Intervju


Širenje radničkog pokreta

Intervju sa radnikom Zastave Elektro i aktivistom Pokreta za slobodu

25. maja 2009. u Rači kragujevačkoj započeo je novi talas protesta u ’’Zastavi Elektro’’, nekadašnjem ’’25.maju’’, fabrici za proizvodnju i promet elektro opreme, jedinoj fabrici u gradu koja je do nedavno funkcionisala. Radnici su najpre počeli sa protestnim šetnjama, a zatim zauzeli zgradu opštine, i sada već nekoliko dana u njoj dežuraju u smenama. Razgovaramo sa Milanom Srećkovićem, radnikom ’’Zastave Elektro’’ i aktivistom Pokreta za slobodu, koji kaže:
- Zastava Elektro je privatizovana 2006. godine od strane konzorcijuma privatnih lica na čelu sa Rankom Dejanovićem, koji je suprug sadašnje predsednice parlamenta Slavice Đukić Dejanović i svojevremeni osnivač JUL-a u Rači.
Fabrika je sklopila ugovor sa multinacionalnom korporacijom Delphi i dobila finansijsku podršku državne Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza. Broju radnika od nekih trista stalno zaposlenih priključeno je i još nekih 500 radnika na privremenom zaposlenju. Međutim, krajem prošle godine Zastavi Elektro je blokiran račun, Delphi je raskinuo ugovor, razmontirao mašine i vratio ih u Poljsku. U dopisu koji nam je Delphi dostavio jasno je da su raskinuli saradnju sa našom fabrikom zbog lošeg rada menadžmenta i vlasnika, koji su, povrh svega, fabriku zadužili kod poslovnih banaka. Radnicima već mesecima nije isplaćena plata, nije im povezan radni staž, a vlasnici su takođe prisvojili novac koji je Delphi prebacio na račun fabrike za isplatu naših radnika koji su za potrebe Delphija bili angažovani u inostranstvu.

Šta nameravate da preduzmete?

Najvažnije je da sprečimo da fabrika ode u stečaj, kao hiljade drugih fabrika u Srbiji upropašćenih pljačkom u privatizaciji. Štrajk je krenuo sa zahtevom da vlasnici isplate ono što nam duguju, ali sada insistiramo na raskidu privatizacije i ponovnom pokretanju proizvodnje, jer sa ljudima koji trenutno rukovode fabrikom možemo očekivati samo dalje propadanje i stečaj. Očekujemo da se opština aktivno uključi, jer bi gašenje i poslednje fabrike u Rači dovelo do propasti čitavog grada, u kojem su sve ostale fabrike uništene divljom privatizacijom.
Dakle, podneli smo zahtev za raskid ugovora o privatizaciji jer je prekršena odredba o investiranju. Firma ’’Dama-M’’, koja je u vlasništvu Dragana Mostića, člana Dejanovićevog konzorcijuma, nabavila je mašine od preduzeća TAS iz BiH, da bi ih potom, po ceni višestruko većoj od realne, preprodala ’’Zastavi Elektro’’. Ova oprema nikad nije upotrebljavana u fabrici, tako da obavezno ulaganje nije izvršeno u skladu sa ugovorom ni u pogledu visine iznosa, ni u smislu funkcionalnosti. Pred Opštinskim sudom u Rači u toku je krivični postupak protiv odgovornih za zloupotrebu službenog položaja prilikom nabavke opreme iz BiH.

Kakav je plan kada se raskine privatizacija?

Opština mora da pokaže interesovanje za fabriku i da se aktivno uključi u ono što radimo – najpre da zajedno sa nama izvrši pritisak na Agenciju za privatizaciju da se poništi privatizacija. Nakon poništenja privatizacije, treba da nam pomogne da se strani partner, Delphi, vrati saradnji sa ’’Zastavom elektro’’. Ne može lokalna samouprava više da se pravda kako nema nadležnosti u privatizaciji i da svoju podršku svodi na protokolarna pisma. U dopisu Delphija navodi se želja za ponovnim uspostavljanjem saradnje sa ’’Zastavom Elektro’’ i sada treba pokazati kako u gradu ima kapaciteta za ozbiljnu poslovnu saradnju. Delphi nikada nije imao problema sa radnicima. Gazde su problem i oni moraju napolje.

Dakle, vaša borba je usmerena na dugoročnije rešavanje problema nezaposlenosti u gradu?

Upravo tako. Videli smo kako su to uradili radnici u Zrenjaninu, i smatramo da povezivanje na lokalnom nivou jeste najefikasniji put da preuzmemo sudbinu u svoje ruke. Lokalna vlast do sada nije pokazivala interesovanje za socio-ekonomske probleme građana Rače, i to moramo da promenimo. Moramo svi da se mobilišemo oko problema lokalne privrede – sada oko borbe da se sačuva poslednja fabrika u Rači koja još uvek može da radi, a sutra, siguran sam, i da se pokrene Izolma i ostala račanska preduzeća koja su sada u stečaju. To traži angažovanje čitave lokalne zajednice.
Autor: Aleksandar Jovanović
subota, 30. maj 2009.
izvor: AutoBrief (http://autobrief.com/)

  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija