Podrška protestu studenata Beogradskog Univerziteta


Saopštenje za javnost Pokreta za slobodu i Koordinacionog odbora radničkih protesta
Pismo podrške protestu studenata Beogradskog Univerziteta
Dragi studenti i buduće kolege,
Već decenijama suočeni smo sa neodgovornim odnosom vlasti prema privredi naše zemlje, što za posledicu ima sve veću ekonomsku neravnopravnost i opadanje životnog standarda velikog broja stanovnika. Ekonomska degradacija, deindustrijalizacija i politička korupcija uslovljeni su pretežno okolnostima specifičnim za našu istoriju i politički život, ali odražavaju i globalne tokove izražene u sve većem prilagođavanju svih aspekata društva isključivo potrebama onih pojedinaca i korporacija koji imaju monopol kako nad tržištem tako i nad političkim odlučivanjem. Obrazovni sistem takođe doživljava svoju komercijalizaciju i opadanje kvaliteta nastave pre svega usled procesa njegove reforme, poznate pod imenom Bolonjski proces, kao i uvođenja sve većih studijskih školarina.
Bolonjski proces nailazi na otpor širom sveta prvenstveno jer ukida autonomiju Univerziteta i potčinjava ga zahtevima tržišta. Obrazovni programi prilagođavaju se potrebi tržišta za specifičnim kadrovima, te tako Univerzitet postaje fabrika za proizvodnju korporativnih i partijskih aparatčika. Opstanak obrazovnih profila koji nisu tržišno konkurentni, posebno iz oblasti humanističkih nauka, na univerzitetima širom sveta biva sve više dovođen u pitanje. S druge strane, implementacija bolonjske deklaracije u Srbiji obavljena je bez adekvatne reforme studijskih programa čime je studentima znatno otežano redovno ispunjavanje zadatih obaveza, a prve generacije ’’bolonjaca’’ shvaćene su kao ’’eksperimentalni zamorčići’’ na kojima treba da se ispita uspešnost obrazovne reforme.
Umesto da državni čelnici u Srbiji stvore uslove za društvo u kojem bi znanje bilo dostupno svima kako bi se što veći broj naših sugrađana osposobio za život u sadašnjem kompleksnom informacionom dobu, državna politika, u skladu sa degradirajućim globalnim trendom, znanje predstavlja robom koja se prodaje i kupuje, i koja nije za bilo koga.
Svesni teškog položaja u kojem se nalazite usled sve većeg povećanja školarina, sprovođenja Bolonjskog procesa, i neodgovornog odnosa Vlade Republike Srbije prema budućnosti našeg društva, želimo da vam poručimo da je važno da istrajete u svom protestu sve do ispunjenja vaših zahteva. Važno ne samo za vas lično, već i za budućnost visokog školstva, a time i za budućnost našeg društva.
U Beogradu, 24. novembra 2009,
Pokret za slobodu
Koordinacioni odbor radničkih protesta
[www.pokret.net]

 

Povezane vesti:

Saopštenja Koordinacionog odbora:

Saopštenje za javnost Pokreta za slobodu i Koordinacionog odbora radničkih protesta: Podrška protestu studenata Beogradskog univerziteta, 24. novembra 2009.

Novi radnički pokret, 15. oktobar 2009.

Usvojena platforma Koordinacionog odbora radničkih protesta, 25. septembar 2009.

Optužba za terorizam je sramotna, 23. septembar 2009.

Štrajkački odbor ''Trudbenik gradnje'' pridružio se Koordinacionom odboru radničkih protesta, 20. septembar 2009.

Obrazac prijave protesta ispred Agencije za privatizaciju u Beogradu

Štrajkački odbor ’’Ravanice’’ priključio se koordinacionom odboru radničkih protesta u Srbiji, 7. septembar 2009.

Osnovan Koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji, 31. avgust 2009.

 

Vesti o Koordinacionom odboru radničkih protesta:

Smisao borbe za fabriku i radnička prava - Iskustvo ''Ravanice'' iz Ćuprije, izvor: Republika, 1-31. decembar 2009.

Sve konkretniji oblici solidarnosti, izvor: Republika, 1-31. decembra 2009.

Novi radnički pokret u Srbiji, izvor: Republika, 1-31. novembar 2009.

Nastaje li radnički pokret, izvor: Republika, 1-31. oktobar 2009.

Osobenosti novog talasa štrajkova, izvor: Republika, 1-30. septembra 2009.

Milenkova buna, izvor: Alo, 28. septembar 2009.

Stati na put bezakonju, izvor: Glas javnosti, 28. septembar 2009.

Intervju sa sekretarom Koordinacionog odbora, Milenkom Srećkovićem, izvor: ZNET, 7. septembar 2009.

Pobuna gladnih, izvor: Alo, 10.septembar 2009.

Radnici "Zastave elektro": Radikalizacija protesta, izvor: Večernje novosti, 9. septembar 2009.

Sindikati gube poverenje štrajkača, izvor: B92, 9. septembar 2009.

Loše gazde teraju radnike u štrajkove, izvor: Blic, 6. septembar 2009.

Udruženi štrajkački odbori protiv loše privatizacije, izvor RTV


  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija