Glas radnika je besplatna publikacija koju je Pokret za slobodu priređivao i štampao u dogovoru sa štrajkačkim odborima i radničkim grupama iz fabrika širom Srbije. Tiraž je varirao između 3-10.000 primeraka. Od juna 2009. izlazi u okviru lista Pokret, koji je u avgustu 2009. postao zvanično glasilo Koordinacionog odbora radničkih protesta.