Čomski u zemlji robova; 19.mart 2009.


Čomski u zemlji robova
Kada su radnici i njihovi sindikati nemoćni pred novim vlasnicima, a vlasti nezainteresovane da ugroze neoliberalni kult slobodnog tržišta, u pomoć srpskim radnicima priskaču vodeći svetski intelektualci - na inicijativu nekih novih boraca za slobodu
autor: Nikola Vrzić, NIN (19. mart 2009)


  1. Follow us on Facebook
  2. Borba za budućnost
  3. Deindustrijalizacija i radnički otpor
  4. Otimanje zemlje: Otpor i alternative
  5. Z magazin Balkan
  6. Pokret
  7. Koordinacioni odbor radničkih organizacija