

Učesnicima će biti pokriveni putni troškovi, honorar i smeštaj tokom trajanja konferencije.

 

 

Molimo vas da nam, u dogovoru sa pokretom ili organizacijom koji vas šalju kao svog predstavnika, do 1. aprila pošaljete prijavu za učešće i svoju biografiju na i-mejl: info@pokret.net.

Ukoliko želite da učestvujete u konferenciji kao posmatrač ili volonter, ili ste novinar koji želi da izveštava o konferenciji, pošaljite nam svoju kratku biografiju na i-mejl: info@pokret.net.

 

Učesnici seljačke konferencije biće u obavezi da do 15. maja Pokretu za slobodu dostave opširniji tekst o borbama seljačkog pokreta kojem pripadaju.

Učesnici radničke konferencije biće u obavezi da do 15. septembra Pokretu za slobodu dostave opširniji tekst o borbama radničkog pokreta kojem pripadaju.

Slanje teksta je preduslov učestvovanja u konferenciji. Tekst možete napisati u ko-autorstvu sa saradnikom iz vašeg pokreta. Na kraju godine objavićemo zbirku tekstova učesnika obe konferencije.

 

Uskoro ćemo objaviti detaljniji program junske konferencije.

 

 

Prijateljski pozdrav,

Pokret za slobodu

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija