Drugi dopis Predsedništvu nakon pregovora na protestu PZS 14. septembra 2012.

Pokret za slobodu
Matični broj organizacije: 17686097
www.pokret.net
info@pokret.net
Br. tel: 062/234.251 i 063/83.83.882


Predsedništvo Srbije,
Andrićev Venac br. 1


Predmet: Uništavanje domaće farmaceutske proizvodnje kao posledica neodgovornosti vlasti, korupcije i gubitka suvereniteta [slučaj preduzeća ''Srbolek'' iz Beograda i ''Jugoremedije'' iz Zrenjanina]

Poštovani,

Po dogovoru postignutom prilikom našeg protesta ispred Predsedništva 14. septembra, nakon prvog dopisa o Rafineriji nafte Beograd, šaljemo Vam i dopise o dva domaća farmaceutska preduzeća – ''Srboleku'' iz Beograda i ''Jugoremediji'' iz Zrenjanina, čije značajne potencijale za proizvodnju i zapošljavanje treba što hitnije zaštititi i unaprediti.

O važnosti domaće farmaceutske industrije najbolje svedoči studija Economic Sanctions, Health, and Welfare in the Federal Republic of Yugoslavia 1990-2000, koju je finansirao UNICEF i Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA). U toj studiji analiziraju se razlozi koji su stanovnicima Savezne republike Jugoslavije omogućili da odole pritiscima međunarodnih ekonomskih sankcija 90-ih i zbog kojih posledice sankcija nisu bile još gore; zašto, na primer, mortalitet, u tom periodu nije zabeležio značajniji porast. A kao jedan od glavnih razloga tog odolevanja navodi se, pored poljoprivrede, i postojanje domaće farmaceutske industrije, sposobne da samostalno podmiri potrebe stanovništva za lekovima, i tako doprinese snažnijem ekonomskom i socijalnom sistemu. ''Problemi u održavanju zdravstvenog sistema tokom ekonomskih sankcija bili bi mnogo teži da nije bilo snažne domaće farmaceutske industrije'', zaključuje se u studiji. Dakle, pored zaštite radnih mesta, očuvanje fabrika o kojima vam pišemo ima i mnogo širi značaj za budućnost, suverenitet i samoodrživost čitavog našeg društva, posebno u periodu kad ekonomska kriza preti da dovede do mnogo većih turbulencija na globalnom geopolitičkom i ekonomskom nivou. U kontekstu potencijalnih novih spoljnih pritiska na unutrašnju politiku Srbije, sudbina domaće privrede trebalo bi svakoga da zabrine. Uz ''Galeniku'', ''Srbolek'' i ''Jugoremedija'' su jedini domaći proizvođači lekova; Bez njih bi država mnogo više novca morala da izdvaja za uvozne lekove koji su dosta skuplji. Inostrani dobavljači lekova su u Srbiji registrovani i imaju isti status kao domaće firme iako se ne bave proizvodnjom već samo pakerajem.

Oba preduzeća o kojima vas izveštavamo, i ''Srbolek'' i ''Jugoremedija'', nalaze se na spisku Evropskog parlamenta zbog sumnjivog načina njihove privatizacije; korupcija u ovim slučajevima dokumentovana je i u izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije, u vreme kad je njim predsedavala Verica Barać. I ''Srbolek'' i ''Jugoremediju'' privatizovala je ista osoba - Jovica Stefanović Nini - koji se do tad nije bavio proizvodnjom lekova, već švercom cigareta, i za kojim je zbog istog, u vreme privatizacije ''Jugoremedije'', bila raspisana poternica Interpola. To što su ovako značajna preduzeća uopšte mogla biti prodana osobi te reputacije samo potvrđuje kolika je odgovornost bivših vlasti za uništavanje privrede i radnih mesta. Međutim, radnici i mali akcionari tih preduzeća uspeli su da ih u izvesnoj meri sačuvaju od propasti, i sada im je potrebno da i država, sa svoje strane, pomogne da se u njima opet uspostavi proizvodnja: pogotovo jer su proizvodne mogućnosti u ''Srboleku'' i ''Jugoremediji'' na veoma visokom nivou. Pokretanje proizvodnje bila bi najadekvatnija kompenzacija za štetu nanetu privatizacijom, kako preduzećima, tako i radnicima; država bi dokazala da se odnosi odgovorno prema očuvanju radnih mesta, a sav uloženi novac bi putem poreza i doprinosa na plate bio vraćen u državni budžet, kao i u slučaju stranih korporacija koje po radnom mestu dobijaju od 4 do 10.000 evra.

Umesto toga, Zrenjaninska fabrika lekova ''Jugoremedija'', i fabrika za proizvodnju penicilina ''Penpharm'', koju ''Jugoremedija'' gradi zajedno sa grupom svojih radnika-akcionara, godinama su već pod snažnim pritiskom političkih struktura, finansijskih moćnika i srpskih medija. Iako je Evropska unija u junu prošle godine naložila Srbiji da preispita 24 sporne privatizacije, među kojima je i nezakonita prodaja ''Jugoremedije'' iz 2002, vlasti u Srbiji su do sad preduzimale samo korake suprotne zahtevima Brisela. Naime, umesto da istražuju koliko i na koji način je Jovica Stefanović Nini oštetio ''Jugoremediju'' i ''Srbolek'', policija je istraživala samo poslovne poduhvate nove uprave ''Jugoremedije'', postavljene 2007. godine: potpuno ignorišući činjenicu da je sadašnja dužnička kriza u toj fabrici prouzrokovana pre svega finansijskim opterećenjem i poslovanjem za koje je odgovoran upravo prethodni vlasnik, Jovica Stefanović Nini. Radnici i mali akcionari ''Jugoremedije'' upornom i višegodišnjom borbom uspeli su da 2007. godine pred sudovima u Srbiji dokažu da su država i privatni investitor Jovica Stefanović prekršili zakone o privatizaciji i ugovor o kupoprodaji 42% akcija ''Jugoremedije'' - što je rezultiralo raskidom ugovora između države i Stefanovića, nakon čega su upravu nad fabrikom preuzeli mali akcionari. Međutim, država do danas nije preduzela ništa da ispravi greške počinjene u privatizaciji. Nisu pokrenuti krivični postupci ni protiv Jovice Stefanovića Ninija, ni protiv odgovornih lica u državnim organima nadležnim za privatizaciju, a otklanjanje štete nanete fabrici palo je na teret isključivo radnika i malih akcionara. Nova uprava je od nezakonite privatizacije nasledila gubitke i dugove u ukupnom iznosu od preko 30 miliona evra. Bez ikakve podrške države, koja je sa 42% kapitala suvlasnik i najveći pojedinačni akcionar ''Jugoremedije'', fabrika je uz velike napore radnika-akcionara pokrila te gubitke, vratila dugove, i investirala 11 miliona evra u modernizaciju proizvodnih pogona, radi njihovog usklađivanja sa evropskim GMP standardima. Krajem 2010. godine, ''Jugoremedija'' je takođe, sa grupom svojih radnika-akcionara, ušla u zajedničku izgradnju fabrike penicilinskih preparata ''Penpharm''. Međutim, njen račun je trenutno blokiran već skoro godinu dana, proizvodnja potpuno obustavljena, a radnici za sve to vreme ne primaju platu; sadašnja uprava ne uspeva da se izbori sa dugovima, a država i dalje ne pokazuje nikakvo interesovanje da fabriku spase od stečaja, već se sprovode policijske istrage u vezi sa izgradnjom ''Penpharma'', zbog koje su direktor ''Jugoremedije'' Zdravko Deurić i direktorka ''Penpharma'' Milana Zlokas proveli više od 50 dana u istražnom zatvoru. Iako istraga o tim navodnim zloupotrebama nije dala nikakvog rezultata, publicitet koji je prati stvara uverenje da je u fabrici ipak reč o „nečem nezakonitom“. Uporne glasine i višegodišnji policijski pritisci doveli su dotle da partneri i poslovne banke odustaju od saradnje s ''Jugoremedijom'', delom zbog sumnji izazvanih policijskom i medijskom hajkom, a delom iz straha da bi i sami mogli postati njene žrtve. Uhapšenima je pritom pružio podršku i Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Balkan, koji je preko Saveta za borbu protiv korupcije upoznat sa slučajem ''Jugoremedije'' i ''Srboleka'', kao i sa stavom pokojne Verice Barać da su u oba preduzeća radnici najvažniji nosioci borbe protiv korupcije. U nastavku vam dajemo detaljniji izveštaj o oba preduzeća, bez kojeg bi svaka policijska istraga nužno otišla u pogrešnom pravcu - rizikujući da i sama doprinese postojećoj agoniji, umesto da dovede do njenog pravednog rešenja.

''Jugoremedija''

Da bi srpska farmaceutska industrija dobila šansu da izađe na evropsko tržište, u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2004. godine, domaće kompanije morale su prethodno da usklade svoju proizvodnju sa evropskim GMP standardima, što je iziskivalo sveobuhvatnu rekonstrukciju proizvodnih pogona i velika materijalna ulaganja. Zrenjaninska ''Jugoremedija'' je ovaj izazov dočekala kao preduzeće u većinskom privatnom vlasništvu – 58% akcija bilo je u portfelju malih akcionara, a preostalih 42% u Akcijskom fondu Republike Srbije. Tadašnja uprava fabrike je u dogovoru sa predstavnicima države odlučila da pitanje modernizacije reši kroz prodaju državnog paketa akcija privatnom investitoru, koji bi nakon izvršene rekonstrukcije svoje ulaganje prikazao kao dokapitalizaciju i tako stekao većinsko vlasništvo. Tako je Akcijski fond Republike Srbije 2002. godine prodao 42% udela ''Jugoremedije'' niškom biznismenu Jovici Stefanoviću-Niniju. Međutim, umesto da investira u rekonstrukciju fabrike, kao što je bilo ugovoreno, Stefanović je kao investiciju prikazao običnu nabavku sirovine. Država se saglasila sa ovakvim načinom ulaganja, ali mali akcionari nisu, pa je Stefanović falsifikovao odluku skupštine akcionara i izvršio dokapitalizaciju na osnovu koje se 2003. godine upisao kao većinski vlasnik.

Radnici ''Jugoremedije'' su krajem godine pokrenuli štrajk koji je ubrzo prerastao u protest malih akcionara protiv korupcije u privatizaciji i otimanja njihove privatne svojine. Bez odluke suda o tome ko je većinski vlasnik, avgusta 2004. godine policija i Stefanovićevo privatno obezbeđenje silom su izbacili radnike-akcionare iz fabrike, da bi im nakon toga Stefanović podelio otkaze. Na kraju su radnici-akcionari uspeli da pred sudom dokažu da je samovoljni suvlasnik ''Jugoremedije'', uz podršku korumpiranih državnih agencija, oteo imovinu malih akcionara, tako da je na skupštini ''Jugoremedije'' 1. marta 2007. godine izabrana nova uprava, pod kontrolom malih akcionara.

Problemi koji se javljaju nakon uspostavljanja nove uprave u ''Jugoremediji''

Četiri ipo godine samovlašća Jovice Stefanovića dovelo je „Jugoremediju“ na ivicu stečaja, a kako planirana investicija u modernizovanje nije izvršena, radnici-akcionari su se suočili sa rokom od svega dve godine da realizuju 30 miliona evra vredno usklađivanje sa GMP standardima. Bez ove investicije, fabrika nakon avgusta 2009. godine više ne bi smela da proizvodi lekove, jer bi joj bila oduzeta dozvola za proizvodnju. Za prvih nekoliko meseci, nova uprava je uspela da otkloni opasnost od stečaja i vrati ''Jugoremediju'' u red uspešnijih privrednih subjekata u Srbiji. Usledila je borba za budućnost, za rekonstrukciju pogona i sigurnost radnih mesta u novom, evropskom okruženju. Poučeni lošim iskustvima iz prošlosti, radnici-akcionari doneli su odluku da se ovog puta ne prepuštaju ćudljivim interesima krupnog kapitala, već da projekat od kog zavisi njihova budućnost realizuju iz sopstvenih izvora. Zaposleni su pristali na smanjenje ličnog dohotka, akcionari su prihvatili da im se u periodu dok traje rekonstrukcija ne isplaćuju dividende, već da se svaki zarađeni dinar nameni investiranju u modernizaciju.

Kako je do isteka roka za uvođenje GMP standarda ostalo malo vremena, moralo se odmah pristupiti izradi projekta za sanaciju pogona čvrstih formi (tablete i dražeje), pogona polučvrstih formi (masti, kreme i supozitorije), pogona pakovanja i skladištenja i sanaciji hemijske i mikrobiološke laboratorije, kao i izgradnji sopstvenog postrojenja za proizvodnju vode (pijaće i svih tehničkih voda). Na Upravnom odboru doneta je odluka da se ulože tada slobodna sopstvena sredstva u iznosu od 3 miliona evra i da se predloži Skupštini akcionara da se od poslovnih banaka zatraže dodatna sredstva u visini do 8 miliona evra, jer je izabrani ponuđač za izvođenje radova ''Energoprojekt industrija Beograd'' dao ponudu za ključ u ruke na nepunih 8.3 miliona evra (bez PDV). Na sednici Skupštine akcionara doneta je odluka i investicija je otpočela krajem 2008. godine, a dobijeni kredit od ''Hypo Alpe Adria'' banke bio je obezbeđen u visini od 5 miliona evra. Treba napomenuti da je ''Jugoremedija'' pre nego što je obustavila rad u pogonima koji su se rekonstruisali, prethodno proizvela veliki lager lekova za tržište, kako građani ne bi trpeli zbog nestašice lekova, a zaposleni uredno primali svoj lični dohodak iako je proizvodnja zaustavljena (u rekonstruisanim pogonima proizvodi se preko 70% lekova iz proizvodnog programa ''Jugoremedije''). Kada je trebalo da se proizvodnja zaustavi i početkom avgusta meseca da se otpočne rekonstrukcija ponovo se ''Jugoremedija'' suočila sa ozbiljnim problemom, a to je presuda u korist ''Jugohemije'', da joj ''Jugoremedija'' duguje na ime njenog nekadašnjeg ulaganja sa kamatom preko 180 miliona dinara i da se to mora pod hitno izmiriti pod pretnjom prinudnog izvršenja. Tada Upravni odbor (jer ''Jugohemija'' nije htela da se dogovara o isplati duga na eventualne rate, ili isporukom lekova) donosi odluku da se pronađe neka veledrogerija koja je likvidna i koja može da povuče veliku količinu robe, da bi se na taj način brzo prikupila potrebna sredstva za izmirenje duga prema ''Jugohemiji'' (inače tužba je bila podneta još 2001. godine i nekim ''čudom'' nije se ni odlučivalo po njoj dok nije došlo do preuzimanja ''Jugoremedije'' od strane malih akcionara). ''Jugoremedija'' je tada prvi put, zato što je u kratkom roku morala da izmiri svoje obaveze, odobrila casas-conto koji je za tadašnje uslove u 2008. godini bio veći od uobičajenog, tako da je sve ukupno, kada se svede, dug prema ''Jugohemiji'', ''Jugoremediju'' koštao preko 300 miliona dinara. Međutim ni to nije zaustavilo entuzijazam svih zaposlenih i rukovodstva firme da se nastavi sa predstojećom sanacijom preduzeća, naprotiv ponovo je proizveden novi lager robe da nadomesti budući zastoj proizvodnje zbog rekonstrukcije pogona. Ono što se nije moglo predvideti u projektu za sanaciju firme bili su dodatni radovi koji su se u postupku rekonstrukcije pojavljivali, ili su na zahtev stručnih ljudi, koji su sačinjavali jedan tim ispred ''Jugoremedije'', bili proširivani kako bi se što lakše na kraju moglo doći do ispunjenja svih zahteva propisanih Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima. Ti dodatni zahtevi, kao i pojačavanje proizvodnje u delovima fabrike koji su radili (odeljenje tečnih formi), kao i troškovi javnih prihoda koji su se uvećali stvorili su potrebu da se Jugoremedija dodatno zaduži po različitim osnovama. Pa je tako od ''Hypo Alpe Adria'' banke obezbeđen kredit od dodatnih 2.2 miliona evra, od Fonda za Razvoj Republike Srbije oko 150 miliona dinara, od RBV 198 miliona dinara. Nove proizvodne hale ''Jugoremedije'' svečano su otvorene 2. oktobra 2009. godine, na praznik ''Jugoremedije'', dan kad je fabrika osnovana početkom sedamdesetih godina prošlog veka.

Tokom sanacije preduzeća uslovi na tržištu lekova su se drastično pogoršali na štetu domaćih proizvođača lekova, u smislu produženja roka plaćanja od strane RZZO-a, zatim se veliki broj veledrogrija ili ugasio ili upao u probleme sa likvidnošću, što je uticalo na to da ukoliko proizvođač želi da nekoj veledrogeriji proda svoj lek mora neizostavno povećati dodatne bonitete, ne bi li lek plasirao na tržište. Treba istaći da se već na početku 2010. godine moglo naslutiti da uvoznički lobi u Srbiji jača i da će doći do promena na tržištu, što se i dogodilo. Sve više lekova domaćih proizvođača skidano je sa pozitivne liste lekova, povećanja cena lekova nisu odobravana; a da bi se održao kontinuitet u snabdevanju lekova ili se moralo proizvoditi (neke grupe lekova) po negativnoj kalkulaciji ili dozvoliti da država interventno uvozi lekove i tako polako istisne domaćeg proizvođača - da ne pominjemo da je 2010. godine donet novi Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima koji je skoro izjednačio domaćeg i stranog proizvođača lekova. Posledice tog zakona itekako osećaju domaći proizvođači lekova.

Kada je ''Jugoremedija'', početkom 2010. godine, dobila nacionalni sertifikat GMP za proizvodnju svojih lekova od Ministarstva zdravlja Republike Srbije, trebalo je otpočeti sa velikim ciklusom proizvodnje i što pre pokušati da se dođe do pozitivnih efekata koje bi velika investicija opravdala. Međutim u tom momentu bilo je potrebno obezbediti sredstva u visini do 2 miliona evra koja će se usmeriti ka proizvodnji, koja bi vrlo brzo mogla obezbediti da se ''Jugoremedija'' vrati, odnosno poveća svoje učešće na tržištu.  

Banke nisu bile spremne da već zaduženom preduzeću odobre dalje zaduženje, a država iako nije učestvovala ni jednim dinarom u velikoj rekonstrukciji ni dalje nije želela da pomogne. Uprava ''Jugoremedije'' iznosila je na sastanku u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja svoje probleme i tražila od tadašnjeg državnog sekretara Branislava Zeca da se konačno država uključi u probleme ''Jugoremedije'', nastale (ponovo napominjemo ''Jugoremedija'' je morala da sprovede veliku rekonstrukciju) zbog nedostatka sopstvenih obrtnih sredstava; namerno ne pominjemo svetsku ekonomsku krizu (koja je svakako ostavila i još uvek ostavlja negativne efekte na našu opterećenu i slabu privredu). ''Jugoremedija'' je u 2010. godini zapala i u ozbiljan problem jer nije mogla da uspostavi kontinuiranu proizvodnju i da počne sa otplatom dospelih kredita, a takođe nije mogla ni da izmiruje svoju ugovornu obavezu prema ''Sanofi Aventisu'', čije licencne preparate proizvodi. Međutim, za to gospodin Zec i njegovi tadašnji partneri iz Ministarstva ekonomije nisu imali sluha. Jedino što je bilo istaknuto na tom zajedničkom sastanku bilo je da oni   znaju za problem koji ''Jugoremedija'' ima sa ''Sanofi Aventisom'' i da ukoliko uprava želi da se i država uključi, to podrazumeva preuzimanje firme od strane države, a ne rukovođenje od strane malih akcionara. U međuvremenu, po nečijem nalogu, zrenjaninska policija je iz ''Jugoremedije'' odnela skoro celu dokumentaciju o poslovanju firme. Iako nakon kompletnog policijskog pregleda dokumentacije ništa nije ustanovljeno, državni sekretar Branislav Zec je bio slobodan da tadašnjem direktoru Deuriću preti hapšenjem. I na tom sastanku se videlo kako ne postoji dobra namera države da pomogne domaćem proizvođaču lekova da se finansijski konsoliduje. ''Galenika'', kao domaći proizvođač, preuzeta je od strane države, a  njenih lekova nema nigde na tržištu, pa je, sudeći po tome, prošloj vlasti više u interesu bilo gašenje domaće proizvodnje i podsticanje uvoza lekova.

U narednom periodu uprava ''Jugoremedije'' je pokušavala da se snalazi sama bez bilo kakve finansijske podrške. To je značilo da je sa veledrogerijama koje su likvidne pokušavala da sklapa ugovore o finansiranju proizvodnje, kao na primer sa ''Nelt'' i ''Delta farm'', koje su našle svoj interes u tome i, naravno, uz dosta visoke bonitete kupovale lekove od ''Jugoremedije''. To je bilo privremeno, iznuđeno rešenje zbog kojeg se dubioza u kojoj se ''Jugoremedija'' nalazila samo produbljivala. Moralo se razmišljati o 450 zaposlenih radnika za koje je trebalo isplaćivati lične dohotke.

U 2011. godini uprava ''Jugoremedije'' je uspela da svoje obaveze prema bankama refinansira, što ju je naravno koštalo većih kamata i mnogo nepovoljnijih uslova. Tražena je pomoć od Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije da se formira zajednička radna grupa od članova Vlade i članova uprave koja bi se bavila iznalaženjem rešenja za ''Jugoremediju''. Predlagano je da se posredstvom Privredne komore Srbije, a uz pomoć Vlade sprovede program sporazumnog finansijskog restruktuiranja društva, traženo je da Vlada da garancije za sredstva u visini od 3.5 miliona evra kako bi se stanje u firmi moglo konsolidovati. Vlada nije čak ni odgovorila na dopise.

U međuvremenu od druge polovine avgusta meseca zarade u preduzeću su počele da se ne isplaćuju, porezi i doprinosi na zarade za juli i prvi deo avgusta meseca 2011. godine još nisu uplaćeni, a poslovne banke i dobavljači počeli su da putem prinudne naplate naplaćuju svoja potraživanja. Od novembra meseca 2011. godine račun ''Jugoremedije'' je blokiran (trenutna blokada iznosi 493 miliona dinara), a u strukturi blokade su i plate zaposlenih koji putem prinudne naplate pokušavaju da ostvare svoje pravo na zaradu. Poslednja isplaćena zarada za vreme blokade je novembar mesec 2011. godine. Do pre dva meseca postojala je još neka minimalna proizvodnja u ''Jugoremediji'', ali sada više nema ni toga, jer nema sredstava da se obnovi.

Takođe pre dva meseca bili su uhapšeni generalni direktor i finansijski direktor ''Jugoremedije'' na osnovu famoznog člana 359. Zloupotreba službenog položaja, ne bi li se stvar prikazala tako kao da je zbog nekog ''lopovluka'' firma dovedena na rub propasti. To je u javnosti tako i bilo prikazano, a za posledicu imalo još veće urušavanje kredibiliteta ''Jugoremedije'' kod svih njenih poslovnih partnera,p a naravno i zaposlenih, koji se već nalaze u velikoj agoniji kako zbog neisplaćenih zarada, tako i zbog gubitka socijalnog osiguranja. To hapšenje je trebalo da se predstavi kao otpočinjanje preispitivanja privatizacije ''Jugoremedije'' po Rezoluciji Evropskog Parlamenta. Na taj način potpuno bi se zaobišla odgovornost vlasti i države zbog neodgovornog odnosa prema svom delu vlasništva i prema drugim suvlasnicima. ''Jugoremedija'' je, stoga, podnela tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije, Agencije za privatizaciju i Centralnog registra HOV 16.08.2012.godine. Tužbu Vam dostavljamo u prilogu ovog dopisa.

Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Balkan, bio je u ''Jugoremediji'' krajem avgusta kako bi se lično uverio da li je u firmi sprovedena GMP investicija i kada se uverio da jeste, bilo mu je jasno da ''neko'' ko nije učestvovao u investiranju koje je vredno 12 miliona evra, sada želi tu investiciju da umanji i da je, kako se izrazio, ''otme''.

Radnici i uprava ''Jugoremedije'' još uvek imaju nadu da nova vlast želi da pomogne onima koji grade i investiraju u svoje firme za opšte dobro cele zajednice, a ne samo pojedinih partijskih i interesnih grupa. Potrebno je u dogovoru između radničko-akcionarske uprave ''Jugoremedije'' i nadležnih ministarstava postići sporazum kojim bi se država uključila u oporavak ovog preduzeća i pokretanje proizvodnje. Pokret za slobodu stoji na raspolaganju da posreduje u organizovanju zajedničkog sastanka.

Sve informacije u ovom dopisu predstavljaju samo jednu kratku hronologiju zbivanja u ''Jugoremediji'', koja, naravno, može biti potkrepljena i dokumentima koja se nalaze u firmi, kao i snimljenim materijalima (film: ''Ugovor na štetu trećeg'' snimljen prema uvidima Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije).                      

''Srbolek''

Nova vlast ima jedinstvenu priliku da iskoristi isplative mogućnosti Srboleka i stvori model za druge firme kako se loša privatizacija spašava društvom koje ponovo zapošljava i privređuje, kao i uzor kako se izvršna vlast zaista hrabro i odlučno suočava sa sistemskom korupcijom prošlosti. Upoznaćemo Vas sa bitnim momentima ovog slučaja.

I

Posredstvom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i predstavnika vlasti grada Beograda, dana 11. oktobra 2010. godine, postignut je konsenzus osnovnih ciljeva i zaključen je PROTOKOL sa Srbolekom koji NIJE REALIZOVAN (Protokol u Prilogu).

Za realizaciju obaveza iz ovog protokola bio je odgovoran poslodavac, a predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i grada Beograda, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, potpisima su GARANTOVALI da će se Prtokol realizovati na dogovoren način, ili da će se u suprotnom preduzeti mere u okviru svoje nadležnosti.
Garancija za realizaciju Protokola svojim potpisima i pečatom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, dali su u ime Ministarstva, tada državni sekretar Nebojša Ćirić, a u ime grada Beograda, član Gradskog veća grada Beograda, Miroslav Čučković.

Navedeni Protokol predstavlja priznanje duga poslodavca SRBOLEKA AD, koje je zastupao i predstavljao direktor i pojedinačno najveći vlasnik Jovica Stefanović Nini prema zaposlenima, kojim je utvrđena dinamika isplate zaostalih zarada i drugih dospelih obaveza poslodavca, a predstavlja i svojevrsno pristupanje dugu Republike Srbije i njenih organa, da će se ispuniti potraživanja od dužnika. Potpisivanjem ovog Protokola, Republika Srbija je stupila u obavezu pored dužnika.

Shodno primeni Zakona o obligacionim odnosima i to: opštih načela o prouzrokovanju štete iz čl. 154. i 155, odredaba o naknadi materijalne štete iz čl. 185, 186. i 188. i odredaba o pristupanju dugu iz čl. 451. i 452. traži od Republike Srbije – Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (i prethodnog i aktuelnog saziva vlasti) da se ispoštuju preuzete obaveze iz ovog Protokola, koje su DOSPELE pre više od godinu dana, a koje niko ne ispunjava i za koje niko nije odgovoran.

Privatizacija Akcionarskog društva za medicinsko snabdevanje i proizvodnju SRBOLEK iz Beograda, ul. Sarajevska br. 84 bila je jedna od najlošijih privatizacija, označena u Izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać, kao karakterističan primer kršenja prava malih akcionara i njihove mogućnosti da zaštite svoju imovinu i radna mesta navedenih u dokumentima iz Brisela o spornih 24 privatizacija.

Potpisnik Protokola u ime poslodavca i odgovornog lica bio je kontroverzni biznismen sa Interpolove poternice, Jovica Stefanović – Nini, vlasnik firme MD Nini DOO, koja je bila najveći akcionar u Srboleku AD i čija je samovolja bila bez premca.

Stefanović je zahvaljujući nemaru države i njenih organa imao punu kontrolu i godinama je javno pljačkao Srbolek, iako je zvanično posedovao svega 24,99% akcija.

Već sam izbor kupca državnog paketa akcija svedoči o nesavesnom odnosu Agencije za privatizaciju prema subjektu privatizacije, a isključivo briga za sam čin prodaje imovine, uvećala je rizik u poslovanju firme i akcionara.

Od samog početka privatizacije Stefanović nije poštovao zakon ni ugovor, već je silom uzurpirao upravljačka prava, kršio pravila demokratskog udruživanja na skupštini akcionara, gazio sindikalna i druga prava iz radnog odnosa, otpuštao radnike tokom zakonitog štrajka, konstantno zloupotrebljavao položaj i uvećavao lično bogatstvo na štetu Srboleka i radnika – akcionara.

Institucije nisu reagovale iako su se zaposleni i mali akcionari obraćali svima, ministarstvima, tužilaštvu, Komisiji za hartije od vrednosti, pa nadalje, da bi ih upozorili da Stefanović izvlači kapital preko svojih povezanih firmi i ne plaća državi poreze i obaveze, ali nije bilo reakcije. Brojna upozorenja su dolazila i od sindikalnih organizacija.

Odbijanje saradnje Stefanovića i bilo kakvog partnerstva sa ostalim vlasnicima – prvenstveno sa radnicima – malim akcionarima, nanelo je štetu ne samo radnicima i malim akcionarima već i samoj državi, odnosno svim njenim građanima.

Država začuđujuće nije ispoljila nikakvu odgovornost zbog posledica loše privatizacije koja je bila u njenom aranžmanu. U čitavom razdoblju u kojem su počinjena ova (ne)dela Vlada Srbije je ispoljila kontinuitet u politici koja je tako ponašanje omogućila, podržavala i štitila. Pomenuto ponašanje nije moglo biti učinjeno bez usmeravanja i podrške Vlade (ili tačnije – pojedinih ministara), pogotovo kada je reč o njenim agencijama.

Vlada Republike Srbije je ignorisala upozorenja svog organa, Saveta za borbu protiv korupcije, koji je blagovremeno upozoravao na kršenje zakona i ugovora. Usmeravala je svoje aparate vlasti protiv radnika i malih akcionara, koji su se u zakonskim okvirima suprotstavili uzurpaciji svojine i moći. Nije iskazala interes za poslovanje firme i saniranje nastale štete, već je ispoljila interes samo za prodaju i preprodaju svog udela u vlasništvu, nametajući radnicima i malim akcionarima da i oni sami ograniče svoj interes na prodaju i preprodaju akcija, bez obzira na rizik da firma propadne, a radnici ostanu bez posla i elementarnih uslova za egzistenciju.

Savet za borbu protiv korupcije je u svom izveštaju od 26.10.2010. godine preporučio Vladi “da sa naročitom pažnjom analizira postupanje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, koje je svojim mešanjem u nedavno okončan štrajk u Srboleku omogućio nesavesnoj upravi (Srboleka) da učvrsti svoju samovolju i nastavi da ugrožava imovinu ostalih akcionara i opstanak preduzeća”.

I brojni drugi primeri koje je Savet za borbu protiv korupcije prethodnih godina analizirao u izveštajima i inicijativama dostavljenim Vladi, jasno su govorili da se radi o sistemskom problemu. Savet je gotovo svakodnevno obaveštavao Vladu o raznim nezakonitostima i tražio od Vlade da razmotri zbog čega institucije ne rade po zakonu, ili rade sporo, kao i da analizira nedostatke u propisima zbog kojih regulatorna tela ne mogu da spreče samovolju najvećeg akcionara u privatizovanim privrednim društvima. Verujemo da će to biti okosnica rada objavljene borbe protiv sistemske korupcije jer je tu srž problema.

II

Potpisanim Protokolom bilo je dogovoreno i garantovano da će Srbolek AD nastaviti proizvodnju. Za nastavak proizvodnje su postojali svi uslovi. Da je proizvodnja bila nastavljena Srbolek ne bi danas bio u sramnom stečaju!

Od nekada uspešnog preduzeća, osnovanog pre sto godina, ostale su samo posledice petogodišnje samovolje i šteta. Ostalo je samo da se postupak stečaja pokrenut rešenjem Privrednog suda u Beogradu 1.St. 391/2011 od 11. 05. 2011. godine završi unovčavanjem imovine stečajnog dužnika.

Odluku o bankrotu doneo je 10. 08. 2011. godine Privredni sud u Beogradu, sa obrazloženjem da nije podnet plan reorganizacije. Stečajni upravnik Dragan Perković kazao je da nije mogao sam da predloži plan reorganizacije, jer su to mogli da odluče samo poverioci koji u njegovo sprovođenje treba da ulože pare. Na pitanje novinara da li se bilo ko iz Ministarstva ekonomije ili Ministarstva zdravlja interesovao šta će biti sa Srbolekom Perković je kazao: “Niko iz države mene ovih četiri meseca nije kontaktirao, niti mi je jednu reč uputio, ali su mi poslali pet inspekcija koje su mi zabranile da prodajem lekove, da radim i ispunjavam propisane uslove”.

Istina je sledeća: članom 155. Zakona o stečaju (Službeni glasnik RS br. 104/09 i 99/11) predviđena je mogućnost da stečajni dužnik istovremeno sa podnošenjem predloga za pokretanje stečajnog postupka podnese unapred pripremljen Plan reorganizacije. Ipak, na osnovu člana 159. navedenog zakona, stečajni sudija mora odbaciti predlog ako planom reorganizacije nisu obuhvaćeni poverioci koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli svojim glasanjem da utiču na odluku o usvajanju plana. “Reorganizacija se sprovodi ako se time obezbeđuje povoljnije namirenje poverilaca u odnosu na bankrotstvo, a posebno ako postoji ekonomsko opravdani uslovi za nastavak dužnikovog poslovanja.” Ako je u srpskoj istoriji neko privredno društvo imalo osnovu da se preporodi planom reorganizacije, onda je to Srbolek (imalo je, i još uvek ima potencijal). Zašto nije? - Odgovor bi nas ponovo odveo na opisivanje hobotnice sistemske korupcije osakaćene Srbije.

Osim toga, 27. maja 2011. godine donet je Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava (“Službeni glasnik RS” br. 36/11) na osnovu koga je takođe bilo moguće konsolidovati preduzeće i obnoviti proizvodnju, na principima saradnje i koordinacije poverilaca, samo da stečaj Srboleka nije proglašen desetak dana ranije (“Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način sporazumnog finansijskog restruktuiranja privrednih društava (u daljem tekstu: finansijsko restruktuiranje) u Republici Srbiji koje se sprovdi najkasnije pre pokretanja stečajnog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.”).

Prosta logika nalaže da se izvede sledeći zaključak: država, kao najveći poverilac, pustila je da ovo strateško privredno društvo propadne. Mali akcionari i investitori iz Slovenije i Srbije nisu uspeli da spreče zatvaranje preduzeća, ali se neće predavati!

Državne institucije, kojima su se mali akcionari obraćali od 2008. godine, glavni su krivci što je direktor i pojedinačno najveći vlasnik Jovica Stefanović Nini opljačkao i urušio fabriku, koja je do 2005. godine uvek bila profitabilna.

Tek posle dve godine od kada je podnešena prva krivična prijava, Nini je uhapšen, zbog osnovane sumnje da je oštetio državu, radnike i male akcionare.

Početkom jula prošle godine pušten je da se brani sa slobode, i pored realne sumnje da će pobeći u Makedoniju. Postavlja se pitanje zašto je Jovica Stefanović pušten iz pritvora ubrzo nakon što se u njemu našao 08. 11. 2010. godine? Protiv njega se vodilo više krivičnih postupaka u Višem sudu u Beogradu – broj KTR- 1491/09 od 28. 07. 2009. godine, KTR- 1146/09 od 09. 10. 2009. godine, a po velikom broju krivičnih prijava podnetih Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu, tužilaštvo je podnelo zahteve za prikupljanje obaveštenja Direkciji policije. Pre Srboleka, na gotovo identičan način Nini je opljačkao Jugoremediju AD Zrenjanin, takođe iz privatizacije, oštetivši ovu fabriku lekova za više od 100 miliona evra.

Osim toga, kod Višeg suda u Beogradu se po zahtevu Višeg javnog tužilaštva vodio postupak za oduzimanje imovine od Jovice Stefanovića i njegovih povezanih lica. Po nekim informacijama Nini se nalazi u Makedoniji, i preko svojih ljudi – kao produžene ruke, uredno nadgleda i rukovodi svojim brojnim firmama, koje je kupio novcem stečenim kriminalom preko of-šor kompanija sa Kipra, a koji je opran kroz raznorazne privatizacije.

Sa druge strane, začuđujuća je količina nebrige države o Srboleku AD, posebno s obzirom da je Srbolek dugo vremena bio privredno društvo od posebnog značaja za Republiku Srbiju (u Prilogu).

Potencijal Srboleka, s obzirom na prirodu delatnosti i profitabilnosti je takav da čak i sada kada je u tzv. bankrotstvu može sopstvenim aktivnostima da obezbedi brzo i efikasno poslovanje, da namiri stara potraživanja i redovno izmiruje buduće obaveze, na način kako se to odvijalo pre sporne promene vlasničke strukture.

I nakon uvođenja stečaja postojala je mogućnost da deo zaposlenih ostane u fabrici da radi, pošto je na zalihama bilo lekova koji su mogli odmah da se prodaju, kao i sirovina za nastavak proizvodnje. Ipak, i pored predloga stečajnog upravnika i saglasnosti stečajnog sudije da se to uradi, ova zamisao o spasu Fabrike nije se dopala nadležnom Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja?! Tada je Srbolek imao na zalihama sirovine i lekove u vrednosti od preko 300 miliona dinara. Da je nastavljena proizvodnja, i pored pokrenutog stečaja, fabrika bi uspela da u roku od samo nekoliko meseci vrati dugove i nastavi izvoz na okolna tržišta.

Fabrika lekova Srbolek koja je u stečaju od maja prošle godine, uplatila je 500.000 dinara sudu, da bi bio uveden stečaj nad firmom MD Nini DOO od koje Srbolek potražuje oko milijardu dinara. Ipak, Nini je uspeo da iz inostranstva deblokira račun, a Srbolek je ugasio proizvodnju i otpustio svih 200 radnika. S tog stanovišta, nije moguće sagledati koje su sve posledice gašenja pogona i upadljive deindustrijalizacije, niti koji su sve problemi permanentnog rasta nezaposlenosti.

Stečajni upravnik Srboleka Dragan Perković je do sada više puta bezuspešno objavljivao oglase za prodaju ovog privrednog društva. Trenutno je aktuelan još jedan oglas za prodaju imovine 12. oktobra ove godine, iako sada nije upitno da se to čini. Ako preduzeće ne može da se proda – ZAŠTO DRŽAVA NE OMOGUĆI NASTAVAK PROIZVODNjE kada je evidentno da se Srbolek može sam izvući iz stečaja? Na dobiti bi bili svi – i država, radnici i akcionari, jedino ne uvoznički lobi i tajkuni koji očekuju da jeftino kupe bitnu imovinu i da je kasnije za višestruko više preprodaju.

Dakle, imate jedinstvenu priliku da iskoristite isplative mogućnosti Srboleka da Vam bude model za druge firme kako se loša privatizacija spašava društvom koje ponovo zapošljava i privređuje (bez spornih preprodaja), kao i uzor kako se izvršna vlast zaista hrabro i odlučno suočava sa sistemskom korupcijom prošlosti.
-----
Radnici okupljeni u Pokretu za slobodu odlučivaće ima li potrebe organizovati nove radničke proteste shodno potezima nove vlasti i njenom odnosu prema pokretanju i očuvanju proizvodnje i radnih mesta.

Srdačan pozdrav i želimo Vam puno uspeha u radu,

POKRET ZA SLOBODU
Milenko Srećković
__________________
Samostalni Sindikat ''Jugoremedije''
Vladimir Pecikoza
__________________
Udruženje akcionara i bivših radnika ''Srboleka''
Zoran Gočević
__________________

Fusnote:

1) Izveštaji su dostupni na internet adresi Saveta za borbu protiv korupcije: www.antikorupcija-savet.gov.rs

2) Ovakav kupac nije mogao ostati nepoznat Agenciji za privatizaciju – Jovica Stefanović Nini, bio je u vreme privatizacije vlasnik većeg broja preduzeća u Srbiji, i to: MD Nini Niš 100% udela, Nini Eksport-import Niš 100% udela, Nini Prehrana Niš 100% udela, Nini Kozmetika Niš 100% udela, Jaka 80 Svrljig 100% udela, Reunion Zemun 100% udela, Marko Plus Novi Sad 100% udela, Menta Padej 74% udela, Sigmapharm 100% udela, Prosveta Niš 65% udela, Pivara Niš 52% udela, Elid Donji Dušnik 82% udela, Femid Bela Palanka 91% udela, Srbolek Beograd 24% udela, Trivit-Mlin Vrbas 20% udela, Žitopromet Niš 74% udela, Žitopek Niš 9% udela, veliki akcionar Aik Banke Niš, dok je u Makedoniji imao: 70% Makedonske Banke, Rado Banku, Vetafarm Trejd, Žito Skoplje, Mak Lek, Pelagoniju, Teteks, Ohridsku Banku, Fabriku Blagojev Gorev, Sileks Banku, Konditorsku industriju Evropa, Bitoljsko preduzeće Fustearko Borec, akcije Komercijalne banke i još puno nepomenutih.

3) GMP – Good Manufacturing Practise – Dobra proizvođačka praksa.

4) I v.d. direktor ''Galenike'' Živomir Novaković govorio je o tome kako medijske hajke nanose štetu poslovanju. Povodom istrage o poslovanju bivšeg rukovodstva ''Galenike'', u intervju 7. oktobra za list ''Akter'' izjavio je: ''Ta istraga se vodila, odnosno završavala kad sam došao ovde. Ne znam ništa sem onoga što je objavljeno u medijima, a iskreno i ne interesuje me. Stvorena je jedna loša atmosfera i loš uticaj ima sve to što se pisalo o „Galenici“. Naravno, ne može da se ne piše, ali mi imamo problema zbog bombastih najava i natpisa sa inostranim dobavljačima. Kako njima sve to objasniti? Za internu upotrebu i ajde, mnogo toga se napiše pa ne bude ništa, ali naši partneri u inostranstvu, pogotovo oni kojima smo dužni, pitaju. Sve se to negativno održava. U istragu se ne mešam.''

5) GMP – Good Manufacturing Practise – Dobra proizvođačka praksa.

6) Država, kao pojedinačno najveći akcionar, koju tada zastupa Akcijski fond (u portfelju Akcijskog fonda bile su akcije PIO sa nešto više od 9% i akcije Akcijskog fonda sa preko 31%, sve ukupno 41,93% akcija) nije preduzela nikakve radnje da svoje vlasništvo preknjiži na sebe nakon pravosnažne i izvršne presude o raskidu Kupoprodajnog ugovora, donete od strane Trgovinskog suda u Beogradu juna meseca 2006. godine (presuda je bila pravosnažna decembra meseca 2007. godine), već je bivši kupac ''Jaka 80'' Radoviš Republika Makedonija (vlasništvo Jovice Stefanovića Ninija) bio uknjižen u Centralnom registru HOV do juna 2008. godine, kada je Akcijski fond tužio ''Jugoremediju'' da u svojoj knjizi akcionara ispravi podatak o vlasnicima akcija i Upravni odbor to prihvatio i sproveo (iako ''Jugoremedija'' nije bila strana u sudskom sporu). Inače da bi presuda o raskidu Kupoprodajnog ugovora između ''Jake 80'' Radoviš R. Makedonija i Akcijskog fonda R. Srbije (tada Akcijski fond zastupa direktor Aleksandar Gračanac, koji je i potpisao Kupoprodajni ugovor 2002. godine po nalogu Agencije za privatizaciju, gde se i održala aukcijska prodaja, a čiji je direktor tada bio Mirko Cvetković. Inače svima je bilo tada nadležno ministarstvo za privredu i privatizaciju koje je vodio tadašnji ministar Aleksandar Vlahović.) Ovo je vrlo bitan segmet iz razloga što je već tada bilo očigledno da se dešava nešto veoma čudno sa privatizacijom ''Jugoremedije'' tada doo društvom. Kada je Akcijski fond krajem 2003. godine vršio kontrolu poštovanja Kupoprodajnog ugovora doneo je kroz svoj zapisnik čak i zaključak da se sve ugovorne obaveze sprovode, a tad su već krenuli i štrajkovi u Jugoremediji. Takođe je bitno napomenuti da presuda verovatno nikada ne bi dobila klauzulu pravosnažnosti da se grupa malih akcionara nije organizovala i preko konzulata R.Srbije u Makedoniji došla do podatka da li je Rešenje Trgovinskog suda uručeno ''Jaki 80'' ili ne. Nakon saznanja da je ipak ''Jaki 80'' dostavljeno Rešenje suda trebalo je sa teškom mukom dokazati i na gotovo neverovatan način doći do saznanja da je dostavnica stigla iz Makedonije u Ministastvo pravde R.Srbije (sve se to događalo i odvijalo uz pomoć ambasade u Makedoniji, a na insistiranje malih akcionara, dok nadležni u našoj državi tada nisu imali ''nikakvih saznanja''). Kada su radnici-akcionari dokazali i pronašli gde se ustvari nalazi dostavnica iz Makedonije (u Ministarstvu pravde) tadašnji predsednik Udruženja malih akcionara odlazi po taj dokaz u Ministarstvo pravde, i poučen negativnim iskustvom iste institucije, kopira predmetnu dostavnicu, koja kasnije služi kao dokaz sudu za klauzulu pravosnažnosti, jer je original dostavnice ''nestao'' na putu od Ministarstva pravde do Trgovinskog suda u Masarikovoj. Sve ovo ističemo jer se Akcijski fond i Ministarstvo za privredu i privatizaciju tada nije ''mešao'' u svoj posao da zaštiti svoje vlasništvo zaštiti koje mu je vraćeno odlukom suda. Takođe se Država nije ''mešala'' ni u to da upravlja svojim delom akcija u Jugoremediji kada je trebalo povratiti firmu iz ambisa u koji je zapala zahvaljujući poslovanju Jovice Stefanović-Ninija.

6) Prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2004. godine

Error: The expand/collapse plugin requires that both parameters (id,title) are used.

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
:
(*):
(*):
 
 • February 18, 2018, 10:07 am - richardloanbuz@gmail.com

  Ћао,

  Тражите кредит одмах? Да ли желите да решите своје рачуне и куповину некретнине (инвестициони кредити) / кредит за изградњу? Могу вам гарантовати кредит од 24 сата.

  Ми смо инвестициона компанија светске класе која нуди све врсте финансијских услуга са флексибилним условима отплате и благовременим распоредом затварања.
  Контактирајте нас путем е-маила за детаљне информације.
  Е-маил- richardloanbuz@gmail.com
  Хвала вам.
  Г. Рицхард Бассонг.

 • February 17, 2018, 10:31 am - Valeria Marco

  Moje ime je Valeria Marco, pre 6 meseci, moj poslovni kolaps, nisam imao nade da ponovo dobijem svoj posao. Pokušao sam da pozajmim novac iz banke, ali nisam imao dovoljno novca na svojoj kreditnoj kartici i nema imovine kao kolateral za dobijanje zajma, a onda je moja vrlo bliza prijateljica Camila Diego, upoznala me sa nekim kreditorima preko interneta GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD. Ta kreditna kompanija ove žene je mogla da mi da zajam od 160.000 evra bez imovine kao kolaterala ili kreditne kartice, ali mi je ona dala poverenje. Tako su moji prijatelji rekli sebi zašto sam sebično, pa sam odlučio da podelim ove informacije sa svima. Ako vam je potreban kredit od pouzdanog zajma, pozajmljivac kontaktirajte Ginu Morgan preko njene e-pošte: ginamorganloancompany@gmail.com

 • February 15, 2018, 6:36 am - Tarsha Krune

  Zdravo svima

  Ovo je Tarsha, želim da znate da sam upravo dobio kredit u iznosu od 25.000 dolara od Larri Financea, pošto su me ostavili drugi zajmodavci, vidio sam post od gospodina Paul Hectera o tome kako su mu takođe pomogli, brzo sam primijenio, i oni su zaista osmislili moje lice, sada mogu dobro voditi računa o svom poslu i ostalim ličnim potrebama, možete ih kontaktirati za svoj kredit jer su jednostavno najbolji. Svaki ozbiljni aplikant može doći do njih putem ove e-pošte putem larryfinance@yahoo.com ili VhatsApp broja telefona: +2349051442970

  Kontaktirajte ih sada za svoj kredit, on je zakoniti kreditni zajmodavac.

  Uveravam vas sve što su dobre, bez varanja i oni su najbolja kompanija sa kojom sam ikad radio. Njihove usluge su brze i legitimne. Samo idi i primeni se i vidi o čemu pričam.

  Tarsha Krune

 • February 14, 2018, 6:16 pm - AMANDA JAMES

  Mislite li za dobivanje zajma? Ozbiljno vam je potreban hitan zajam za pokretanje vlastitog posla? Jeste li u dugu? Ovo je vaša prilika da postignete svoju želju, dajte osobne zajmove, poslovne zajmove i sve vrste kredita s 2% kamata za više informacija. Kontaktirajte nas putem e-pošte: Trustedloanfirm7@gmail.com
  (što je broj ... + 2348087497001).........

 • January 21, 2018, 1:41 am - Mr Jones

  Trebate hitan zajam za isplatu duga? Trebate li zajam za pokretanje novog posla? Trebate li osobni zajam? Nudimo sve vrste kredita po kamatnoj stopi od 2%. Kontaktirajte nas danas na e-mail: joneschrisloan@gmail.com

 • January 19, 2018, 7:57 pm - Mark lawrence

  Finding a legitimate lender (njbusinessloanfunds@gmail.com) has always been a big problem for clients who have a financial problem and who need a solution. The issue of loans and collaterals is something that customers are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But we made this difference in the credit industry by offering loans to individuals and the public sector that need financial assistance at a low interest rate of 2%. Bad credit acceptable, terms and conditions are very simple and careful. You will never complain about anything in this credit transaction because we will smile at you. Our company has recorded a lot of penetration in providing first-class financial services to our clients, especially in the field of loan unions and providing capital for individuals and companies.

  We provide the following services:

  Mortgages,
  Home loans / corporate loans,
  Bad Credit Loans / Commercial Loans,
  Initial loans for working capital,
  Construction loans,
  Car loans / Hotel loans,
  Personal loans / Student loans,
  Debt consolidation loans

  OUR LOAN is 100% GUARANTEE without social security, no credit check and 2% interest. We have a network of investors who are willing to provide funds from any amount to individuals and organizations to start business and business. All you have to do is tell us exactly what you want and we will surely accomplish your dream. Do not be fooled, MR NAGAN JEFFERSON is the only answer and solution to your financial problems, when banks and the rest of you refuse. NAGAN JEFFERSON will smile you. For more details about our loan contact us via

  Company name: NJ Business Loan Finance Fund Inc. USA
  Address of seat: 100, Austin, TX 78759.
  E-mail addresses: njbusinessloanfunds@gmail.com
  Website: http://njbusinessloanfinancefunds.webs.com/
  Https://web.facebook.com/NJBLFF/

 • January 14, 2018, 6:32 pm - Valeria Marco

  Moje ime je Valeria Marco, pre 6 meseci, moj poslovni kolaps, nisam imao nade da ponovo dobijem svoj posao. Pokušao sam da pozajmim novac iz banke, ali nisam imao dovoljno novca na svojoj kreditnoj kartici i nema imovine kao kolateral za dobijanje zajma, a onda je moja vrlo bliza prijateljica Camila Diego, upoznala me sa nekim kreditorima preko interneta GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD. Ta kreditna kompanija ove žene je mogla da mi da zajam od 160.000 evra bez imovine kao kolaterala ili kreditne kartice, ali mi je ona dala poverenje. Tako su moji prijatelji rekli sebi zašto sam sebično, pa sam odlučio da podelim ove informacije sa svima. Ako vam je potreban kredit od pouzdanog zajma, pozajmljivac kontaktirajte Ginu Morgan preko njene e-pošte: ginamorganloancompany@gmail.com

 • December 28, 2017, 5:15 pm - LOKALNI TESTIMONIJA

  TESTIMONIJA O KAKO I DOBIO MOJ KREDIT NA INTERNETU, OD ALDEN MOORE KREDITNE FIRME, Ja sam gospođa Carol Webb iz Orlando Florida-SAD. Izuzetno mi je bio potreban kredit za moj biznis, jer je moj posao bio nizak i bilo mi je teško dobiti kredit od banaka i druge finansijske korporacije zbog mog kreditnog rezultata. Očajan sam pokušao skoro svaku priliku da zaradim novac na internetu i naišao sam na svjedočenje jedne gospođe Adrienne Lucas o tome kako je ona dobila zajam od zajmodavca ovdje na internetu pod nazivom Alden Moore Loan firma i napisala je o njihovom originalnom pružene usluge, osećala sam dah svežeg vazduha u mom duhu i odlučio sam da ih probam. Pisao sam kompaniji za kredit putem njihove e-adrese: (aldenmooresloanfirm@gmail.com) Na kraju sam naišao na istinskog zajmodavca i službe u koju mogu vjerovati, sa toliko radosti u srcu vam kažem sve što Alden Moore firma nije razočaraj! Usluga koji mi je pozajmio bio je izuzetno prekrasan i sada budućnost konačno izgleda sjajno za mene i moj posao, jer mi je bilo dozvoljeno da dobijem iznos od 50.000 dolara. Ako morate kontaktirati bilo koju kompaniju kako biste dobili iznos kredita koji vam je potreban danas, uz nisku kamatnu stopu od 2% i bolji raspored plaćanja, kontaktirajte Alden Moore Loan Services putem e-pošte (aldenmooresloanfirm@gmail.com)

 • December 24, 2017, 2:13 pm - ginamorganloancompany@gmail.com

  Moje ime je Valeria Marco, pre 6 meseci, moj poslovni kolaps, nisam imao nade da ponovo dobijem svoj posao. Pokušao sam da pozajmim novac iz banke, ali nisam imao dovoljno novca na svojoj kreditnoj kartici i nema imovine kao kolateral za dobijanje zajma, a onda je moja vrlo bliza prijateljica Camila Diego, upoznala me sa nekim kreditorima preko interneta GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD. Ta kreditna kompanija ove žene je mogla da mi da zajam od 160.000 evra bez imovine kao kolaterala ili kreditne kartice, ali mi je ona dala poverenje. Tako su moji prijatelji rekli sebi zašto sam sebično, pa sam odlučio da podelim ove informacije sa svima. Ako vam je potreban kredit od pouzdanog zajma, pozajmljivac kontaktirajte Ginu Morgan preko njene e-pošte: ginamorganloancompany@gmail.com

 • November 29, 2017, 6:00 am - ginamorganloancompany@gmail.com

  Moje ime je Patricia Martins, samohrani roditelj, pre nego što je moj suprug umro, ostavio nas je toliko duga, bio sam zbunjen i frustriran kako da platim ogroman dug. Jednog dana prošao sam kroz internet, naišao sam na iskaz (Pedra Gonçalo) o tome kako mu je GINA MORGAN pomogla u zajmu. Tako sam se prijavila za kredit od 85.000 evra u trajanju od 5 godina od Kompanije preko nje (ginamorganloancompany@gmail.com). Kada sam se prijavio za zajam, obavezao se BOG da ako dobijem zajam, ja ću neka svet zna šta je uradio za mene, na moje najveće iznenađenje, za manje od 48 sati moj kredit je odobren sa kamatom od 2%. Sada sam rešio dug svog supruga i pokrenuo sam novi život i posao. Upravo sam ispunila svoj zavet. Dakle, ako želite bilo kakvu vrstu kredita i do 2% molimo kontaktirajte GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD na svoj e-mail ginamorganloancompany@gmail.com

 • November 26, 2017, 7:34 pm - Mrsfaithelena.fund@gmail.com

  Pozdrav svima ..

  Mi smo organizacija gospođe Faith Elena koja je formirana kako bi pomogla ljudima u potrebama pomoći, kao što je finansijska pomoć. Dakle, ako ste u finansijskim poteškoćama ili ste u nekom finansijskom zbrku, a vam trebaju sredstva za pokretanje sopstvenog posla, ili vam je potreban kredit da biste poravnali svoj dug ili platili svoje račune, započeli lijep posao ili ste pronalazili teško dobiti kapitalni zajam od lokalnih banaka, obratite nam se danas putem e-maila: mrsfaithelena.fund@gmail.com

  INFORMACIJE O KREDITIMA KREDITA.
  Vaše potpuno ime: ...............
  Traženi iznos zajma: ..........
  Trajanje zajma: .............
  Namjena kredita: ..........
  Adresa aplikanta: ...........
  Zanimanje: ..........
  Lokacija: ........
  Država: ..............
  Država: .................
  Pol: ............
  Starost: .............
  Mobilni .............
  Mjesecna zarada:........

  Hvala dok čekamo da vaš odgovor hitno odgovori.

 • November 25, 2017, 12:01 am - Ponuda za zajam

  Zdravo,
  Ovo je obavijestiti javnost da je gospođa fernan tina, privatni kreditni zajmodavac otvorio financijsku priliku svima kojima je potrebna bilo kakva financijska pomoć. Dajemo zajam po kamatnoj stopi od 2% za pojedince, tvrtke i tvrtke pod jasnim i razumljivim uvjetima i uvjetima. kontaktirajte nas danas e-mailom na: (fernantinaloan@gmail.com)

 • November 22, 2017, 6:49 pm - tishman miles

  Dobar dan tebi Loan Seeker,

  (Dobrodošli u 24-časovno kreditno preduzeće) Mi smo finansijska kompanija za zajmove koja daje bilo kakav kredit za pojedinca i preduzeće po stopi od 2%, sa niskim kamatnim stopom, možete se prijaviti čak i sa lošim kreditom po orgu, Naši željeni krediti počinju od $ 5000 minimum do Maksimum 100 miliona dolara, Brzo
  odobrenje bez kašnjenja ili nedoumica, Za više informacija nam pošaljite e-mail na: 24hoursloancompany@gmail.com

  Svi odgovori trebaju biti prosleđeni na: 24hoursloancompany@gmail.com

  S obzirom na to

  Tishman milja

  Adresa: 6983 NW 82nd Ave Majami,
  Miami-Dade County 33166 Sjedinjene Američke Države
  Broj telefona: +1 305-417-5876
  Broj faksa: +1 305 787-2571
  Email: 24hoursloancompany@gmail.com
  Web stranica: www.24hoursloans.com

 • November 17, 2017, 3:14 am - mark williams

  Da li tražite finansijske izvore sa kamatnom stopom od 2% za nove stanove, izgradnju,
  Refinansiranje,
  Konsolidacija duga, lični ili poslovni ciljevi? Mala ili velika? ovde je
  otvorite priliku. nudimo sve vrste kredita.
  * Maksimalni iznos koji pozajmljujemo je 500.000.000,00 u svim valutama: za više informacija

  Kontaktirajte nas putem e-maila: ..
  legitloanfirm322@GMAIL.COM

  globalfinance334@gmail.com

  whatsapp .. + 2348151313669

 • November 16, 2017, 10:58 pm - Thomas

  Dobar dan svima ja sam Jusuf Tomas iz Sjedinjenih Država, ja sam ostao u Los Angelesu i imam raskidan posao, sve dok nisam našao ovu e-poštu koja mi pomaže da dobijem kredit za posao, a sada želim da koristim ovaj kratak medij da čestitam gore pomenutoj kompaniji za brz i siguran novac koji mi pozajmljuju bez bilo kakvog oblika kolaterala, ja pozajmljujem 500.000 USD od kompanije da bih spasao moje poslovanje i mnogo toga, video sam njihovu poštu na internetu, svi uvijek daju svedočenje za ono što su uradili, tako da sam brzo stupio u kontakt sa njima i svi su učinili sve za mene bez stresa i moj novac je poslat na moj račun 48 sati kasnije, bio sam iznenađen i radujem se, sada imam standardni agent za poslovnu kontrolu koji mi pomaže, sada ću savetovati one kojima je hitan zajam da je kontaktiraju na [peertopeerlendingcompany03@gmail.com] on je vrlo dobar čovjek i znam da će vam odmah pomoći .. Ispod je on pozajmio ohrabrujuće riječi. Za pozajmljivače kredita Da li ste finansijski i potreban kredit? Da li vam je potreban kredit za isplatu kredita i dugova? Da li vam je potrebno finansiranje za postavljanje sopstvenog posla? Da li vam trebaju krediti za obavljanje velikih projekata? Da li vam treba kredit za koledž? Da li vam je potrebno finansiranje raznih drugih procesa? email kontakt: peertopeerlendingcompany03@gmail.com Hvala.

 • November 16, 2017, 8:19 pm - KREDIT

  Jeste li doživjeli poteškoće u dobivanju zajma od običnih zajmodavaca i drugih banaka?
  ovo je prilika za vas! mi smo eucharia daniel zajam usluga, u povezanosti s TURKISH BANK
  nudimo zajam uz nisku kamatnu stopu, jednostavno i pouzdano, sve što morate učiniti jest
  primjenjuje se, dobije odobrenje kredita i dobiva kredit, to je 100% istina, kontaktirajte nas putem e-pošte (euchariadanielloanfirm@gmail.com)

 • November 14, 2017, 1:16 pm - Mr David

  Dobar dan,

  Potreban vam je hitan kredit za započinjanje velikog posla Ovo je kreditni rejting kompanije. Daće zajam po stopi od 2% za Zajmoprimac će biti zajam zajma zajma. Daće zajam od 50.000 dolara, 1.000.000 dolara. 100.000.000 dolara. Za zajmoprimca zavisi potreba za podnosiocu kredita, maksimum od 1 do 30 godina. Ako vam zatreba Loan Kontaktirajte nas sa našim kreditnim aranžmanom ili pošaljite nam e-mail peertopeerlendingcompany03@gmail.com za bilo koji kredit koji vam je potreban.

  Informacije zajmoprimaca

  Tvoje ime ...
  Tvoja država.....
  vaša adresa .....
  tvoja profesija ...
  Socijalni status .......
  Trenutna situacija na radnom mestu
  .................................. ...
  Telefonski brojevi / mobitel / telefonski ured
  .................................. ...
  Mjesecna zarada .....
  Trajanje kredita
  Iznos kredita
  Kako si cuo za nas?
  .................................. .......
  Nudimo i kredit za isplatu duga i računa,

  Kontakt: peertopeerlendingcompany03@gmail.com

  S poštovanjem.

 • November 13, 2017, 11:48 am - Mr David

  Dobar dan,

  Potreban vam je hitan kredit za započinjanje velikog posla Ovo je kreditni rejting kompanije. Daće zajam po stopi od 2% za Zajmoprimac će biti zajam zajma zajma. Daće zajam od 50.000 dolara, 1.000.000 dolara. 100.000.000 dolara. Za zajmoprimca zavisi potreba za podnosiocu kredita, maksimum od 1 do 30 godina. Ako vam zatreba Loan Kontaktirajte nas sa našim kreditnim aranžmanom ili pošaljite nam e-mail peertopeerlendingcompany03@gmail.com za bilo koji kredit koji vam je potreban.

  Informacije zajmoprimaca

  Tvoje ime ...
  Tvoja država.....
  vaša adresa .....
  tvoja profesija ...
  Socijalni status .......
  Trenutna situacija na radnom mestu
  .................................. ...
  Telefonski brojevi / mobitel / telefonski ured
  .................................. ...
  Mjesecna zarada .....
  Trajanje kredita
  Iznos kredita
  Kako si cuo za nas?
  .................................. .......
  Nudimo i kredit za isplatu duga i računa,

  Kontakt kompanije: peertopeerlendingcompany03@gmail.com
  S poštovanjem.

 • November 12, 2017, 8:08 am - IRENE FERNANDEZ

  Trebate li zajam? Trebate hitni zajam za brisanje dugova ili vam je potreban kapitalni zajam za poboljšanje poslovanja? Jeste li odbijali banke i druge financijske agencije? Nemojte tražiti dalje, mi smo ovdje da vam pomognemo financijski, sve što trebate učiniti jest da nam pošaljete e-poštu putem (irenegironfernandez@gmail.com) da biste dobili zajam jasnim i razumljivim uvjetima i odredbama. Vaša sreća je 100% zajamčena.
  Pošaljite nam e-poštu na adresu: (irenegironfernandez@gmail.com)

 • November 11, 2017, 9:27 pm - Laura Pablo

  Dobar dan,
  Moje ime je Laura Pablo, želim da svedočim o dobrom zajmodavcu koji mi je pokazao svetlo nakon što su me prevarili 2 različita internetska kreditora. Izgubio sam novac i iznosio je ukupno 5.000 eura. Jednog dana sam gledao kroz internet koji je izgledao vrlo frustrirano, a onda sam naišao na iskaz čoveka koji je takođe bio prevarant i na kraju se priključio legitimnoj i pouzdanoj kompaniji za kredit koji se zove Gina Morgan Loan Company (ginamorganloancompany@gmail.com) konačno dobio zajam, pa sam odlučio da stupim u kontakt sa istom kreditnom kompanijom i onda im ispričao svoju priču. Rekli su mi da više ne plačem jer sam napravio pravi izbor kontaktirajući ih. Napunio sam obrazac za prijavu za kredit i nastavio sa svim onim što je traženo od mene i dobio sam iznos od 32.000,00 € od ove velike kompanije. Zato sam se obavezao sebi da ću nastaviti da svedočim na internetu kako sam dobio zajam. Verujem da i drugi ljudi svedoče o istom poštenom zajmodavcu. Da li vam je potreban kredit hitno? ljubazno i ​​brzo kontaktirajte kompaniju putem e-maila: ginamorganloancompany@gmail.com

 • November 9, 2017, 1:12 pm - Kimberly Bailey

  TREBATE POTVRĐUJUĆI NOVAC ZA PLAĆANJE BILJA KONTAKTIRAJTE: kimberlbailey8@gmail.com ZA VIŠE INFORMACIJA

 • November 8, 2017, 9:48 pm - Patricia Martins

  Moje ime je Patricia Martins, iz Bosne, samohrani roditelj, pre nego što je moj suprug umro, ostavio nam je toliko duga, bio sam zbunjen i frustriran kako da platim ogroman dug. Jednog dana prošao sam kroz internet, naišao sam na iskaz (Pedra Gonçalo) o tome kako mu je GINA MORGAN pomogla u zajmu. Tako sam se prijavila za kredit od 85.000 evra u trajanju od 5 godina od Kompanije preko nje (ginamorganloancompany@gmail.com). Kada sam se prijavio za zajam, obavezao se BOG da ako dobijem zajam, ja ću neka svet zna šta je uradio za mene, na moje najveće iznenađenje, za manje od 48 sati moj kredit je odobren sa kamatom od 2%. Sada sam rešio dug svog supruga i pokrenuo sam novi život i posao. Upravo sam ispunila svoj zavet. Dakle, ako želite bilo kakvu vrstu kredita od 2%, molimo kontaktirajte GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD na svoj e-mail ginamorganloancompany@gmail.com

 • November 4, 2017, 2:52 am - eric financee

  Trenger du lån til prosjekt, investeringer, personlige lån, virksomhetslån, boliglån, studielån, konsolideringslån og lån til ulike prosjekter? For de som ønsker å få et lån fra vårt firma, bør du kontakte oss i dag på (ericfinancee@gmail.com eller ericfinancee@outlook.com) eller besøk vår hjemmeside ericfinancee.wixsite.com/ericfinance og få lånet ditt i dag.

 • November 3, 2017, 8:37 am - skyworldloanfirm@gmail.com

  Sky World Firma, mi daju kredite po kamatnoj stopi od 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
   

  Dobar dan gospodine / ma am.

  Mi smo privatna kompanija i nudimo kredite po niskim kamatama prilikom određivanja iznosa kredita između 100 miliona rezervisanja za kredit od $ 1,000 dolara za razvoj biznisa: konkurentnost za rast / poslovnu ekspanziju.

  Nudimo razne kredite

  * Lični krediti (osigurani i neosigurani)
  * Poslovni krediti (osigurani i neosigurani)
  * Krediti za konsolidaciju
    
  Bez naknade.

  Zahvaljujemo vam što ste odvojili vrijeme da pročitate ovaj oglas.
  Za više informacija i upite pošaljite nam e-mail danas
  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com

  Sarah Williams.

 • October 24, 2017, 9:35 am - Anna

  Ja sam privatni kreditni zajmodavac i investitori, trebate
  pravni zajam, pošten, pouzdan i brz? Mogu vam pomoći
  Zajmoprimac za zajam od 100% za tvrtke i pojedince
  Zajmovi, Plus također financiraju sve vrste radova. za
  više informacija kontaktirajte nas na adresu e-pošte kowaanna22@gmail.com

 • October 24, 2017, 9:33 am - potrebna hitna kredit

  Dobiti brz kredit i legit s 2% niske kamatne stope, nudimo sve vrste kredita,

  Naše usluge su:

  * Osobni zajmovi
  krediti za konsolidaciju duga
  * Poslovni zajmovi
  * obrazovni krediti
  hipoteke
  sergeneuburger08@gmail.com

 • October 10, 2017, 10:06 pm - Eric Jordan

  Добар дан свима!
  Моје име је Eric Jordan, имам дивну жену и 3 дјеце. Пре две недеље сам био у очајној потреби за новцем па сам мислио да имам зајам, а онда сам налетио на толико погрешних руку који су тврдили да су зајмодавци не знају да су сви сцаммерс. Прикупили су ми 4000 евра и одбили да ми пошаљете емаил. Постао сам збуњен и фрустриран, постао сам пијан, један веран дан када сам отишао у Бар за неко пиће, а онда сам срео старог пријатеља, рекао сам му све што ми се догодило, да ми каже да ће ме упознати компанији ГИНА МОРГАН ЛОАН ЦОМПАНИ ЛТД, рекао је он. Компанија је истинита и поуздана, рекао ми је како је компанија помогла њему и својој породици. Због тога сам прикупио њену адресу е-поште (гинаморганлоанцомпани@гмаил.цом), одмах сам је контактирала, дошла сам кући, рекла ми правила и прописе и ја сам пратио, а након обраде кредита, за мање од 24 сата, добио сам зајам од € 50,000 ... Сигурна сам да ће вам такође бити драго да вам помогне, тако да ако сте заинтересовани за кредит, можете је контактирати и на овај е-маил: ginamorganloancompany@gmail.com

 • October 10, 2017, 8:44 am - sunlightloans14@gmail.com

  PONUDA URGENTA ZAJMA primjenjuje se (sunlightloans14@gmail.com)

  Nudimo privatne zajmove, komercijalne i vrlo osobne s minimalnim godišnjim kamatnim stopama nižim od 2% u roku od 1 godine do 50 godina trajanja otplate za bilo koji dio svijeta. I mi dajemo zajmove u rasponu od $ 10,000 do $ 100,000,000.00 USD.Our krediti su dobro osigurani i maksimalna sigurnost je naš prioritet, zainteresirane osobe trebaju kontaktirati s nama danas putem e-maila: (sunlightloans14@gmail.com)

  PRVA PUTNA INFORMACIJA
  Puno ime………………………………
  Osobni telefonski broj ...........................
  Zemlja……………………………………
  Adresa………………………………
  Država………………………
  Dob………………………………………
  Jeste li se prijavili prije? .....................
  Bračni status……………………………
  Iznos zajma potreban kao zajam ....................................
  Trajanje zajma .................................
  Okupacija……………………………

  Kontaktirajte naš ured sa sljedećom e-poštom: sunlightloans14@gmail.com
  WhatsApp / Viber +2348154667827

 • October 8, 2017, 8:10 am - Eric Jordan

  Dobar dan svi!
  Moje ime je Eric Jordan, imam divnu ženu i 3 djece. Pre dve nedelje sam bio u očajnoj potrebi za novcem pa sam mislio da imam zajam, a onda sam naletio na toliko pogrešnih ruku koji su tvrdili da su zajmodavci koji ne znaju da su svi scameri. Prikupili su mi 4000 evra i odbili da mi pošaljete email. Postao sam zbunjen i frustriran, postao sam pijan, jedan veran dan kada sam otišao u Bar za neko piće, a onda sam sreo starog prijatelja, rekao sam mu sve što mi se dogodilo, da mi kaže da će me upoznati kompaniji GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD, rekao je on. Kompanija je istinita i pouzdana, rekao mi je kako je kompanija pomogla njemu i svojoj porodici. Zbog toga sam prikupio svoju adresu e-pošte (ginamorganloancompany@gmail.com), odmah sam je kontaktirala, došla sam kući, rekla mi pravila i propise i ja sam pratio, a nakon obrade kredita, za manje od 24 sata, dobio sam zajam od € 50,000 ... Sigurna sam da će joj takođe biti drago što će vam pomoći, pa ako ste zainteresirani za kredit, možete je kontaktirati i na ovaj e-mail: ginamorganloancompany@gmail.com

 • October 7, 2017, 10:10 pm - Felix George

  Završite svoje financijske brige
  Mi smo kreditno akreditirana tvrtka. nudimo zajam pojedincima u
  niska kamatna stopa od 2%, nudimo osobni zajam, poslovni zajam,
  hipotekarni zajam. nekretnine loan.please za daljnje informacije učiniti
  ne ustručavajte se kontaktirati putem: felixgeorge958@gmail.com

 • October 7, 2017, 11:19 am - MICHAEL RICHARD

  Ja sam Michael Richard, ja sam glavni izvršni direktor ovlaštene renomirane tvrtke za financijske usluge koja financijsku pomoć pruža našim brojnim klijentima širom svijeta po kamatnoj stopi od 2% s minimalnim zajmom Iznos od ($ 5.000,00) i maksimalni iznos kredita (50.000.000,00 USD) u razdoblju od 1 do 30 godina. S našim fleksibilnim paketima kreditiranja, zajmovi se mogu obrađivati i prenijeti dužniku u najkraćem mogućem roku. Misija tvrtke je pružiti ljudima, surađivati organizacije i tvrtke kojima je potrebna financijska pomoć s zajmovima bez kolaterala i to nas razlikuje od Banke i druge financijske institucije, Na taj način pomažu siromašnima, potrebitima i svim onima koje su odbijene od strane banaka, intersted osobu bi trebali poslati e-mail na

  michaelrichard073@gmail.com

 • October 6, 2017, 4:23 pm - Elena

  Poštovani tražitelji kredita

  Imate li bilo kakvih financijskih poteškoća? Želite li započeti vlastiti posao? Ova kreditna tvrtka osnovana je za organizacije ljudskih prava širom svijeta s jedinom svrhom pomaganja siromašnima i ljudima s financijskim poteškoćama u životu. Ako želite podnijeti zahtjev za kredit, vratite nam se s pojedinostima u nastavku e-pošte: elenanino0007@gmail.com

  Ime:
  Potrebni iznos zajma:
  Trajanje zajma:
  Broj mobitela:

  Hvala ti i Bog blagoslovi
  POVJERENJE
  Elena

 • September 25, 2017, 4:26 am - IVAN ALEKSANDRA

  Pozdrav svima,
  Želim koristiti ovaj medij da vas obavijestim da gđa Ivan Aleksandra pruža pouzdanu i korisničku pomoć i rado ćemo vam ponuditi zajam. Mi kreditiramo sredstva za pojedince i tvrtke kojima je potrebna financijska pomoć po stopi od 2%.
  Tražite uglednu i akreditiranu privatnu tvrtku koja daje zajmove životnom vremenu. Mi pružamo sve vrste kredita na vrlo brz i jednostavan način, osobni zajam, auto kredit, Home zajam, studentski zajam, poslovni zajam, investicijski zajam, debt consolidation, i još mnogo toga.
  Pošaljite nam e-poštu na: (ivanaleksandraloanfirm@gmail.com) Da biste se prijavili.

 • September 24, 2017, 12:05 am - surewayfundsplc@gmail.com

  Trebate li zajmove s niskom kamatnom stopom? Jeste li odbijeni zajmovi od banke?
  jer nemate kolateral ili imate loš kredit? Jeste li umorni od banke?
  stres? Onda ste na pravom mjestu, kontaktirajte nas sada
  surewayfundsplc@gmail.com

 • September 18, 2017, 1:05 am - johnroystertradingcompany@gmail.com

  Trebate zajam? Jeste li muškarac ili žena, trebate li zajam za povećanje svog poslovnog ili investicijskog kapitala. Mi smo ovdje da ponudimo zajam od 2% po interesu, kontaktirajte nas putem e-maila: (johnroystertradingcompany@gmail.com).

 • September 17, 2017, 9:52 pm - colin

  KAKO DOBITI POTVRDU ZAJMOVA @ 2% KAMATNE KAMATE

  Nisam bio siguran u dobivanje pravne kreditne zajmodavca na internetu. Ali kad se više nisam mogla suočiti s dugom, moj sin je bio na bolničkom ležaju za kirurški zahvat koji uključuje ogroman novac i trebao sam i novac za refinanciranje i dobivanje dobrog doma, a zatim imam da traži pomoć od prijatelja i kada više nema nade, odlučujem otići na mrežu za traženje kredita i pronađem KELVIN SMITH FUNDS (kelvinsmithfunds@hotmail.com) s 2% kamatnom stopom i primijenit ću odmah s mojim detaljima prema uputama. U roku od sedam dana od moje prijave je ožičila moj iznos kredita bez skrivenih troškova i mogao bih se brinuti o mom sinu medicinskim računima, obnoviti zakupninu i isplatiti dug. Savjetovat ću svakom tražitelju kredita da kontaktirate KELVIN SMITH FUNDS s kelvinsmithfunds@hotmail.com Za jednostavnu i sigurnu transakciju

  ovdje je njegova web stranica: https: //kelvinsmithfunds.wixsite.com/kelvinsmithfunds

 • September 17, 2017, 2:30 pm - Laura Pablo

  Dobar dan,
  Moje ime je Laura Pablo. Hoću da svedočim o dobrom zajmodavcu koji mi je pokazao svetlost nakon što su me prevarili 2 različita Internet kreditora. Izgubio sam novac i iznosio je ukupno 5.000 eura. Jednog dana sam gledao kroz internet koji je izgledao vrlo frustrirano, a onda sam naišao na iskaz čoveka koji je takođe bio prevarant i na kraju se priključio legitimnoj i pouzdanoj kompaniji za kredit koji se zove Gina Morgan Loan Company (ginamorganloancompany@gmail.com) konačno dobio zajam, pa sam odlučio da stupim u kontakt sa istom kreditnom kompanijom i onda im ispričao svoju priču. Rekli su mi da više ne plačem jer sam napravio pravi izbor kontaktirajući ih. Napunio sam obrazac za prijavu za kredit i nastavio sa svim onim što je traženo od mene i dobio sam iznos od 32.000,00 € od ove velike kompanije. Tako da sam se obavezao da ću nastaviti da svjedočim na internetu kako sam dobio zajam. Verujem da i drugi ljudi svedoče o istom poštenom zajmodavcu. Da li vam je potreban kredit hitno? ljubazno i ​​brzo kontaktirajte kompaniju putem e-maila: ginamorganloancompany@gmail.com

 • September 17, 2017, 12:03 am - IVAN ALEKSANDRA

  Pozor svima!
  Vrlo smo uzbuđeni predstaviti vam ovaj novi pothvat koji je pošten, pouzdan, brz i vrlo učinkovit za liječenje vaših financijskih problema. Ako vam je potrebna financijska pomoć za vašu tvrtku, za projekt ili za određenu svrhu i za osobnu upotrebu, obratite se gospođi Ivan Aleksandra, uglednog privatnog zajmodavca koji je otvorio financijsku priliku svima kojima je potrebna bilo kakva financijska pomoć.

  Pošaljite nam e-poštu na: (ivanaleksandraloanfirm@gmail.com) za prijavu.

 • September 14, 2017, 6:13 pm - KREDITNA PONUDA I FINANCIRANJE NA 2%

  Pozdrav,
  Ja sam gospođa Henrietta Fernando privatna zajmodavca koja daje zajmove za životno razdoblje. Trebate hitni zajam za brisanje dugova ili vam je potreban kapitalni zajam za poboljšanje poslovanja? Jeste li odbijali banke i druge financijske agencije? Trebate konsolidaciju ili hipotekarni kredit? Ne tražite dalje, jer smo ovdje zbog svih vaših financijskih problema. Posuđujemo sredstva ljudima kojima je potrebna financijska pomoć, koja imaju loše kreditne ili potrebne novce za plaćanje računa, da ulažu u poslovanje po stopi od 2%. Želim koristiti ovaj medij kako bih obavijestio javnost da pružamo pouzdanu pomoć i korisnike te ćemo vam biti spremni ponuditi zajam.
  Pošaljite nam e-poštu na: (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)

 • September 14, 2017, 7:35 am - Gospodin Hobelman Jaroen

  Da li vam je potrebna neka vrsta zajma? ako je odgovor da, onda me kontaktirajte danas za brzi kredit po kamatnoj stopi od 3% email hobelmanfinance@gmail.com

  +17816567138
  hobelmanfinance@gmail.com
  Gospodin Hobelman Jaroen

 • September 14, 2017, 7:06 am - IVAN ALEKSANDRA

  zdravo
  Predstavljam financijsku instituciju koja u osnovi financira financijski instrument za zajam i hipoteke svih vrsta. Trebate hitni zajam za brisanje dugova ili vam je potreban kapitalni zajam za poboljšanje poslovanja? Jeste li odbijali banke i druge financijske agencije? Ne tražite dalje, jer smo ovdje zbog svih vaših financijskih problema. Dajemo zajmove s kamatnom stopom od 2% ljudima, tvrtkama i društvima na jasan i razumljiv način, odredbe i uvjete. Pridržavamo se brz i brz dostava bilo kojeg financijskog instrumenta po vašem izboru. Nije potrebno provjeriti kredit, 100% zajamčeno.

  Pošaljite nam e-poštu na: (ivanaleksandraloanfirm@gmail.com) za prijavu.

 • September 13, 2017, 1:54 am - IVAN ALEKSANDRA

  zdravo
  Vrlo smo uzbuđeni predstaviti vam ovaj novi pothvat koji je pošten, pouzdan, brz i vrlo učinkovit za liječenje vaših financijskih problema. Ako vam je potrebna financijska pomoć za vaše poslovanje, za projekt ili za određenu svrhu i za osobnu upotrebu, obratite se gospođi Ivanu Aleksandri, uglednom privatnom zajmodavcu koji je otvorio financijsku priliku svima kojima je potrebna bilo kakva financijska pomoć.

  Pošaljite nam e-poštu na: (ivanaleksandraloanfirm@gmail.com) za prijavu.

 • September 13, 2017, 1:33 am - Mr Josh Hawley

  Zdravo,
  Ja sam gospodin Josh Hawley, osobni kreditni zajmodavac koji pruža zajam žive prilike pojedincima, institucijama, organizacijama, itd. Samo po kamatnoj stopi od 2% bez kolaterala .... Trebate li hitnu zajam za isplatu duga ili trebate li zajam za poboljšanje svoje tvrtke? Vi ste odbijali banke i druge financijske institucije? Trebate li kredit za konsolidaciju ili hipoteku? Sve vaše brige su gotove jer smo ovdje kako bismo sve svoje financijske probleme učinili stvarom iz prošlosti.
  Kontaktirajte nas putem e-maila na (Joshhawleyloanfirm@gmail.com) za više detalja ..

  Pozdrav!

 • September 8, 2017, 11:20 pm - fedrickpowerloanfirm926@gmail.com

  Krediti za sve vrste namjena
  Nudimo minimalni iznos od 10.000,00 evra do 20 miliona evra
  Uz nisku kamatnu stopu od 2%
  Loan
  Period: do 25 godina u zavisnosti od iznosa kredita koji vam je potreban.
  Kupci moraju biti
  stariji od 18 godina
  Ova transakcija je 100% sigurna za sve kupce
  Za više informacija o kreditu, molimo kontaktirajte nas putem e-maila:
  (fedrickpowerloanfirm926@gmail.com)

 • September 8, 2017, 11:19 pm - celinacampbellloanfirm@gmail.com

  Zdravo, ja sam gospođa celina campbell privatni kreditni zajmodavac koji daje priliku za život. Da li vam je potreban kredit da biste odmah otplatili dugove ili vam je potreban kredit da biste poboljšali svoju reklamu? Da li su vam banke i druge agencije ikada bile odbačene u finansijskom smislu? Da li vam je potreban unifikacija zajma ili založnog prava? Ponovo tražimo jer smo ovde za sve probleme koje ste finansijski ranije imali. Mi damo uštede pojedincima kojima je potrebna finansijska pomoć, koji imaju lošu kreditnu liniju ili trebaju novac za plaćanje računa, da ulažu u trgovinu na nivou od 2%. Koristiću ovaj medij da vas obavestim da nudimo pomoć koja vam može biti poverena i korisnica i bićete spremni ponuditi vam kredit. Zato nas kontaktirajte putem elektronske pošte na: (celinacampbellloanfirm@gmail.com)

 • September 7, 2017, 8:30 am - Eric Jordan

  Dobar dan svi!
  Moje ime je Eric Jordan, imam divnu ženu i 3 djece. Pre dve nedelje sam bio u očajnoj potrebi za novcem pa sam mislio da imam zajam, a onda sam naletio na toliko pogrešnih ruku koji su tvrdili da su zajmodavci koji ne znaju da su svi scameri. Prikupili su mi 4000 evra i odbili da mi pošaljete e-mail. Postao sam zbunjen i frustriran, postao sam pijan, jedan veran dan kada sam otišao u Bar za neko piće, a onda sam sreo starog prijatelja, rekao sam mu sve što mi se dogodilo, da mi kaže da će me upoznati kompaniji GINA MORGAN LOAN COMPANY LTD, rekao je on. Kompanija je istinita i pouzdana, rekao mi je kako je kompanija pomogla njemu i svojoj porodici. Zbog toga sam prikupio svoju adresu e-pošte (ginamorganloancompany@gmail.com), odmah sam je kontaktirala, došla sam kući, rekla mi pravila i propise i ja sam pratio, a nakon obrade kredita, za manje od 24 sata, dobio sam zajam u iznosu od 50.000 evra. Sigurna sam da će vam takođe biti drago pomoći, pa ako ste zainteresovani za kredit, možete je kontaktirati i na ovaj e-mail: ginamorganloancompany@gmail.com

 • September 6, 2017, 3:16 am - GONZALEZANDRESLOAN@GMAIL.COM

  Pozdrav, trebate li zajam s niskom kamatom od 2% Jeste li odbijeni bankovne zajmove jer nemate nikakvih kolaterala ili imate loše kreditne? Jeste li umorni od bankarskog stresa? Zatim ste na pravom mjestu s nama kontaktirate putem e-maila (gonzalezandresloan@gmail.com)

 • September 6, 2017, 3:15 am - Gonzalez Andres

  Pozdrav,
  Jeste li poslovni čovjek ili žena? Ako u bilo kojoj financijskoj situaciji ili trebate novac za pokretanje vlastitog posla? Trebate kredit da biste platili dug? Ako imate nisku kreditnu ocjenu, a banke / druge lokalne financijske institucije imaju poteškoća pri dobivanju zajmova? Osobni zajam, proširenje poslovanja, poduzetništvo i obuka, konsolidacija duga, zajmovi s teškoćama. Pa, trebate zajam ili financirati iz bilo kojeg razloga. Pružamo zajmove s niskom stopom od 2%, molimo kontaktirajte nas sa stalnim popratnim kreditom kroz ovo;

  Gonzalez Andres financijska tvrtka
  E-adresa: gonzalezandresloan@gmail.com
  Web stranica: gonzalezandresblog.wordpress.com

 • September 5, 2017, 7:45 pm - magret james

  Pozdrav,
  Trebate li hitni kredit? Jeste li u dugu? Imate li lošu Credit? trebate li zajam za pokretanje vlastitog posla? Dajemo zajmove ljudima usprkos njihovim lošim / lošim rezultatima. Poslovni i osobni zajmovi dajemo dugoročno i kratko vrijeme po Vašem izboru uz nisku kamatnu stopu od 2 za pojedince i tvrtke. Naš razvojni programski zajam je brz i pouzdan, primjenjuje se danas i dobiva tvoj trenutni odgovor. Zajmovi su dobro osigurani, 100 je zajamčeno i korisnici su osigurani uz maksimalnu sigurnost. Za daljnju istragu kontaktirajte nas putem e-pošte: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM) i dobit ćete kredit danas.
  Gđa. Magret James, izvršna direktorica
  E-pošta: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)

 • September 5, 2017, 7:42 pm - magret james

  Zdravo,
  Da li vam je potreban hitan kredit ??? Da li ste u dugu? Da li imate loš Credit? da li su vam banke odbijene, da li vam je potreban kredit za pokretanje sopstvene firme? Mi davamo zajmove ljudima uprkos njihovim lošim / lošim rezultatima. Mi damo poslovne i lične kredite dugim i kratkim rokom po vašem izboru sa niskom kamatnom stopom od 2 za pojedince i kompanije. Naš programer kredita je brz i pouzdan, primenjuje se danas i dobija vaš trenutni odgovor. krediti su dobro osigurani, 100 garantovani i korisnici su osigurani maksimalnom sigurnošću. Za dalju istragu kontaktirajte nas putem e-mail adrese: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM) i dobijete kredit danas.
  Gospođa Magret james MD / CEO
  E-mail: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)

 • September 5, 2017, 5:18 pm - RAHEL COHRAN

  rahelcohranloa

  Hallo.
  Jeg er Mr Rahel en privat lånegiver som gir livstids mulighet til lån til enkeltpersoner, bedriftsforetak, forsikring etc. Har du noen økonomiske problemer eller behov for lån til å investere eller trenger du et lån for å betale regningene dine, kan du ikke søke videre Vi er her for å gjøre alle dine økonomiske problemer en ting fra fortiden. Vi tilbyr alle typer lån i hvilken som helst valutaverdie med 2% uten forutgående gebyr. Jeg vil bruke dette flotte mediet for å gi deg beskjed om at vi er klare til å hjelpe deg med noen form for lån for å løse det økonomiske problemet ditt. ja så kom tilbake nå via e-post (rahelcohranloan@gmail.com) for flere detaljer, du er svært velkommen.an@gmail.com

 • September 4, 2017, 10:48 pm - MICRO_FINANCE COMPANY

  Dobijanje legitimnog zajma oduvijek je bio veliki problem klijentima koji imaju finansijski problem i trebaju rješenje za to. Pitanje kredita i kolaterala je nešto što klijenti uvek brinu kada traže kredit od legitimnog zajmodavca. Ali, napravili smo tu razliku u kreditnoj industriji. Možemo dogovoriti kredit od 5.500 dolara. do 500.000.000 dolara niže kao 2% kamate Molimo vas odmah odgovorite na ovu e-poštu: worldwidemicrofinancecompany@gmail.com IL
  worldwidemicrofinancecompany@yahoo.com

  Naše usluge uključuju sledeće:
  Konsolidacija duga
  Druga hipoteka
  Poslovni krediti
  Lični krediti
  Međunarodni krediti
  Zajam za bilo koju vrstu
  Porodični zajam
  E.T.C
  Bez socijalne sigurnosti i bez provere kredita, 100% garancija. Sve što treba da uradite je da nam upoznate tačno šta želite i sigurno ćemo ostvariti vaš san. SVETSKA MIKROFINANCNA KOMPANIJA kaže DA kada vaše banke kažu NE. Na kraju, mi finansiramo kreditnu firmu malih razmera, posrednike, male finansijske institucije jer imamo neograničeni kapital. Za dodatne informacije o kupovini kredita kontaktirajte nas, molimo Vas da odmah odgovorite.
  Kontakt sa kompanijom Info
  worldwidemicrofinancecompany@gmail.com
  worldwidemicrofinancecompany@yahoo.com
  Takođe možete nam poslati poruku o WhatsApp-u sa brojem ispod
  +1 (409) 206-1238

 • September 3, 2017, 1:45 pm - STEVEN WILLIAMS

  Mi trenutno nudimo shemu plativih kredita po kamatnoj stopi od 2% sa odgovarajućim važećim ID-om.
  Zahtev za kredit možete poslati za bilo koji iznos kredita koji vam je potreban.
  Nudimo kredite u rasponu od $ 5,000.00 USD Min. $ 50,000,000.00 USD Maks.
  Dugoročni kredit od najviše pet (5) do pedeset (50) godina.
  Dajemo sledeću vrstu kredita: Projektni kredit, Refinansijski kredit, poslovni investicioni krediti, auto ili vozila Krediti, Studentski zajam, konsolidacija duga, stambeni krediti, Lični krediti, putovanje i odmor, Božić i novogodišnji kredit.
  Naša kompanija takođe treba osobu koja može biti predstavnik naše kompanije u vašoj zemlji.
  Kontaktirajte našu STEVEN WILLIAMS kancelariju za finansijske kredite putem e-maila: stevenwills0001@gmail.com

  Ako ste zainteresovani za našu finansijsku ponudu i želite da nam kupite kredit, obratite nam se i dajte nam dole detalje, a to će biti potrebno za iniciranje
  saglasnost za kredit.

  Ime: ___________________________
  Ime: ____________________________
  Pol: _______________________________
  Bračni status: _______________________
  Kontakt adresa: ______________________
  Grad / poštanski broj: ________________________
  Država: ______________________________
  Datum rođenja: ________________________
  Iznos potreban za zajam: ________________
  Trajanje kredita: ________________________
  Mjesečni prihod / godišnji prihod: _________
  Zanimanje: ___________________________
  Svrha zajma: _____________________
  Telefon: ________________________________
  Fax: __________________________________

  Priznavanje ovih detalja bit će poslat dobro izračunati Uslovi i uslovi uključujući ugovor.

  Hvala vam na pokroviteljstvu!

  Srdačan pozdrav,
  FINANSIJSKI KREDIT STEVEN WILLIAMS
  E-mail: stevenwills0001@gmail.com

 • September 2, 2017, 5:51 pm - magret james

  Zdravo,
  Da li vam je potreban hitan kredit ??? Da li ste u dugu? Da li imate loš Credit? da li su vam banke odbijene, da li vam je potreban kredit za pokretanje sopstvene firme? Mi davamo zajmove ljudima uprkos njihovim lošim / lošim rezultatima. Mi damo poslovne i lične kredite dugim i kratkim rokom po vašem izboru sa niskom kamatnom stopom od 2% za pojedince i kompanije. Naš programer kredita je brz i pouzdan, primenjuje se danas i dobija vaš trenutni odgovor. krediti su dobro osigurani, 100% garantovani i korisnici su osigurani maksimalnom sigurnošću. Za dalju istragu kontaktirajte nas putem e-mail adrese: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM) i dobijete kredit danas.
  Gospođa Magret james MD / CEO
  E-mail: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)

 • August 31, 2017, 4:10 am - Williams Krediti.

  PONUDA URGENTA ZAJMOVA, PRIMIJITE SE DANAS U KOJEM SU POTREBNI ZAHTIJEVNI ZAJAM BILO KOJE VRSTE.
  (Williamloans14@gmail.com)

  Dobrodošli ste u ovu tvrtku u ovoj tvrtki Dajemo osobni zajam
  I poslovnih kredita za kamatu od samo 2%, nudimo zajam od
  $ 4.000 dolara na $ 5.000.000 dolara,
  Ako vam je potreban zajam za vašu tvrtku ili plaćanje dugova, obratite nam se što je prije moguće kako bismo obradili Vašu prijavnicu

  OBRAZAC ZA PRIJAVU ZAHTJEVA ISPLATE I POVRATAK ODMAH.

  1. Puno ime: _________________
  2. Telefonski broj: __________________
  3. Država: ___________________
  4. Seks: _____________________
  5. Zanimanje: _______________________
  6. Mjesečni prihod: ______________
  7. Potrebni iznos zajma: ___________
  8. Trajanje: __________________
  9. Dob: _______________________

  Kontaktirajte naš ured s e-mail ispod Email: williamloans14@gmail.com
  WhatsApp: +2348027965239

  Pozdrav,
  Zajmovi Williams.

 • August 31, 2017, 1:12 am - LOAN OFFER

  Nudimo zajam iznos: 5K- $ 5m Želim vam u potpunosti uvjeriti da ćete dobiti novac, ali samo ako ste jako ozbiljni i pouzdani jer volim ozbiljno i Bog se boji ljudi. Ako ste zainteresirani kontaktirajte nas sada Za više informacija o; adamseric01@yahoo.com or companyloan167@gmail.com

 • August 31, 2017, 1:11 am - HOW I GET MY LOAN

  Zdravo.

  Moje ime je, john William, nalazim se u SAD-u. Volio bih objaviti Božji rukopis u javnosti. Bog je bio vrlo zahvalan meni i mojoj obitelji. Prije 5 mjeseci ozbiljno sam tražio zajam vrijedan 50 tisuća kuna za kupnju kuće u SAD-u. I bio sam scammed od strane raznih lenders online, ali prije dva tjedna bio sam usmjeren na vjerovniku online od strane prijatelja i ime vjerovniku je gospodin Adams. Ja ću savjetovati bilo tko zainteresiran za pravi kredit treba kontaktirati Božji čovjek za kredit preko [companyloan167@gmail.com] za bilo koji iznos kredita.

  Companyloan167@gmail.com ili adamseric01@yahoo.com

  Iskreno
  John William

 • August 29, 2017, 10:16 pm - sunlifefinancialcorporation@gmail.com

  Trebate li brzi novac za vašu tvrtku, opremu, inventuru ili ekspanziju?
  Mi
  Su ovdje kako bi vam pomogli. Sun Life Financial Corporation pruža financijska rješenja za sve vrste poslovanja,
  I male i velike. Pružamo alternativne poslovne zajmove, pružamo radne radove potrebne i ponosni
  Sami na našem brzom preokretu kako bismo vam dobili što vam je potrebno novca što je brže moguće. Pošaljite
  nam e-poštu danas
  Sunlifefinancialcorporation@gmail.com da biste se raspitali o našim uslugama.

 • August 23, 2017, 12:43 am - Gospodin Willber Mario

  Ako ste poslovni čovjek i imate poslovni ideal i nemate novca da započnete posao, postoji lender koji mi pomaže da dobijem zajam za pokretanje mog poslovnog plana koja se zove Mrs Sheniqua Eatman, imala sam Plan izgradnje benzinske pumpe i nije bilo dovoljno novca da se prijavim za Kredit u ovoj kompaniji, nakon što je kredit bio transfer na moj račun, pokrenem zgradu moje benzinske pumpe i zadnjih dva mjeseca putujem u SAD Da se upoznamo sa njom u SAD-u i mogu vam reći da je dobra žena, dobijete kredit od nje danas I bićete sretni ovdje je njen email, Sheniquaeatmanloancompany@gmail.com za više informacija o tome kako možete dobiti svoj kredit

  Gospodin Willber Mario je moje ime Pozovi me i ako vam zatrebaju neke informacije od mene +5690902344

 • August 22, 2017, 1:50 pm - kelvin smith

  Jeste li poslovni čovjek ili žena? Trebate li sredstva za pokretanje vlastitog posla? Trebate li zajam za podmirenje duga ili isplatu računa ili početak lijepog posla? Trebate li sredstva za financiranje projekta? Mi nudimo zajamčene usluge zajmova bilo kojeg iznosa i bilo kojeg dijela svijeta za (pojedince, tvrtke, pravnike i pravne osobe) uz našu veliku kamatnu stopu od 2%. Za prijavu i više informacija pošaljite odgovore na sljedeću adresu e-pošte: kelvinsmithfunds@hotmail.com

  Hvala

 • August 15, 2017, 8:41 pm - Elena

  Dragi tražitelji kredita

  Imate li financijske poteškoće? Želite li započeti vlastiti posao? Ova kreditna tvrtka osnovana je za organizacije ljudskih prava širom svijeta s jedinom svrhom pomaganja siromašnima i ljudima s financijskim poteškoćama u životu. Ako se želite prijaviti za kredit, vratite nam se s pojedinostima u nastavku e-pošte: elenanino0007@gmail.com

  Ime:
  Potrebni iznos zajma:
  Trajanje zajma:
  Broj mobitela:

  Hvala ti i Bog blagoslovi
  POVJERENJE
  Elena

 • August 13, 2017, 5:43 pm - colin

  Pažnja Svatko, ja sam Colin Byrne po imenima, iz Sjedinjenih Država. Želim koristiti ovaj medij da kažem posebnu zahvalnost ovoj strašnoj tvrtki koja mi je omogućila poboljšanje poslovanja. Bio sam zaglavi u financijskoj krizi i trebao sam refinancirati svoje poslovanje, pokušao sam tražiti kredite iz raznih kreditnih tvrtki i privatnih i korporativnih, ali nikada s uspjehom, a većina banaka odbila moj kredit, dok sam upoznao ovu tvrtku kelvin kovački fondovi koji su mi pomogli out S iznosom zajma ($ 570.000) bez ikakvog stresa zaista želim zahvaliti gospodinu kelvin smithu koji je to omogućio i pomogao mi da se osigura i dobijem zajam. Dakle, želim upotrijebiti ovo sredstvo kako bih savjetovao svima ondje da traže zajam da ako morate kontaktirati bilo koju tvrtku s referencama, osigurati zajam s niskom kamatnom stopom i bolju ročnu otplatu da kontaktirate g. Williams na (kelvinsmithfunds@hotmail.com) za brz , Siguran i lagan kredit danas ...

 • August 11, 2017, 4:16 pm - PATRICK

  Zdravo, treba ti zajam?
  Ako je zainteresiran, ja sam zajam zajmodavac i pomoći.
  Nudim kredite za javnog i privatnog sektora
  Poslovni zajam 2017 i drugi
  Kredita kredita uz kamatnu stopu od 2%
  Kontakt naš e-mail tvrtke sada za više detalja (patrickloans15@gmail.com)
  U Boga vjerujem i obećavam da ću pomoći ljudima da se financijski
  Možete mi poslati zahtjev za prijateljstvo na Facebooku
  PATRICKLOANS15@GMAIL.COM.
  Kontaktirajte nas za više informacija
  Hvala ti
  Bog blagosloviti

 • August 11, 2017, 2:39 am - Williams

  HITNO POUZDAN I JEFTIN KAMATNA STOPA ZAJAM PONUDA PRIMJENJUJU SADA.

  TREBA TI HITNA KREDIT DA PLATI DUGOVE KREDITA/ILI POKRENUTI VLASTITI POSAO ILI ZA SVOJE OSOBNE POTREBE, NUDIMO KREDIT OD 4.000€ 5.000.000 EURA. MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAS PUTEM E-MAIL ADRESE: WILLIAMLOANS14@GMAIL.COM

  WHATSAPP: +2348027965239
  E-MAIL: WILLIAMLOANS14@GMAIL.COM

 • July 13, 2017, 11:53 am - david doris

  Jeste li poslovni čovjek ili žena? Trebate novac za pokretanje vlastitog posla? Trebate li zajam za podmirenje duga ili isplatu računa ili početak lijepog posla? Trebate li novac za svoj projekt? Nudimo osigurane zajmove za bilo koji iznos i bilo gdje u svijetu (pojedinci, tvrtke, nekretnine i pravne osobe) u našoj stopi od 2% odlične. Kao odgovor na vaš zahtjev i poslati vam više informacija o sljedećoj e-adresi: (daviddorisfirm@gmail.com)

 • July 11, 2017, 4:17 am - arrowfinancialltd@gmail.com

  Hallo,

      Er du på utkikk etter et forretningslån, personlig lån, boliglån, billån, studielån, gjeldskonsolideringslån, usikret lån, risikovillig kapital etc. Var du nektet et lån fra en bank eller en finansinstitusjon av en eller flere grunner. Du er på rett sted for lånene dine! Jeg er en privat utlåner, jeg gir ut lån til selskaper og enkeltpersoner med lav og rimelig interesse
  Rate på 3%. Inntekter. Kontakt oss via e-post: arrowfinancialltd@gmail.com

  LÅNANSØKNINGSSKEMA.

  Ditt fulle navn:
  Adresse:
  Lånebeløp:
  Kjønn:
  Lånetid:
  Telefonnummer:
  Fax:
  Månedlig inntekt:
  Spesifikk dato du trenger lånet:

  MERK: Dette er nødvendig før vi kan fortsette med transaksjonen av lånet i orden.

  hilsen

  James Edward

 • July 11, 2017, 4:16 am - inffo.kidneydonor@gmail.com

  Er du villig til lovlig å selge nyre for penger?
  Kontakt oss med følgende informasjon for mer informasjon.

  Navn:
  Alder:
  Kjønn:
  Blod gruppe:
  Fødselsdato:
  Telefonnummer:

  Dr. Leo Gomez
  inffo.kidneydonor@gmail.com

 • July 2, 2017, 1:39 pm - Mrs Catherine

  Dragi kupče ,

  Trebate hitni zajam za početak rada, dugovni zajam, Kupi automobil ili
  Kuća, ako da više ne brine bilo kakav kredit Niska kamatna stopa od
  2% bez kolaterala i odgovarajuće kamatne stope Bez kreditne provjere. Ako
  Potrebna vam je sljedeća kreditna informacija koja nam se vraća
  Kontaktirajte e-mail: catherineloanfirm96@gmail.com

  Imate loš kredit?
  Trebate li novac za plaćanje računa?
  Trebate li započeti novi posao?
  Imate li nedovršeni projekt zbog lošeg financiranja?
  Želite li novac uložiti u dio svog stručnog područja?
  Jeste li zaradili? I ne znate što učiniti.

  Nudimo sljedeće kredite: Osobni zajmovi (osigurani i nezaštićeni),
  Građevinski zajmovi (osigurani i nezaštićeni)
  Kombinirana pozajmljivanje studentskih kredita, konsolidacija i drugi.
  Obrazac za prijavu zajma

  1. Puna imena:
  2. Zemlja:
  3. Navedite:
  4. Kontakt adresa:
  5. Iznos kreditnog zahtjeva:
  6. Trajanje zajma:
  7. Mjesečni dohodak:
  8. Izravni telefonski broj:
  Jeste li koristili online kredit prije (da ili ne)

  EMAIL: catherineloanfirm96@gmail.com

  Iskreno,

 • June 30, 2017, 1:54 pm - martinlaurafinancefirm@gmail.com

  Добър ден,

  Аз съм Мартин Лора, основател / главен изпълнителен директор на "МАРТИН ЛАУРА ФИНАНС ФИРМ". Искам да ви съобщя, че понастоящем даваме дълготрайни заеми от всякакъв вид, вариращи от 5 000 долара. До $ 500,000,000 на достъпна цена от 3%, без обезпечение, лош кредит приет. Размерът на кредита е по договаряне, важи сега като валидна оферта. Условията и условията се прилагат, Заемът ни е гъвкав, Изпратете имейл сега чрез (martinlaurafinancefirm@gmail.com) !!!

  БЛАГОДАРЯ!!!

 • June 24, 2017, 4:21 pm - HENRIETTA FERNANDO

  Pozdrav,
  Ovo je obavijestiti javnost da je gospođa Henrietta Fernando, renomirani privatni zajam zajmodavac otvorio financijsku priliku za sve kojima je potrebna bilo kakva financijska pomoć. Trebate li zajam? Potrebna vam je hitna sredstva za rješavanje problema s izvanrednim situacijama? Ili vam je potreban zajam za brisanje dugova ili financiranje vašeg projekta? Jeste li odbijali banke i druge financijske agencije? Nemojte tražiti dalje, jer smo ovdje zbog svih vaših financijskih problema. Nudimo brze i pouzdane zajmove korisnicima po kamatnoj stopi od 2% za ljude, tvrtke i društva bez obzira na narudžbu kupaca ili kreditnu povijest. Naši uvjeti i uvjeti i jasni i vrlo razumljivi. Nije potrebno provjeriti kredit, 100% zajamčeno.

  Pošaljite nam e-poštu na: (henriettafernandoloanfirm@gmail.com)

 • June 24, 2017, 1:37 pm - Ocean Finance i Mortgages Limited

  Da li vam je potreban kredit? Ako da! Kontaktirajte Ocean Finance i Mortgages Limited ® za mali i veliki iznos kredita. Iznosimo kredit po kamatnoj stopi od 2%. Kontaktirajte nas danas putem e-maila na oceanfinance459@gmail.com. £ 5000 hiljada funti za 100 miliona funti za pojedince i kompanije, kredit je otvoren za sve, bez obzira na nacionalnost.

 • June 23, 2017, 9:37 pm - fedrick power

  FEDRICK POWER | Hello, Are you looking for a legitimate and trusted Finance / Lender? Do you need a loan? Do you need urgent financial help? Do you need an urgent loan to repay your debts or do you need a capital loan to improve your business? We offer all kinds of loans at a 2% interest rate to individuals, companies and companies on clear and understandable terms and conditions. We deliver loans of any amount to any destination so contact us today to get an instant loan today. Send us an email to: (fedrickpowerloanfirm926@gmail.com)

 • June 23, 2017, 9:55 am - Biowolle32rog

  <a href=http://amzn.to/2nD6Xsh>Bio Baumwolle Neugeborene Handschuhe</a> - Bio Baumwolle Neugeborene Handschuhe

 • June 14, 2017, 4:51 am - oceanicfinance113@gmail.com

  Trebate li pravi zajam za poslovne svrhe ili platiti dug kontaktirati g. Kellie Wilson sada za prave kredite putem e-maila: Oceanicfinance113@gmail.com

 • June 10, 2017, 12:23 am - MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM

  Da bih se pravilno predstavio, gospodin Micheal Benson je privatni zajmodavac, dajem zajmove po kamatnoj stopi od 3%, to je financijska prilika na vašem koraku, dobijte brzo 2017 zajam. Toliko ljudi tamo žele potražiti financijske mogucnosti ili pomoci oko ugla i Mjesta, a još uvijek nisu u mogucnosti da dobiju jedan, ali ovdje je to. Mogucnosti financiranja na vašem koraku vrata i kao takvi ne možete si priuštiti da propustite ovu priliku Ova usluga je dostupna Pojedincima, tvrtkama, poslovnim ljudima i ženama te dostupnosti bilo koje kolicine po vašem izboru za više informacija. Kontaktirajte nas putem e-pošte: MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM
  Obrazac za prijavu zajma i vracanje.

  Puno ime .................

  Privatni telefonski broj ................

  Država ..................

  Adresa ................

  Država ...............

  Dob ..............

  Prijavili ste se prije ili ne. .............

  Status ..............

  Potrebni iznos zajma. ..................

  Razdoblje zajma ................

  Okupacija.................

  Mjesecni prihod .....................

  Uvažavajuci ove pojedinosti, poslat cemo vam naš ugovor s rasporedom otplate, a ako se slažete s Uvjetima i odredbama, stojite da vaš zajam dobijete u roku od jednom odobrenom, ovisno o težini, hitnosti i povjerenju koje imamo za vas
  Cekam tvoj brz odgovor.

  Tvoj doista

  Micheal Benson

 • June 9, 2017, 12:44 am - gregloanfirm2017@gmail.com

  Dobar dan dragi gospodine / gospođo,
  Trebate li zajam? Ako da nas e-mail na gregloanfirm2017@gmail.com za više informacija sa svojim detaljima u nastavku
  Ime:
  Dob:
  Spol:
  Zemlja:
  Država:
  tel:
  Iznos pozajmice:
  Kreditni rok:
  Mjesečni prihod:
  Svrha fondova: ponovno
  Kontaktirajte e-mail: gregloanfirm2017@gmail.com
  Pozdrav,
  Greg

 • June 4, 2017, 2:47 pm - Mojca

  Jeste li potrebni bilo kakve financijske pomoći? Naša tvrtka je privatna i legitimna kreditna tvrtka koja posuđuje osobne zajmove, loše kreditne zajmove, niske rezultate poslovanja lošeg kreditnog osiguranog kredita i unsecured kredita. Ako ste iskreni i pouzdani, možete nam se vratiti na E-mail: barclayfinanceloancompany@gmail.com Prijavite se sada i imate svoj kredit u idućih 24 sata, Bog vas blagoslovi i vašu obitelj.

 • June 2, 2017, 11:25 pm - REMY.CREDIT

  zdravo

  Trebate li zajam ili financiranje bilo koje vrste? Je li vaša banka odbila zbog lošeg kredita? Imate li neplaćene račune ili duga? Imamo dobar raspored otplate uz nisku kamatnu stopu od 2%. Za više informacija, obratite nam se izravno putem e-pošte: REMY.CREDIT111@gmail.com, vrsta naših usluga koje dajemo

  Obrazac zahtjeva za kredit

  Imena podnositelja zahtjeva: ____________________
  Traženi iznos zajma: __________________
  Trajanje zajma: _________________
  Svrha zajma: _______________________
  Adresa podnositelja zahtjeva: _________________
  mjesečni prihod.................
  Okupacija: __________________________
  Grad: ___________________________
  Država: __________________________
  Država: __________________________
  Spol: _____________________
  Dob: ________________________
  Podnijeti zahtjev za kredit prije ...........
  Telefonski broj:___________________________________
  Kontakt: E-mail: REMY.CREDIT111@gmail.com

 • May 31, 2017, 6:18 pm - Anna

  Dobiti brzo, legalno kredit sa 2% niske kamatne stope, nudimo sve vrste kredita,

  Naše usluge su:

  * Personal Loans
  * Dug konsolidacija krediti
  * Poslovni Krediti
  * Obrazovanje krediti
  * Hipotekarni
  kowaanna22@gmail.com

 • May 31, 2017, 6:17 pm - Anna

  Dobiti brz, čitljiv zajam s 2% niske kamatne stope, nudimo sve vrste kredita,

  Naše usluge su:

  * Osobni Krediti
  * Debt consolidation krediti
  * Poslovni Krediti
  * Obrazovanje krediti
  * hipoteka
  kowaanna22@gmail.com

 • May 21, 2017, 2:30 pm - Sir Joel Williams

  Trebate li hitni financijski kredit?
  * Vrlo brzo i neposredno prijenos na vaš bankovni račun
  * Otplata počinje osam mjeseci nakon što dobijete novac
  bankovni račun
  * Niska kamatna stopa od 2%
  * Dugoročna otplata (1-30 godina) Duljina
  * Fleksibilni uvjeti zajma i mjesečna plaćanja
  *. Koliko je vremena potrebno za financiranje? Nakon podnošenja zahtjeva za kredit
  Možete očekivati preliminarni odgovor manje od 24 sata
  Financiranje u 72-96 sati nakon primitka potrebnih informacija
  od tebe.

  Kontaktirajte ovu legitimnu i licenciranu tvrtku, ovlaštenu
  Dati financijsku pomoć svima
  Za više informacija i obrazac za prijavu kredita

  E-pošta: cashfirmarena@gmail.com

  Lijepi Pozdrav
  Sir Joel Williams
  TVRTKA ZAHTJEVA ZA NOVČANU TVRTKA
  direktor tvrtke
  Tel: +601111850392
  E-pošta: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

 • April 28, 2017, 1:15 pm - gospođa Elena

  Dragi kredita Azila!!!

  Možete u bilo kakve finansijske poteškoće? Želite li pokrenuti vlastiti posao? Ovaj kredit firma je osnovana organizacija za zaštitu ljudskih prava širom svijeta sa jedinim ciljem da se pomogne siromašnima i ljudima s financijskim teškoćama života. Ako želite da se prijave za kredit, da se vratim na nas sa detalja email: elenanino0007@gmail.com

  ime:
  Iznos kredita je potrebno:
  Trajanje kredita:
  Broj mobitela:

  Hvala vam i Bog vas blagoslovio
  POVJERENJE
  gospođa Elena

 • April 25, 2017, 4:52 pm - Catherine

  Jeste li u potrazi za investicije i osobni zajmovi? Pretraga nema više, jer ste na pravo mjesto za kredit rješenja ovdje! Catherine kredit kompaniji da odobravaju kredite kompanijama i pojedincima na niskim i pristupačnim kamatne stope, molimo da nas kontaktirate putem e-maila preko: (catherineloanfirm97@gmail.com)

  Application Data

  1) Ime i prezime:
  2) Država:
  3) Adresa:
  4) Zemlja:
  5) Pol:
  6) Bračni status:
  7) Zanimanje:
  8) broj telefona:
  9) Trenutna situacija na radnom mjestu:
  10) Mjesečni prihod:
  11) iznos kredita potrebno:
  12) trajanje kredita:
  13) Svrha kredita:
  14) religija:
  15) Da li ste koristili ranije:

  Hvala ti.

  catherineloanfirm97@gmail.com

 • April 14, 2017, 9:27 am - jack

  Ja sam istinski i registrirani zajam zajmodavac i imam dovoljno novca da bi se kao kredit
  ako vam je potreban kredit ili anykind financijske pomoći mogu ti pomoći
  bez obzira na to koliko želite ja mogu vam pomoći s zajam me kontaktira
  na jackballard396@yahoo.com

  hvala ti

 • April 4, 2017, 7:05 am - Gracetausa

  Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
  captcha regignizing of Google, Facebook, VKontakte, Yandex, Solve Media,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 2.0 with all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
  Interested? Just Google for "XRumer 16 + XEvil 2.0", or you can find intro movie in YouTube: "XEvil: new OCR - captcha solver"
  Good luck ;)

 • March 26, 2017, 4:24 pm - hopkinson lance

  Dobar dan,

  Treba li ti jednog nesigurnog kredit?
  Jeste li odbijen kredit od strane banke?
  Da li je potrebno kredit riješiti svoje financijske probleme?
  Ako je tako, onda ste na sreću jer je moja firma odobrava kredite u ograničenom vremenskom periodu, a kamatna stopa je pristupačan. Ukoliko ste zainteresovani možete nas kontaktirati putem e-maila putem hopkinsonloan@outlook.com i popunite informacije ispod.

  Puno ime:
  Iznos kredita:
  Trajanje kredita:

  Hvala.

  http://hopkinsloans.webs.com/

 • March 9, 2017, 9:31 pm - RUTH EDWIN

  Pozdrav, moje ime je gđa Ruth Edwin, žrtva prijevare u rukama lažnih lenders. Izgubio sam oko 23.000 €, jer ja koji je potreban veliki kapital od 55.000 €. skoro sam umrla, nisam imao kamo otići. moj posao je bio uništen, te u procesu sam izgubio sina. ja ne mogu više izdržati ovo događa. u siječnju 2017. godine, upoznao sam dobar prijatelj koji me je uveo u dobrom majkom, gospođom Marijom Williama, koji su na kraju mi je pomogao osigurati zajam u poduzeću. Dobra majka želim iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim, a Bog i dalje da vas blagoslovi. ja također željeli iskoristiti ovu priliku da savjet kolege Hrvate, da postoje mnoge varalice vani, pa ako vam je potreban kredit, i žele osigurati zajam brzo, samo registrirati preko gospođe Marije William putem e-maila: marywilliam902@gmail.com. također možete me kontaktirati putem ovog e-mail: ruthedwin98@gmail.com. Ako imate bilo kakve sumnje. molim te da je jedina osoba pouzdan i pouzdan.
  Hvala ti.

 • March 5, 2017, 10:34 pm - Prijavite se sada za Vaš pouzdan kredita

  Jeste li u potrazi za poboljšanje svoje postojeće poslovanje? Želite li pokrenuti novu? Jeste li u potrebi za financijer? Trebate kredit za bilo kojeg razloga ?? Freeman Loan Finance je napokon ovdje riješiti sve svoje financijske probleme kao što smo ponuditi i zajamčeno kredite zainteresiranim dužnika, naše usluge su vrlo brzo i 100% pouzdan tako da je ovo zlatna prilika na pragu da napokon dobiti taj san kredit od tvoje i riješiti sve vaše financijske probleme ..

  Kontaktirajte nas već danas putem e-pošte
  E-mail: Freemanloans@Hotmail.com

  Ustručavajte dalje, jer ste samo poruka od uzimajući svoj san kredita ..

 • February 28, 2017, 11:20 pm - fedrick power

  Pozdrav, ovo je informirati širu javnost da je gospodin FEDRICK POWER, privatni zajmodavac je otvorio financijsku priliku za sve kojima je potrebna bilo kakve financijske pomoći. Trebate li kredit? Da li vam je potreban kredit za isplatiti svoje dugove ili financirati svoj projekt? Je li to bio odbijen od strane banaka i drugih financijskih ustanova? Ne tražite dalje, jer mi smo tu za sve vaše financijske probleme. Nudimo brze i pouzdane kredita na 2% kamatne stope za pojedince, poduzeća i poduzeća bez obzira na klijenta nacionalnosti. Naši uvjeti i jasno i vrlo razumljivo. Ne zahtijeva kreditnu check, 100% zajamčeno. Pošalji nam e-mail na:
    (Fedrickpowerloanfirm926@gmail.com)

 • February 28, 2017, 8:32 am - gospodin Lautaro Gonzalez Juani

  Bio sam u potrazi za kredit, i ja raditi u Acindar Industria Argentina de Aceros VRI sam gospodin Lautaro Gonzalez Juani, bio sam u potrazi za kredit za otvaranje tvrtke u Meksiku, tako da ja mogu učiniti izvoz naših tvrtki robe u zemlji i prodaju tako da sam bio u potrazi za kredit od 5.000.000 eura za početak poslovanja, kad sam kontaktirao moju banku za kredit su mi rekli stopa interesne bila previsoka za mene pa kad sam rekla moja supruga o mom planu ona me upoznati s gospođom Sheniqua Eatman kada govorimo rekla mi je brzina interesne bio ok ja obrađeni kreditnog posla, a ja primiti kredit na mom računu tako da danas sam bio manje zauzet to je razlog zašto sam rekao ljudima potrebna pomoć toj ženi pa neka znaju o njoj to je razlog zašto ja postavljanje ovaj komentar, ako vam je potreban kredit ju kontaktirati na e-mail sheniquaeatmanloancompany@gmail.com ona će vam dati kredit na 2%

 • February 12, 2017, 7:56 am - Williampt

  Hello.
  I need to contact admin.
  Thank you.

 • February 3, 2017, 12:39 pm - QUICKEN LOANS

  PONUDA ZA ZAJAM! PONUDA ZA ZAJAM!! PONUDA ZA ZAJAM!!!
  Pozdrav svima, Quicken Loans INTERNATIONAL, pozajmljivanje tvrtka je opet ovdje, i trenutno se pruža kredite za sve vrste događaja u ovoj 2017, a krediti za početak godine. Trebate hitno kredit da vrati svoje dugove ili trebate home kapital zajam za poboljšanje vašeg poslovanja? Jeste li bili odbijen od strane banaka i drugih financijskih ustanova? Trebate konsolidaciju ili hipotekarni kredit? Mi smo ovdje da bi sve svoje financijske teškoće posuđivanje novca za ljude koji trebaju financijsku pomoć, koja imaju loše kreditne ili je potrebna novca za platiti račune i ulagati u tvrtke na niske kamatne stope od 2%. Naši kredita varira od 2.000 EUR do 500, 000,000.00 EUR-a također smo davati kredite u bilo kojoj valuti po svom izboru.

  Kontaktirajte nas već danas putem e-pošte; (QUICKENLOANSINTERNATIONAL@GMAIL.COM) da se prijave.

 • January 7, 2017, 12:43 am - http://khalifafinancialcompany.weebly.com

  Jeste li poslovni čovjek ili žena? Trebate novac za pokretanje vlastitog posla? Trebate li kredit za podmirenje vaš dug ili isplatiti Vašeg računa ili početak lijep posao? Da li je potreban novac za svoj projekt? Nudimo osigurani krediti za bilo koji iznos i bilo gdje u svijetu (pojedinci, tvrtke, nekretnine i pravne osobe) u našem stopi od 2% odličan. Za odgovore aplikacija i poslati više informacija na sljedeću e-mail adresu: (khalifafinancialcompanies@gmail.com ili khalifafinancialcompanies@outlook.com)

  http://khalifafinancialcompany.weebly.com

 • December 29, 2016, 9:35 pm - David White

  Zdravo,
  Da li vam je potrebna hitna kredit za financiranje Vašeg poslovanja ili za bilo koju svrhu? Mi smo certificirani zajam zajmodavac licenca Mi nudimo međunarodne zajmove trgovačkim društvima, tvrtkama i pojedincima po povoljnim kamatna stopa. To bi moglo biti kredit kratko ili dugoročno, pa čak i ako imate loše kreditne povijesti, koji će obraditi Vaš kredit čim primimo zahtjev. Mi smo nezavisna financijska institucija, kontaktirajte nas danas e-poštu, oceanlenders05@gmail.com
                                          E-mail; oceanlenders05@gmail.com

 • December 20, 2016, 12:57 am - PATRICK

  ЗДРАВО ДА ЛИ потребан Ксмас КРЕДИТИ ??
  Здраво, овде доћи још једно предузеће кредита који ће променити ваш живот заувек долази кредит, ја сам господин Патрик овлашћени зајам зајмодавац, нудим кредите за индивидуалну и јавног сектора који имају потребу за финансијску помоћ у ниске каматне стопе од 2%. Наше услуге обухватају:
  PATRICKLOANS15@GMAIL.COM
  * Персонал Лоанс * Лоанс
  * Бусинесс Лоанс
  * хипотека * сецуред лоанс
    * Студентски кредит * Хипотеке
  Ако сте заинтересовани попуните овај формулар испод и вратити:
  ime:
  Држава:
  пол:
  Износ кредита Потребно:
  kredit Трајање
  попуните формулар и да компаније емаил: (patrickloans15@gmail.com)
  Бог благослови
  Патрицк кредити лимитед

 • December 19, 2016, 4:56 pm - Williams

  HITNO POUZDANO BOŽIĆNA PONUDA KREDITA ODNOSE SADA.
  (Williamloans14@gmail.com)

  Jeste li u potrazi za poslovni kredit? Osobni zajam, kuća kredit, kredit auto, studentski kredit, konsolidaciji duga kredita, neosigurane kredite, rizičnog kapitala, itd .. Ili si odbijena kredit od strane banke ili finansijske institucije iz bilo kojih razloga. Mi smo privatna kreditora, kreditiranje kompanija i pojedinaca u niskom i pristupačne kamatnu stopu od 2% kamatne stope. Ukoliko ste zainteresovani za kredit? Kontaktirajte nas danas (williamloans14@gmail.com) i dobiti svoj kredit danas.


  HITNO ORIGINALNI KREDIT PONUDA ODNOSE SADA.
  Da li vam je potrebna hitna kredit ili bilo koje druge finansijske pomoći?
  Nudimo sve vrste kredita na dva posto (2%) kamata. e-mail nas sada
  putem: williamloans14@gmail.com sa sljedećim informacijama

  puno ime:
  datum rođenja::
  zemlja:
  broj osoba:
  iznos kredita:
  Trajanje kredita:
  Svrha kredita:
  mjesecna zarada:

  Molimo vas da napišete nazad ako je zainteresiran za više informacija putem naše kontakt ispod

  EMAIL: williamloans14@gmail.com

  Pozdrav,
  Williams krediti.

 • December 14, 2016, 5:15 am - Prijavite se sada za Vaš pouzdan kredita

  Da li ste u lošoj finansijskoj situaciji? Potreban kredit iz bilo kojeg razloga? Priliku da konačno dobiti svoj brz i pouzdan kredita je konačno tu na kućnom pragu, sada nas kontaktirate na Finance.4all@aol.com kao nudimo brze i pouzdane usluge kredit od samo 2%. Vi ste 100% sigurne u suočavanju sa nama pa nas ljubazno e-mail sada i bit će mi drago da jesi.

 • December 7, 2016, 4:51 pm - Barry Hamilton

  Trebate hitan zajam platiti svoj dug? Trebate li kredit za pokretanje posla? Da li je potrebno osobni zajam? Nudimo sve vrste kredita po kamatnoj stopi od 2%. Kontaktirajte nas već danas na e-mail: (barryhamiltonfunds@gmail.com)

  +447042049923

 • November 25, 2016, 12:41 pm - Zajam ponuda primjenjuju sada na 2%

  Kraja godine zajam ponuda
  Mi posuditi novac za pojedince ili tvrtke koje žele uspostaviti profitabilan posao, koji je dugo vremena i žele platiti svoje dugove. Mi pružamo sve vrste kredita možete uvijek sjetiti, privatni, tvrtke i vladine kredite uz kamatnu stopu od 2%.
  Obratite nam se s našim Hot e-mail adresu: (paydayloanfinancial@gmail.com) Vaša sreća je naša briga.

