Obrazac prijave protesta ispred Agencije za privatizaciju u Beogradu


Članovima Koordinacionog odbora radničkih protesta u Srbiji i ostalim Štrajkačkim odborima,

Svesni problema sa kojim se Štrajkački odbori sreću tokom prijavljivanja protesta u Beogradu, na ovoj stranici Vam dostavljamo obrazac prijave kojim je Koordinacioni odbor do sada prijavljivao svoje proteste ispred Agencije za privatizaciju.

Prijavu protesta preuzmite: [OVDE]

Delove teksta prijave obeležene žutom bojom obrišite i popunite odgovarajućim podacima.

Nakon što je potpiše predsednik štrajkačkog odbora i pečatira [npr. pečatom nekog od sindikata], pošaljite je faksom na broj telefona:

011/3237 - 247 (Policijska stanica Stari grad)

Sačuvajte potvrdu o slanju faksa. U slučaju problema, kontaktirajte nas na broj telefona: 063/83 83 882

Za Koordinacioni odbor radničkih protesta u Srbiji,

Milenko Srećković


  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija