Knjiga ''Borba za budućnost'' (Pokret za slobodu, april 2013)

Knjigu Borba za budućnost možete preuzeti na sledećem linku:
(http://pokret.net/BorbaZaBuducnost.pdf)
Nova knjiga Pokreta za slobodu, Borba za budućnost (april 2013), opisuje aktivnosti ovog pokreta u periodu 2012-2013, promene do kojih su te aktivnosti dovele, kao i opštu situaciju radnika i seljaka u regionu, njihove borbe u kojima je Pokret učestvovao, podržavao ih ili promovisao, uz dodatne analize političko-ekonomskih problema i društvenih previranja koje su odredile poziciju i ciljeve Pokreta.
Deindustrijalizacija, otimanje zemlje, korupcija i nepravilnosti u privatizaciji neki su od najpogubnijih procesa protiv kojih se Pokret u ovom periodu zalagao, nastojeći da popravi štetu načinjenu radnicima, preduzećima i poljoprivredi, kao i da spreči dalje propadanje srpske privrede. U tom cilju, organizovani su protesti koji su, na razmeđu stare i nove političke garniture u Srbiji, vršili kontinuiran pritisak na vlast i iziskivali formiranje stvarne političke volje koja bi istupila sa konkretnim rešenjima, predupredila dalje uništavanje poljoprivrede i industrije i kompenzovala već pretrpljene gubitke. Zahtevana je takođe veća saradnja državnih institucija sa radnicima, poboljšanje radničkih prava, utvrđivanje krivične odgovornosti najistaknutijih aktera (kako pojedinaca, tako i institucija), te najzad zakonske izmene i sistemska reforma koja ne bi samo sanirala posledice, već eliminisala i sam uzrok problema – proces privatizacije. U tekstovima članova Pokreta predstavljeni su pozadina, istorija i rezultati ovih protesta, o kojima govori i više medijskih izveštaja i prikaza nezavisnih autora. Takođe, u knjizi su predstavljeni i zaključci brojnih konferencija koje je Pokret organizovao u saradnji sa predstavnicima domaćih radničkih i seljačkih grupa, kao i regionalnih i međunarodnih pokreta i organizacija; na njima je pretresana ista aktuelna problematika: poslovne mahinacije investitora i odbrambene strategije radnika, perspektive poljoprivrednih zadruga i budućnost prehrambenog sistema, a konsenzusom su usvojeni i brojni predlozi za prevazilaženje višedecenijske krize realnog sektora, koji su odmah prosleđeni odgovarajućim institucijama. Sve to vreme, i kroz sve te aktivnosti, Pokret je paralelno radio i na širenju i jačanju mreže radničko-seljačkih organizacija, koja bi mogla dostići delotvornost i uticaj neophodne za iniciranje konkretnih društvenih i ekonomskih promena, te smeniti nefunkcionalne i korumpirane sindikate u njihovoj ulozi zaštitnika radničkih i seljačkih prava: u knjizi je predstavljen i taj aspekt aktivnosti pokreta, razvoj i postignuća njegovog Koordinacionog odbora radničko-seljačkih organizacija (nekadašnji Koordinacioni odbor radničkih protesta), kao i veze ostvarene sa stranim aktivističkim i radničko-seljačkim grupama.
Borba za budućnost ocrtava nam – nakon Zemlje i slobode (2011) i Deindustrijalizacije i radničkog otpora (2011) – još jednu etapu u višegodišnjoj borbi Pokreta za slobodu protiv štetne privatizacije, korupcije i interesa krupnog kapitala, a za istinski demokratsko, suvereno i samoodrživo društvo.
Štampanje knjiga podržala je fondacija Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.
Error: The expand/collapse plugin requires that both parameters (id,title) are used.

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
:
(*):
(*):