  Zajmoprimac informacije:
  Puno ime: _______________
  Država: __________________
  Spol: ______________________
  Dob: ______________________
  Potrebna količina: _______
  Trajanje kredita: ____________
  Svrha kredita: _____________
  Broj mobitela: ________

  PAYDAYLOAN
  (Paydayloanfinancial@gmail.com)

 • November 25, 2016, 8:09 am - kelvin smith

  TREBATE kredit !!! Mi smo financijsku pomoć tvrtke Bok, moje ime je g Kelvin Smith. Dajem iz kredita privatnim i korporativnim pojedinaca. Jeste li bili presavijen tako mnogo banaka? Trebate li financija uspostaviti svoje poslovanje? Trebate li financijska sredstva za širenje svog poslovanja? Ili ti treba osobni zajam? Moj kredit varira. od osobnih do poslovnih kredita. Moj kamatna stopa je vrlo pristupačna i naš kredit proces je. vrlo brzo, kao dobro. Mi smo spremni na sve svoje financijske nevolje stvar prošlosti. Ako ste stvarno spremni da biste dobili vaše financijske probleme riješiti, onda traži dalje, a zahtjev za kredit danas. Kontaktirajte nas putem: e-mail adresu: kelvinsmithfunds@hotmail.com gledati naprijed u poslovanju s vama. «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« Hvala G. Kelvin Smith

 • November 23, 2016, 9:56 am - Ponuda za zajam

  Krediti za sve vrste namjene
  Nudimo minimalni iznos od 10.000,00 eura do 1 milijun eura
  Na niske kamatne stope od 2%
  Zajam
  Rok: do 25 godina, ovisno o iznosu kredita vam je potrebno.
  Kupci moraju
  Biti u dobi o f 18 godina
  Ova transakcija je 100% siguran za sve clents
  Za više informacija o kredit, kontaktirajte nas putem e-maila:
  (Daviesruthfirm@gmail.com)

 • November 20, 2016, 12:06 am - Jenny Hoover

  Za:
  Jeste li poslovni čovjek ili žena? Da li je potrebno sredstva za pokretanje vlastitog biznisa? Da li je potrebno kredit za izmirenje svoj dug ili isplatiti svoje račune ili pokrenuti dobar posao? Da li je potrebno sredstava za finansiranje vašeg projekta? Nudimo garantovanih kredita usluga bilo kojeg iznosa i na bilo koji dio svijeta za (pojedinaca, poduzeća, Realtor i korporativnih tijela) u našoj vrhunskoj kamatnu stopu od 3%. za prijavu i više informacija poslati odgovorima na e-mail adresu: jennyloanfirmfinancehelp@gmail.com za više detalja

  S poštovanjem,
  Gospođa Jenny Hoover

 • November 15, 2016, 4:02 pm - gospođa Nora

  Da li vam je potrebna hitna kredit? Jeste li u dugovima? da li je potrebna hitna kredit za financiranje vašeg poslovanja ?, ste bili odbijen od strane Vaše banke, brige nema više, Naše usluge su za brzo, lako i sigurnih kredite sada na bilo kakvim okolnostima. Posuditi do 2000 eura - 1,000.000 eura danas! Obratite nam se s informacijama kredita u ovoj e-mail: noramildred.loan@hotmail.com

  Napomena: Vi ćete očekivati preliminarni odgovor i sredstava u roku od 24 sata

  Pozdrav.
  gospođa Nora

 • November 10, 2016, 9:18 am - Jeff Michael

  Dobar dan

  Trebate li kredit za X-MAS?
  Da li ste zainteresovani da dobijete bilo koju vrstu kredita?
  Jeste li finansijski zabrinut? Ili vam je potreban kredit za isplatiti svoj dug i racune ?, e-mail
  Želimo da daju kredit kome ikad da je potrebna kredita na niske kamatne stope od 2%, možemo dati kredit od najmanje 5.000,00 USD do maksimalno 100 milijuna dolara, funti, eura, Ukoliko ste zainteresovani, Kontaktirajte nas putem e-maila: jsemkffloaninvestment@gmail.com
  Zainteresovani kandidati kredita su da popune i vrate ispod borrower`s informacije kredita za obradu transfera:

  (ZAJMOPRIMACA informacija)

  Puno ime:......................
  AGE .............................
  BRACNI STATUS..................
  Kontakt adresa:................
  Država .........................
  Telefon: ..........................
  Zanimanje: .....................
  Mjesecna zarada:.........................
  Religija: ..............................
  Next of Kin: .......................
  (KREDIT informacija)
  Iznos potreban kao kredit: ..........
  Kredit Trajanje: ..................
  Collateral: .....................
  Nacin otplate: mjesecno ili godišnje ...............
  Jeste li se za kredit prije? ...................

  Hvala što mi cekamo tvoje brzo reaguje.

  Srdacan pozdrav,
  Jeff Michael

 • October 24, 2016, 12:58 pm - ESTHER PATRICK

  Zdravo,
  Ja sam gospođa Esther Patrick, privatni zajam zajmodavac koji daje život vrijeme prilika kredita. Trebate li kredit hitno da plati svoje dugove ili vam je potreban kredit za poboljšanje vašeg poslovanja? Vi ste bili odbijen od strane banaka i ostalih financijskih institucija? Trebate li konsolidacija zajam ili hipoteku? u potrazi za više jer smo ovdje da bi sve svoje financijske probleme stvar prošlosti. Mi posuditi sredstva pojedincima kojima je potrebna financijska pomoć, koja imaju loše kreditne ili je potrebna novca za platiti račune, da ulagati u poslovanje po stopi od 2%. Želim koristiti ovaj medij obavijestiti vas da smo pružiti pouzdanu i korisnica pomoći i da će biti spremni ponuditi kredit. Dakle, obratite nam se danas putem e-maila na:
  (estherpatrick83@gmail.com)

  Application Data

  1) Puno ime:
  2) Država:
  3) Adresa:
  4) Država:
  5) Spol:
  6) Bračni status:
  7) Zanimanje:
  8) Broj telefona:
  9) Trenutni položaj u mjestu rada:
  10) Mjesečni prihod:
  11) Iznos kredita je potrebno:
  12) trajanje kredita:
  13) Namjena kredita:
  14) Religija:
  15) Jeste li primijenjena prije:
  16) Datum rođenja:
  Hvala.

 • October 15, 2016, 2:49 am - SUNLIGHT KREDITI

  HITNO PRAVI ZAJAM PONUDA PRIJAVITE SE:

  Jeste li u potrazi za poslovni kredit? osobni zajam, kuca kredit, auto kredit, studentski kredit, debt consolidation kredita, unsecured krediti, poduzetnicki kapital, itd .. Ili ste odbijen kredit od banke ili financijske institucije za bilo kojeg razloga. Mi smo privatni lenders, kreditiranje poduzeca i pojedinaca u niskom i pristupacne kamatnu stopu od 2% kamatne stope. Ako se zainteresirani za kredit? Kontaktirajte nas još danas na (sunlightloans@gmail.com) i dobiti kredit danas.
  Da li vam je potrebna hitna kredit ili bilo koje druge financijske pomoci?

  Nudimo sve vrste kredita na dva posto (2%) interesa. e-mail nam se sada
  putem: sunlightloans@gmail.com sa sljedecim informacijama

  puno ime
  Datum rodenja::
  zemlja:
  okupacija:
  iznos pozajmice:
  Trajanje kredita:
  namjeni:
  mjesecni prihod:

  Pošalji nam se sada putem (sunlightloans@gmail.com)

 • October 8, 2016, 10:41 pm - Trebate li hitan financijski kredit kredit?

  Hello!

  Da li ste ikada hteli da sredstvima, kreditima, financijsku pomoć ili trebate odobrenog vjerovniku će vam pomoći da se nađemo sa svojim potrebama? Želite investicioni kredit za vaše kompanije ili banke te odbila? Vaš mjesečni prihod nestaje kao rezultat visokih kamatnih stopa na kredite, kreditne ili obveznice? Onda nemate izbora nego da se brzo i pouzdanu uslugu. Kontaktirajte nas danas putem anchelldouglas06@gmail.com za Legit / akreditovane krediti, hipoteke i uzajamnih fondova.
  Za korištenje Quick Nanesite s; Puni naziv: Krediti potrebna kredita Namjena: kredita Trajanje: Telefon: Adresa / Država:

 • September 20, 2016, 12:47 am - Jose dennison

  Dragi Gospodine / Gospođo

  KREDIT što je brže moguće UNUTAR 2dana. Jose finansijski Fond za mikro Plc Commercial and Personal, X-Mas kredit, kuća kredita na 2% kamata rate.Interested lica treba da se jave Kreditni službenik putem E-mail sa ispod informacijama:
  IME: ..... PREZIME: ...... ZEMLJA: ....... BROJ TELEFONA: ..... Zanimanje: ...... STAROST: ...... ....... SEX: ...... Bračni status: ...... KREDITA iznos potreban: ...... mjesečni prihod ...... KREDIT TRAJANJE: ..... .Officer ime: kredit Investiciono ponuda E-mail: josedennisonloans007@googlemail.com
  Hvala i God Bless
  Pozdrav,

  mr Joses

 • September 6, 2016, 4:59 pm - Trebate li hitan financijski kredit kredit?

  Trebate li hitan financijski kredit kredit?
  * Vrlo brzo i neposredan prijenos na svoj bankovni račun
  * Otplata počinje osam mjeseci nakon što ste dobili novac
  bankovni račun
  * Niska kamatna stopa od 2%
  * Long-term otplate (1-30 godina) Dužina
  * Fleksibilni uvjeti kredita i mjesečne uplate
  *. Koliko je vremena potrebno za financiranje? Nakon podnošenja zahtjeva za kredit
  Možete očekivati preliminarni odgovor manje od 24 sata
  sredstva u 72-96 sati nakon primitka informacije koje su potrebne
  od tebe.

  Kontaktirajte ovog legitimno i licencirani tvrtka, ovlašteni
  dati financijsku pomoć svima
  Za više informacija i zahtjeva za kredit obliku

  e-mail: cashfirmarena@gmail.com

  Lijepi Pozdrav
  Sir Joel Williams
  NOVAC TVRTKA zajam tvrtki
  CEO
  Tel: +60182913326
  E-mail: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

 • September 1, 2016, 11:21 pm - patrick

  Здраво, овде доћи још једно предузеће кредита који ће променити ваш живот заувек кредита долази, ја сам господин Патрик Фредерик овлашћени зајам зајмодавац, нудим кредите за индивидуалну и јавног сектора који су у потреби финансијске помоћи у ниском каматном стопом од 2% . Наше услуге обухватају:
  * Персонал Лоанс * Лоанс
  * Пословни Кредити * образовања кредити
  * хипотека * сецуред лоанс
  * кредита нису осигурани * Хипотеке
  * Пословни Кредити * Инвестициони кредити
  кредити буи прописана за изградњу кредита Молимо вас да попуните формулар и врате ако сте заинтересовани: (patrickloans15@gmail.com) Патрицк кредити су сертификовани и поуздан кредит компанија, примењују данас и решавање проблема финансијске данас. Сетите се дужнику тако да наставимо. Ми ћемо очекујемо да чујемо од вас како би кренула напред. Поздрав, и е-пошта: PATRICKLOANS15@GMAIL.COM. захвалити

 • August 2, 2016, 7:02 am - Carren Ben

  Da li vam je potreban kredit? Jeste li poslovni čovjek ili žena i trebate kredit za povećanje vaše poslovanje ?? Da li je potrebno kapitala za pokretanje biznisa? Bez obzira može biti vaše probleme kredit, evo vašu pomoć kao što smo ponuditi kredite za pojedince i firme na niskim i pristupačnim kamatna stopa. Kontaktirajte nas danas (carrenbenfirm@outlook.com ili carrenbenfirm@gmail.com) danas da se vaš kredit.

 • July 18, 2016, 12:37 pm - ELITEFINANCE2000@GMAIL.COM

  Svi su, da li je potreban istinski kredit da plati svoje račune ili riješiti bilo finansijski problem, molimo kontaktirajte me sada putem e-pošte: ELITEFINANCE2000@GMAIL.COM nude sve vrste kredita. Dobar dan dame i nježan ljudi ja sam Bog u strahu i iskren kredit zajmodavac koji može promijeniti vaš život od lošeg do dobrog, nudimo autentične i legitimne ponuda kredita kredite pojedinca i javnosti koji su kojima je potrebna financijska pomoć, nećete požaliti ništa u ovaj kredit transakcije jer će nasmejati kroz iz ove transakcije i gdje ne rađa kao gubitnik, moji uslovi i uslovi su vrlo jednostavni šta čekaš zašto ne probati našu kompaniju kredit i biti bez dugova i siromaštva. Ako vam je potreban pravi kredit može pomoći, ja certifikatom, registrirani i legitimne vjerovniku. molimo da nas kontaktirate sada putem e-maila: ELITEFINANCE2000@GMAIL.COM
  Web stranica:
  ELITEFINANCE2000@GMAIL.COM
  ELITE FINANCE

 • July 10, 2016, 3:30 am - MORIS FRED

  Trebate li kredit? Jeste li u dugovima? Želite li pokrenuti posao i treba kapital? Trebate kredita ili financiranje iz bilo kojeg razloga? Vaša pomoć je napokon ovdje, kao što smo davati kredite svima na jeftini i pristupačne kamatnu stopu od samo 2%, ako je zainteresiran molimo kontaktirajte nas još danas na EMAIL: Morisloancompany6@gmail.com
  Web stranica: http://morisloancompany6.wix.com/morisloancompany
  https://moris569.wordpress.com
  Hvala.
  Moris FRED

 • June 21, 2016, 8:51 am - Maria Smith

  HITNO KREDIT PONUDA ODNOSE SADA.
   
   Zdravo prijatelji !!! Moje ime je Maria Smith. Želim da svjedoči od dobrih kredita kreditora koji su pokazali svjetlo da me nakon što sam je bio prevaren od strane 6 različitih Internet međunarodnih kreditora, svi oni obećavaju da će mi dati kredit nakon što mi platiti puno od naknada koje daju ništa i iznosio je ne pozitivan rezultat . Izgubio sam teško zarađeni novac i to je ukupno $ 7.000 USD. Jednog dana dok sam je trenutno preko interneta tražim frustriran kada sam naišla na svjedočenje čovjeka koji je također prevareni i na kraju dobio povezan sa čitljiv zajam kompaniju pod nazivom idahosa Williams kredita poduzeća i e-mail (williamsloans14@gmail.com) gdje je konačno dobio svoju kredit, pa sam odlučio da kontaktira istoj firmi kredit, a zatim rekao im svoju priču o tome kako sam su prevareni od strane 6 različitih kreditora koji nije učinio ništa, ali da naravno mene više boli. Objasnio sam kompaniju poštom i sve što su mi rekli je da plačem više, jer ću dobiti moj kredit u njihovom društvu, kao i sam napravio pravi izbor ih kontaktirati. i ispunjen obrazac zahtjeva za kredit i nastavio sa sve što je tražio od mene i na moju šok sam dobio iznos kredita od 380.000 $ dolara po ovom velikom Company (idahosa Williams kredita poduzeća} upravlja g idahosa Williams je se boji Boga i ovdje sam ja danas sretan jer mi je ova kompanija dobila kredit pa sam se zakleo da moje sebi da ću držati svjedoči na internetu o tome kako sam dobio kredit. da li vam je hitno potreban kredit? ljubazno i ​​brzo kontaktirati Ova velika kompanija sada za svoj kredit putem e-maila: williamsloans14@gmail.com on je vrsta tera.

 • March 31, 2016, 9:49 pm - James. Ben

  Da li vam je potreban kredit iz bilo kojeg razloga? Kontaktirajte nas sa pristupačnim
  Kredit ponuda na 3% kamatna stopa sa najmanje 1.000 $ i maksimum
  od $ 50,000,000,00 i ako je zainteresiran treba kontaktirajte nas na:
  james.ben003@hotmail.com za više informacija.

  Od vas se traži da popunite i pošaljite nam sljedeće detalje, tako da
  možemo da nastavimo sa kreditom
  transakcija.

  Tvoje ime:
  Adresa:
  država:
  država:
  sex:
  Starost:
  Iznos kredita:
  trajanje:
  mjesecna zarada:
  Telefonski broj:
  Namjena kredita:

  james.ben003@hotmail.com

  Hvala, srdačan pozdrav i čekamo vaš hitan odgovor.

  James. Ben

 • February 22, 2016, 4:57 am - mrs Nora

  Da li vam je potrebna hitna kredit? jesi li u dugovima? da li vam je potrebna hitna kredit za financiranje vašeg poslovanja ?, da li ste odbijen od strane Vaše banke, ne brini više, naše usluge su Brzo, jednostavno i sigurno kredita sada u bilo okolnostima. Posuditi do 2.000 eura - 1,000.000 eura danas! Obratite nam se s informacijama kredit na ovaj e-mail: noramildred.loan@hotmail.com

  Napomena: Vidjet ćete očekivati preliminarni odgovor i sredstava u roku od 24 sata

  Pozdrav.
  mrs Nora

 • February 16, 2016, 2:42 am - Dubril Loan Firm

  Dubril zajam Tvrtka nudi ne kolateralna, osiguran i unsecured krediti za pojedince, privatne i javne osnivanje.
  Naš interes je stopa po pristupačnoj stopi od 2%, a naš kredit proces / nabave je najbolje što ikada može dobiti.
  Nudimo bilo koji iznos kredita i za bilo koju razumnu razloga.
  Kontaktirajte nas danas za svoj kredit putem,
  E-mail: dubrilloanfirm@gmail.com
  Skype: dubrilloanfirm

 • January 28, 2015, 11:51 am - James Edwards

  Dobrodošli na Payless KREDIT TVRTKA - jedinstveni kredit nalaz usluge za svakoga!

  Ja sam investitor i privatnih kreditora. Mi finansirati ranoj fazi-start-up ulaganja, postojeće Ventures i raditi ukupno završetka i proširenje investicionih projekata.
   
  Kontaktirajte nas za start-up sredstava, komercijalne RE financija, početni kapital, ranoj fazi start-up poduhvata, Joint Venture / Partnerstvo investiciju sa likvidnosti iz našeg dijela, kredit, hipoteka. Možemo finansirati višak od $ 10M.

  Za nas da nastavimo sa svojim ulaganja zahtjev, ljubazno nam pošaljete svoje poslovni plan ili sažetak projekta o vaše investicije.

  Da li ima finansijskih problema ili želite da ispuni taj san tvoj sredstvima? Trebate li kredit otplatiti svoje račune, Započnite ili proširiti svoje poslovanje?

  Da li ima poteškoća u dobivanju kredita sa hard Zajmodavci ili bankama zbog visoke naknade za odobravanje kredita / zahtjeva? Da li vam je potreban kredit za bilo kojeg legitimnog razloga?

  Zatim brinuti više kao "Payless KREDITA firma" je došao ponuditi kredite za zainteresirane kandidate zemlji i inozemstvo, bez obzira na spol ili lokaciju, ali moraju biti stare 18 i više godina. Kako do nas za pregovore o iznosu vam je potrebno bi bilo mudro odluku.

  Topla pozdrav,
  James Edwards
  Odgovor na ovaj e-mail: payless.loanfirm@gmail.com

 • November 17, 2014, 10:39 pm - JOHN G

  Mi smo certificirani zajam tvrtki, dajemo kredite do pojedinca, privatno
  organizacije, poslovni, ili financije uspostaviti svoje poslovanje.
  Jeste li financijski stečaj i treba novac za pokretanje posla
  Vaš račun, a banka mora odbiti kredit.
  Trebate kredit da plati svoje račune, ne trebate kredit
  postaje vlasnik automobila, prestižna ZAJEDNICA KREDIT SADA je izrađen u suradnji
  s Svjetska banka treba pomoći kako bi svoje snove. mi
  jamčiti kredit od bilo kojeg iznosa.
  Možete dobiti poslovne kredite po kamatnoj stopi od 2% neosiguranog.
  Podnijeti zahtjev za kredit tvrtke, kontaktirajte nas putem e-maila tvrtke
  Adresa: prestigecommunitycreditunion@gmail.com

 • November 17, 2014, 10:37 pm - JOHN G

  Estamos Compañía de Prestamos certificada, Damos Prestamos and individuals, privado
  organizaciones, sector Empresarial, como para establecer on financiar su negocio.
  ¿Es usted financieramente bancarrota y necesita en fondos para iniciar un negocio
  de su cuenta y que tiene su banco de rechazar throne.
  ¿Necesita un préstamo para pagar sus cuentas, ¿necesita un préstamo pair
  convertirse en un coche de propietario, Prestigio DE Presti de la Comunidad Empresa ha creado en conjunto
  con el Banco Mundial tiene que hacer que ayudar a sus sueños realidad to Hagan. nosotros
  garantizar que un préstamo de cualquier cantidad.
  Usted puede obtener de la empresa Prestamos a una tasa de interés del 2% garantía son.
  Para un solicitar préstamo en la empresa, en contacto con póngase nosotros a través del correo de la empresa
  Dirección: prestigecommunitycreditunion@gmail.com